برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد قراردادهای خصوصی

دادرس باید آزاد باشد که نهادهای اخلاقی و اقتصادی را ارزیابی کند و آنچه را والاتر از حکومت تراضی می بیند مانع نفوذ عقد سازد. ماده 975 ق.م بر پایه همین واقعیت اعلام می کند :«محکمه نمی... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد ارزش های اجتماعی

و قصد نوعی نامیده می شود .2-اراده باطنی: قصدی است که به مرحله انشاء رسیده و لکن صرفنظر از تجلی خارجی آن،مورد توجه حقوقدانان قرار می گیرد بنابراین در اراده باطنی دو طیف را به شرح ذیل... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مطالعه تطبیقی

. در هر حال تدلیس موجب ترغیب طرف معامله (فریب خورده)و ایجاد داعی در او می شود و به همین دلیل در جریان شکل گیری اراده شخص متعامل مؤثر است، بدین گونه که در مرحلۀ تصور شخص از مورد معامله... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع تعهدات قراردادی

شود.گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملینبه موجب ماده703-2 این قانون هرگاه خریدار بدون دلیل موجه از پذیرفتن کالا خودداری کند یا پذیرش آن را لغو نماید یا از پرداختن ثمن معامله یا... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع بیع بین المللی

معامله باشد. خیار به معنی ، اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می‌نامند، همان‌طور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد حمایت خانواده

است، قانون گذار چه ضمانت اجرایی در نظر گرفته است؟3-3-1.ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم حضانت در صورتی که به موجب حکم دادگاه حضانت طفلی به شخص ثالث یا به پدر یا مادر او واگذار شود اگرکسی... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد ارزش های اخلاقی

به عنوان عنصری مخرب و سالب آسایش خانواده عمل خواهد کرد. مضاف بر این ، این راهکار می تواند زمینه سوء استفاده مردان را نیز فراهم کند؛ لذا مفسده ای که بر آن مترتب است بیش از جلب مصلحت آن... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع فسخ بیع اقساطی

فوریت تاریخی است که مبیع به خریدار تسلیم یا ثمن به فروشنده پرداخت می‌شود. 3- تاریخ علم به سبب یا علت خیار:به ‌موجب این معیار مبدأ محاسبه فوریت را باید زمان علم صاحب خیار به علت یا سبب... متن کامل

By 90, ago