برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد حمایت خانواده

است، قانون گذار چه ضمانت اجرایی در نظر گرفته است؟3-3-1.ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم حضانت در صورتی که به موجب حکم دادگاه حضانت طفلی به شخص ثالث یا به پدر یا مادر او واگذار شود اگرکسی... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع بیع بین المللی

معامله باشد. خیار به معنی ، اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می‌نامند، همان‌طور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع فسخ بیع اقساطی

فوریت تاریخی است که مبیع به خریدار تسلیم یا ثمن به فروشنده پرداخت می‌شود. 3- تاریخ علم به سبب یا علت خیار:به ‌موجب این معیار مبدأ محاسبه فوریت را باید زمان علم صاحب خیار به علت یا سبب... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد ارزش های اخلاقی

به عنوان عنصری مخرب و سالب آسایش خانواده عمل خواهد کرد. مضاف بر این ، این راهکار می تواند زمینه سوء استفاده مردان را نیز فراهم کند؛ لذا مفسده ای که بر آن مترتب است بیش از جلب مصلحت آن... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع اصل لزوم قراردادها

‌شده‌ است‌ مثل«اصل‌ عدم‌ تبرع‌ در ماده‌ 265 ق‌. م‌. » و«اصل‌ تسلیط‌ در ماده‌ 30 ق‌. م‌. » و مدلول« اصل‌ صحت‌ در ماده‌ 223 ق‌. م‌. » واژه‌ اصل‌، اصطلاحاً بامعنای‌ لغوی‌ آن‌که‌... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع مقایسه تطبیقی

خریداری می نماید 2- زمانی که تعهد به خرید کالایی می نماید .به عبارتی دیگر تعهد به خرید نموده است. o) فروشنده کسی است که کالایی را می‌فروشد یا تعهد به فروش کالایی می نماید. 106- 2 تعاریف:... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد حمایت خانواده

نیز اختصاص به زمان خاصی ندارد و از اول عروسی ارتکاز عقلا حاکم است و تا زمانی که در دایره معروف باشد ، زن حق ممانعت ندارد. البته زوجه می تواند در عقد ازدواج مسئله تعداد فرزندان و زمان... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع بیع بین المللی

کنوانسیون آمده است ، وجود ندارد. بر اساس ماده 612-2 در قراردادهای اقساطی ( قراردادی که در آن تحویل کالا در اجزای متفاوت و یا دفعات متعدد ذکر شده باشد ) اگر هر یک از تحویل ها با مفاد... متن کامل

By 90, ago