لوکس ترین ها

عناصر متشکله جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه

عناصر متشکله جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه بند اول: عنصر قانونی عنصر قانونی جرم خیانت در امانت در قانون ما در اصل ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات در قانون مجازات اسلامی است البته... متن کامل

By 92, ago