برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

اجرای مطلوب امور یا به عبارت دیگر کارآمدی نیروی انسانی، مستلزم شناخت و آگاهی هایی است که وظایف محوله ایجاب می کند . هر چقدر هم اعضای یک سازمان با تربیتهای شغلی پیشین وارد سازمان شوند ، باز روند حرکت مطلوب نیروی انسانی ایجاب می کند که هم عرض رشد سازمان ، تجارب ، کیفیت کاری و میزان فعالیت آنان افزایش یابد.از طرف دیگر ، محبوس نگه داشتن تجارب و مهارت های شغلی افراد ، روح تعالی و رشدی در اعضاء خفه می کند و در نتیجه موجبات توقف پویایی آنان را فراهم می آورد .( همان منبع ، ص 66) .
آموزش ضمن خدمت در هر سازمان ، مزایای زیر را در پی دارد :
1- ارتقای اطلاعات و دانش و مهارت های کارکنان
معمولا در نظام های آموزشی کشورهای مختلف جهان ، اگر چه معلمان و کارکنان اداری در هنگام استخدام دارای اطلاعات عمومی مربوط به شغل خودند ، ولی از اطلاعات همسو و هم جهت با وظایف خود بی بهره اند.از این رو آموزش های ضمن خدمت به عنوان ابزار هماهنگ سازی اطلاعات و مهارت نیروی انسانی با مشاغلی که بر عهده دارند عمل می کند ، از سوی دیگر مهارت ها و اطلاعات افراد برای مشاغل مختلف از جمله مشاغل فنی پیچیده تر به دلیل نو آوری های علمی و فنی روز به روز کهنه تر می شود .( عبدالهی ، 1385، ص 54) .
انسان تکنیک ها و مهارت های جدیدی برای اجرای امور کشف می کند که این خود مستلزم دستیابی کارکنان به یافته های جدید است . از این رو با اجرای آموزش های دوره های مختلف کوتاه مدت و بلند مدت آموزش های ضمن خدمت در تلاش است تا این خلاء تدریجی میان اطلاعات کهنه و نو را پر کند .( همان منبع ، 55).
2- افزایش همبستگی کارکنان با اهداف سازمان :
در حالت آرمانی ، انتظار این است فردی که به عنوان کارمند استخدام می شود ، هم در جهت نیازهای سازمان و اهداف آن کوشش کند و هم انتظار است و که نیاز شخصی خودش را بر طزف سازد این وضعیت هنگامی استقرار پیدا می کند که انتظار سازمانی و نیازهای فردی ، کاملا هماهنگ و همسو باشند . در محیط واقعی سازمان ،این هماهنگی به ندرت اتفاق می افتد.( مکرمی صفت ، 1381، ص 147) .
از دیدگاه علم مدیریت اگر فرد مطابق با انتظارات و اهداف سازمان عمل کند ، گفته می شود که رفتار او سازگار است و اگر مطابق با نیازها و انگیزه ها عمل کند ، گفته میشود رفتار او همساز است . در حالت سازگار فرد به یک رباط یا آدمک سازمانی مبدل می شود که از خود ، فکر و نظری ندارد و خلاقیت و نوآوری در وجود او نابود می شود . د ر حالت همساز ، فرد مطابق با نیازهای خود ، اهداف سازمان را نادیده می گیرد (.همان منبع ، ص 148) .
معمولا متخصصان علم مدیریت ، برای این که به این تضاد کشمکش فرد و سازمان خاتمه دهند ، راههایی را پیشنهاد می کنند.از جمله این راه حل ها ، دادن آزادی عمل نسبی در ایفای نقش سازمانی به کارمند، توجه به علایق و آمادگی های قبلی ، برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت . از این رو آموزش های ضمن خدمت می تواند با اجرای دوره های آموزشی متنوع توجیه اهداف سازمانی و ترغیب افراد به نهادی کردن انتظارات سازمانی و موافق کردن آن با خواسته های فردی ، این کشمکش را در حدود توانایی کاهش دهد. ( هادی ، 1381، ص 125)
3-کاهش حوادث و ضایعات کاری و ایجاد اطلاعات بیشتر در سازمان
اطلاعات نا کافی کارمند از شیوه انجام وظیفه ، رضایت و حوادث کاری بیشماری را به وجود می آورد ، که گاهی اوقات غیر قابل جبران است . عدم کفایت در نشر و اطلاعات معلم در خصوص خصوصیات کودکان تحت تعلیم باعث ضایعات اسفناکی در پرورش استعداد ها و توانایی های کودکان می شود. نداشتن آگاهی از شیوه های صحیح تربیتی در برخورد با مسائل و انحرافات ، تاثیرات ناگواری بر تحقق اهداف نظام آموزشی دارد ، شاید بارها چنین وقایعی را نادیده و یا خبر آن را از وسایل ارتباطی جمعی شنیده باشیم که فلان مدیر با حبس کودکی در زیرزمین مدرسه موجب مرگ وی شد .( همان منبع ، ص 126) .
شاید معلمانی دیده باشیم که دانش آموز را بزرگسال کوچک شده می داند و انتظار دارد که کودک دبستانی مانند بزرگسال رفتار کند . عدم تجهیز معلمان و مدیران آموزشی با شیوه های تربیتی صحیح برای برخورد با فرهنگ بیگانه ، مسائل خاصی را برای نظام آموزش و پرورش ما به ارمغان آورده است . شاید نیازی به گفتن نباشد که آموزش ضمن خدمت ، تاثیر عظیمی در رفع این کاستی ها خواهد داشت.( همان منبع )
4- کمک به تغییرات سازمانی در مواقع ضروری
یکی از مباحث عمده در سیر تاریخی آموزش های ضمن خدمت در ایران خصوصا بعد از انقلاب اسلامی آشنا سازی کارکنان اداری و آموزشی با این تغییرات بوده است .معمولا کارکنان با مشاهده تغییرات در محیط شغلی ، از ناتوانی خود در سازگاری با این تغییرات نگران میشوند ، زیرا همراه با تغییرات ، مشاغل وظایف ، کارکردها و انتظارات نیز متحول می شود و دانش گذشته و فرد برای اجرای کارها و ایفای نقش های جدید ناقص می نماید . از این رو مقاومت روانی در مقابل تغییرات در یکی از مشکلات اساسی تغییر نظام آموزشی است . ( سلیمان پور ، 1381، ص 114).
از جانب دیگر حتی اگر چنین مقاومتی نیز به چشم نخورد ، ناتوانی کارکنان در ایفای نقش های محوله جدید و یا ناقص اجرای امور تغییرات را با شکست مواجه می کند. در اینجا نیز آموزش ضمن خدمت رسالت عظیمی را بر عهده دارد ، تنها از طریق آموزش های ضمن خدمت است که می توان کارمند را با مهارت ها و اطلاعات جدید مجهز کرد تا از این طریق بتواند انتظارات سازمان ها را جوابگو باشد ، در نتیجه به صراحت می توان گفت که بدون آموزش پرسنل (اداری وآموزشی ) تغییر در هر یک از ابعاد نظام آموزشی و اداری ، محکوم به شکست است . ( همان منبع ، ص 115) .
5- ایجاد علاقه و دلگرمی نسبت به سازمان از طریق آموزشهای مستمر
بی شک همه ما بر سر این مسئله توافق داریم که از جمله عوامل تاثیر گذاری بر علاقه فرد به شغل و به طور کلی سازمان ، پارامتر هایی چون حقوق کافی ، علاقه و ذوق نسبت به کار توانایی و مهارت در کار ، منزلت اجتماعی شغل مورد نظر ، ثبات شغلی ، آگاهی از تاثیرات وظایف محوله بر اجتماع و اهمیتی است که برای آن تصور میرود . بنابراین هر چه این عوامل قوی تر باشند ، دلگرمی و علاقه فرد به شغل و موسسه ای که در آن خدمت می کند بیشتر می‌شود . ( اینترنت 3)
6-افزایش کارایی کلی سازمان :
افزایش کارایی سازمان بستگی به تحقق اهداف سازمانی دارد . به عبارت دیگر هنگامی از کارایی بالای سازمان سخن می گوییم که قادر باشد اهداف تعیین شده خود را تحقق بخشد . از این همه مواردی که که پیش از این ذکر شدعوامل اساسی تحقق بخش اهداف سازمان و افزایش دهنده کارایی آن اند ، در صورتی که آموزش ضمن خدمت قادر باشد اطلاعات و معلومات کارکنان را در حد کفایت ارتقاء دهد ، کشمکش های سازمانی را مرتفع کند ، ثبات و کاهش ضایعات و حوادث را تداوم بخشد ، تغییرات سازمانی را تسهیل کند و انگیزه ها را تقویت بخشد ، در واقع بر کارآیی کلی سازمان تاثیر مثبت خواهد گذاشت . شاید به این اعتبار است که آموزش ضمن خدمت را از جمله فعالیت های کیفی هر سازمان فرض می کنند . ( همان منبع ) .
تفاوت های دو نوع آموزش :
بین آموزش های ضمن خدمت و آموزش های پیش از خدمت، تفاوت هایی وجود دارد که بارزترین های آن ها را می توان به صورت زیر بیان کرد: در آموزش های ضمن خدمت، برخلاف آموزش و پرورش کلاسیک(رسمی)، با بزرگ سالانی سر و کار داریم که به اقتضای نیازهای حرفه ای و شخصی شان، باید از برخی از دانش ها و مهارت های جدید، اطلاع یابند. از این رو، آموزش های ضمن خدمت، باید نوعی جهت گیری «مشکل گرا» و«کاربردی» داشته باشند.( اجارگاه ، 1373، ص 38) به عبارت دیگر، لازم است محتوا و شیوه این آموزش ها به نحوی باشد که نیازهای حرفه ای و شخصی افراد و مسائلی را که آن ها در محیط کاری و زندگی خویش با آن ها درگیرند، مرتفع سازد.13 در حالی که آموزش های پیش از خدمت، بیشتر«نظری» و«کلّی» و«موضوع گرا» هستند و در آن ها، فردِ تحت آموزش، فارغ از مشکلات، آموزش می بیند. نکته پایانی که درباره آموزش های حرفه ای باید به آن اشاره کنیم، این است که این گونه آموزش ها باید به سه بُعد: دانش، 14نگرش 15 و مهارت16، توجه داشته باشند و این سه بُعد را در هر فردی، برای پذیرفتن شغل، به وجود آورند( همان منبع ، ص 39)
پیشینه داخلی :
دسته بندی : علمی