برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

ب – قضاوت در مورد چگونگی استفاده واحد انتفاعی از منابع موجود
ج – پیش بینی روند سودآوری واحد انتفاعی در آینده
بنابراین، اطلاعاتی که از طریق گزارشهای مالی ارائه می شود باید قابل اعتماد، مربوط، مناسب و کامل باشد. درافشای اطلاعات مالی باید نیازها و خواستهای سرمایه گذاران اصلی، موسسات سرمایه گذاری، اعتباردهندگان و تحلیل گران مالی مورد توجه قرار گیرد.
افشاء مفهومی نسبی است، اما بعد از این که مشخص شداطلاعات مالی برای چه اشخاصی و با چه هدفی ارائه می شودافشا باید به عنوان یکی از هدفهای اساسی ارائه صورتهای مالی مد نظر قرار گیرد مربوط ترین اطلاعات مالی باید به شکل کمی تلخیص و حتی المقدور در متن صورتهای مالی و سپس در یادداشتهای همراه صورتهای مزبور ارائه شود. اطلاعات توصیفی تنها باید به شکل خلاصه و مفید در متن صورتهای مالی آورده شود و توصیف جزئیات باید از طریق یادداشتهای همراه صورتهای مزبور انجام گیرد.
افشاء به عنوان یکی از مفروضات بنیادی دستوری مطرح شده است تا از گمراهی استفاده کنندگان گزارش های مالی جلوگیری کند. واژه افشای اطلاعات در گسترده ترین مفهوم خود به معنی ارائه اطلاعات است. حسابداران می کوشند تا این عبارت را به مفهومی محدودتر به کاربرند و هدف آنها ارائه اطلاعات مالی درباره شرکت است که از طریق گزارش های مالی ارائه می شود. گاهی مفهوم این عبارت باز هم محدودتر می شود و مقصود اطلاعاتی است که در محتوای صورتهای مالی گنجانده نمی شود. موضوع افشای اطلاعات در ترازنامه، صورت سودو زیان و صورت جریان وجوه نقد تحت عنوان شناخت و اندازه گیری یا ارزشیابی اقلام قرار دارد. مفهوم افشاء به اطلاعات مالی مربوط در متن و همراه با صورتهای مالی اساسی، شامل روشهای بکارگرفته شده در تهیه صورتهای مالی اشاره دارد. افشای اطلاعات همراه با صورتهای مالی و یا خارج از متن صورتهای مالی شامل موارد زیر است :
تهیه و گزارش صورتهای مالی مکمل نظیر صورتهای مالی تورمی.
افشای اطلاعاتی که نمی توان آنها را در متن صورتهای مالی گزارش کرد از طریق یادداشتهای همراه صورتهای مالی.
افشای رویدادهای با اهمیت بعد از تاریخ صورتهای مالی از طریق یادداشتهای همراه.
پیش بینی عملیات سال آینده.
تجزیه و تحلیل مدیریت از عملیات در گزارش های سالانه.
7 – 2 . سطوح افشاء
در بیانیه شماره 5 سطوح مختلف افشاء به شرح  ذیل قید شده است:
1 – 7 – 2 . افشای مناسب
مفهوم افشای مناسب مورد استفاده بیشتری قرار می گیرد و به معنای ارائه حداقل اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان به نحوی است که آنان را گمراه نکند.
2 – 7 – 2 . افشای منصفانه
مفهوم افشای منصفانه به معنای دنبال کردن هدفی اخلاقی است که تمامی گروههای استفاده کننده را به یک اندازه مورد توجه قرار می دهد.
3 – 7 – 2 . افشای کامل
افشای کامل نیز ارائه تمامی اطلاعات مربوط را در بر می گیرد
اشکال افشاء
علاوه بر اطلاعات کمی که در صورتهای مالی سنتی ارائه می شود تامین اطلاعات مربوط به قسمتهای متشکله واحدهای انتفاعی، پیش بینی های مالی، تاریخچه فعالیت واحد انتفاعی، رویه های حسابداری، تغییرات حسابداری و رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه نیز مورد توجه و تاکید قرار داشته است.
8 – 2 . روشهای افشاء
شکل و ترتیب صورتهای مالی
اصطلاحات و ارائه مطالب توصیفی اطلاعات داخل پارانتز
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دسته بندی : علمی