برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مسئولیت کیفری

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  فرمود لاضرر ولاضرار.از این حدیث معلوم می شود که علت و حکمت اعتبار حق شفعه در حقوق اسلامی برای شریک همان لزوم نفی ضرر و... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد نظام حقوقی اسلام

قانون مدنی نیز بیان داشته است : اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد و به استناد ماده 201 قانون مدنی: اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد اصل حاکمیت اراده

جملگی شرایط آن، معامله غیرنافذی قلمداد کرده است.به علاوه در معاملات اجباری نیز بدلیل اعمال فشار، اراده شخص سلب و قصد او زایل می شود و مانع آزادی اراده محسوب می شود و معامله ناشی از... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد قراردادهای خصوصی

دادرس باید آزاد باشد که نهادهای اخلاقی و اقتصادی را ارزیابی کند و آنچه را والاتر از حکومت تراضی می بیند مانع نفوذ عقد سازد. ماده 975 ق.م بر پایه همین واقعیت اعلام می کند :«محکمه نمی... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مطالعه تطبیقی

. در هر حال تدلیس موجب ترغیب طرف معامله (فریب خورده)و ایجاد داعی در او می شود و به همین دلیل در جریان شکل گیری اراده شخص متعامل مؤثر است، بدین گونه که در مرحلۀ تصور شخص از مورد معامله... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد ارزش های اجتماعی

و قصد نوعی نامیده می شود .2-اراده باطنی: قصدی است که به مرحله انشاء رسیده و لکن صرفنظر از تجلی خارجی آن،مورد توجه حقوقدانان قرار می گیرد بنابراین در اراده باطنی دو طیف را به شرح ذیل... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع تعهدات قراردادی

شود.گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملینبه موجب ماده703-2 این قانون هرگاه خریدار بدون دلیل موجه از پذیرفتن کالا خودداری کند یا پذیرش آن را لغو نماید یا از پرداختن ثمن معامله یا... متن کامل

By 90, ago