Comments: 0 Posted by: حمیدی Posted on: سپتامبر 23, 2018

اقدامات یونسکو در زمینه فرهنگ صلح در سطوح ملی، منطقه­ای و بین­المللی

– چاپ و انتشار داده­های آموزشی و مرجع به زبان­های مختلف در زمینه ترویج حقوق بشر، تساوی اجتماعی، دموکراسی و تفاهم­بین­فرهنگی

– توجه به نقش کتاب­های درسی و داده­های تربیتی درمورد فرهنگ صلح

– ترویج تفاهم­های بین­فرهنگی از طریق تهیه و انتشار کتاب­های تاریخی چندجلدی به منظور ترویج فرهنگ صلح

– همکاری در اجرای طرحهای ویژه در مورد آموزش حقوق بشر و دموکراسی در آمریکای مرکزی و آفریقای جنوبی

– ترویج فرهنگ صلح در شبکه مدارس وابسته(ASP)

– حمایت از آموزش چندزبانی از طریق شبکه­های دانشگاهیLINGUAPAY

– کرسی­های یونسکو در زبان­شناسی در بلژیک و مرکز یونسکو در  LINGUAUNI  CATULUNYA (اسپانیا)

– تشویق گفت­وگوی بین­فرهنگی از طریق اجرای طرح­ها و انتشار داده­های اطلاعات درمورد منشا تاریخی پیوند فرهنگ­ها و تمدن­ها؛ طرح­های جاده ابریشم، جاده بردگان، جاده­های آهن و… (کمسیون ملی یونسکو در ایران، 1378).

 

برخی از اقدامات یونسکو در سطوح ملی و منطقه­ای

]]>