برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد با موضوع reading، Emotional، an، In

er publishes The Shattered Mind, which introduces the concept of multiple intelligences.• 1985 – Wayne Payne introduces the term emotional intelligence in his doctoral dissertation entitled “A study of emotion: developing emotional intelligence; self-integration; relating to fear, pain and desire (theory, structure... متن کامل

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد با موضوع emotions، Emotional، In، p.

o Goleman (2001) emotional intelligence or (EI) refers to the ability to recognize and regulate emotions in ourselves and others. In the scientific literature, the basic components of the concept of emotional intelligence were elaborated well over a decade ago (Bar-On, 1988; Gardner, 1983; Salovey & Mayer, 1990), with... متن کامل

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه با موضوع سلسله مراتب، دانشگاه شیراز، اولویت‌بندی

4-3. جزئیات مربوط به معیارها و فرآیندها در سلسله مراتب نمایش داده شده در شکل 4-1 مرحله دوم، انجام مقایسات زوجی بر روی آیتمهای واقع در هریک از سطوح سلسله مراتب AHP بر اساس میزان تاثیر بر... متن کامل

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه با موضوع مدیریت پیکربندی، ثبت اسناد، ارباب رجوع، بومی‌سازی

نظر، نشان دادیم.در مقاله داریم، در اولین درس وضعیت صنعت را در SCM مشخص کرده و تکامل آن را در 25 سال گذشته نشان می دهد. درس دوم، موضوعات و تحقیقات جاری را نشان می دهد. در بخش سوم چالشهای SCM... متن کامل

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه با موضوع مدیریت پیکربندی، ثبت اسناد، بومی‌سازی، نیازمندی‌ها

بهبود فرآیندهای اداره ثبت اسناد 50شکل 4-5.ورود داده‌‌های پرسشنامه‌ها 51شکل 4-6.ورود مستقیم داده‌ها 51شکل 4-7.نتایج اولویت‌بندی به روش AHP 52شکل 4-8.جریان‌کاری فرآیند پاسخ استعلام... متن کامل

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با موضوع ضریب تاثیر، شرایط آب و هوایی، نیروی انسانی، سود شرکتها

مشخص بودن فشار خروجی که همان فشار کندانسور میباشد. آنتالپی خروجی تعیین میشود و در نهایت با توجه به رابطه زیر میتوان با دخیل کردن راندمان توربین بخار که 88% فرض شده است میزان آنتالپی و... متن کامل

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با موضوع مدل سازی، نیروگاه خورشیدی، میانگین دما، دینامیکی

این رابطه H بر حسب متر و Patm بر حسب bar میباشد.دمای محیطیکی دیگر از پارامترهای مورد اهمیت در طراحی رسیور نیروگاه برج خورشیدی دمای هوای محیط است که بر روی تلفات جابجایی تآثیر گذار میباشد.... متن کامل

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با موضوع گاز طبیعی، انرژی خورشیدی، افزایش درآمد، نرخ تنزیل

قاومت حرارتی بین سیال و دیواره 46شکل2-19. شماتیکی از پنلهای طراحی شده 47شکل2-20. نمودار انتقال حررت بر حسب دما 49شکل2-21. تأثیر حرارت اتلافی و نقطه ی پینچ بر روی راندمان و قدرت خروجی 49شکل2-22.... متن کامل

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درباره انرژی خورشیدی، ظرفیت حرارتی، مصرف انرژی، ایفای نقش

ز رابطهی زیر استفاده شده است : η_atten=0.99321-0.0001176×S_0+1.97×〖10〗^(-8)×S_0^2 (S_0≤1000m) η_atten=e^(-0.0001106×S_0 ) (S_01000m)که در آن S_0 فاصلهی مستقیم مرکز هلیوستات تا مرکز رسیور است.طراحی مزرعهی خورشیدی طراحی... متن کامل

By mitra1--javid, ago