لوکس ترین ها

اجرای برنامه

1.     مساعدت به دول عضو در اجرای برنامه­ها و اقدامات ملی فرهنگ صلح به ویژه در السا لوادر، بروندی، موزاییک و سومالی

2.     همکاری در تهیه برنامه­های رادیویی، در مورد حقوق زنان و ارتقای آگاهی زنان فقیر

3.     برگزاری جشنواره­های سالانه فرهنگ صلح در السا لوادر

4.     همکاری در برگزاری کنفرانس بین­المللی” از کلیشه­های جنگ به ایده­آل­های صلح از طریق فرهنگ و آموزش” در دسامبر 1997 در مسکو

5.     اجرای طرح­های تحقیقاتی و همکاری در تشکیل گردهمایی­های مربوط به ترویج فرهنگ صلح در اروپای شرقی،مرکزی و آسیای میانه…(کمسیون ملی یونسکو در ایران،1378).

یونسکو و فرهنگ صلح

 ایده فرهنگ صلح در برنامه­های یونسکو برای اولین­بار در سال1989 در کنگره بین­المللی” صلح در اذهان انسان­ها” در شهر یاماسوخر و در ساحل عاج مطرح شد. پس از آن آقای فدریکومایور مدیرکل یونسکو، در نخستین گردهمایی بین­المللی فرهنگ صلح که در شهر سالوادر تشکیل شد، رسما مباحثه بین­المللی درمورد برقراری حق صلح را آغاز کرد که مطالب آن در اعلامیه وین درج شد.

       یونسکو به منظور تقویت برنامه­های مرتبط با صلح و هماهنگ کردن فعالیت­های وابسته در این حوزه از سال 1995، یک طرح فرارشته­ای تحت عنوان” به سوی فرهنگ صلح” در راهبرد میان مدت سوم خود اختصاص داد. در این سند که برنامه کار یونسکو برای دوره شش­ساله 2000-1994 است، فرهنگ صلح چنین تعریف شده است:

       مجموعه ارزش­ها ، دیدگاه­ها ، شکل­های رفتاری ، شیوه­های زندگی و فعالیتی که احترام به زندگی، به انسان­ها و کرامت و حقوق آنها را منعکس می­سازد و از آنها الهام می­گیرد، نفی برخوردها از جمله تروریسم در همه اشکال آن، التزام به اصول آزادی، عدالت، همبستگی، دگرپذیری، تفاهم میان مردم و میان گروه­ها و افراد.

راهبردهای مشارکت در ایجاد فرهنگ صلح به شرح زیر است:

– تشویق آموزش صلح، حقوق بشر، دموکراسی، دگرپذیری و تفاهم بین­المللی

]]>

این مطلب را هم بخوانید :
گواهینامه آشپزی | مدرک آشپزی برای مهاجرت

You may also like...