لوکس ترین ها

عوامل و مولفه های تاثیر گذار بر تصویر سازمان های خدماتی

7 عوامل و مولفه های تاثیر گذار بر تصویر سازمان های خدماتی: لیبلانس و نگوین (1996) عوامل و مولفه های تاثیر گذار بر تصویر سازمان های خدماتی را به پنج دسته تقسیم کرده اند: شهرت: سبک مدیریت و... متن کامل

By 92, ago
لوکس ترین ها

نظریات مختلف در خصوص بازی درمانی کودکان مبتلا با اتیسم

بازی درمانی: بازی درمانی یک تعامل کمکی بین کودک و بزرگسال آموزش دیده است که از طریق ارتباط نمادین در بازی، در جستجوی راه هایی برای ایجاد ارتیاط و کاهش آشفتگی های هیجانی کودک است. به... متن کامل

By 92, ago