برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل (2-15) : آسیاب گلوله ای مغناطیسی.
2-13- برخی از مهمترین کاربردهای روش آلیاژسازی مکانیکی :
الف : ایجاد ذرات نانو متری فاز دوم در زمینه آلیاژها.
ب : ایجاد ساختار های آمورف (شیشه ای).
پ : تولید فازهای کریستالی و شبه کریستالی جدید.
ت : افزایش حد حلالیت در محلول های جامد.
ث : امکان تولید آلیاژهایی که به روش های دیگر نمی توان تولید نمود.
ج : تسریع انجام واکنش های شیمیایی.
چ : تولید آلیاژ از عناصر سخت آلیاژ شونده.
ح : تبدیل ساختار های منظم به نا منظم.
2-14- متغییرهای فرآیند روش آلیاژسازی مکانیکی:
آلیاژسازی مکانیکی فرآیند پیچیده ای است که در آن برای حصول فازها و ریز ساختار مورد نظر متغییرهای گوناگونی باید بهینه شوند. بعضی از پارامتر های مهم که در فرایند آلیاژسازی مکانیکی ترکیب و مشخصات نهایی پودر تاثیر می گذارند عبارتند از:
2-14-1- نوع آسیاب :
آسیاب های مختلفی وجود دارند که از نظر ظرفیت، سرعت آسیاب کردن و قابلیت کنترل عملیات متفاوت هستند و با توجه به نوع پودر، مقدار پودر و کیفیت مورد نظر آسیاب مناسب انتخاب می گردد. انرژی آسیاب برروی ترمودینامیک و کنتیک واکنش های شیمیایی و تغییر حالت های فازی و در نتیجه برروی نوع و ساختار محصول نهایی و زمان آلیاژسازی مکانیکی تاثیر بسزایی می گذارد. انرژی یک آسیاب بوسیله مکانیزم و سرعت چرخش محفظه آسیاب تعیین می شود. بطور کلی انرژی آسیاب های غلتشی و شافتی به مراتب از انرژی آسیاب های سیاره ای و ارتعاشی کمتر است. و به همین دلیل زمان عملیات آلیاژسازی مکانیکی در آنها طولانی تر است. انرژی یک آسیاب با افزایش سرعت چرخش محفظه آن و در نتیجه افزایش انرژی جنبشی گلوله ها افزایش می یابد.
2-14-2- زمان آسیاب کاری :
زمان آسیاب کردن معمولا طوری انتخاب می شود که یک حالت پایداری بین فرآیند شکست و جوش سرد رخ دهد. زمان مورد نیاز بستگی به پارامترهای مختلفی از جمله نوع آسیاب، سایز گلوله ها، دمای آسیاب، نسبت وزن گلوله ها به پودر و غیره دارد. اگر پودر بیشتر از زمان مورد نیاز آسیاب گردد میزان آلودگی و تشکیل فازهای ناخواسته بیشتر خواهد شد.
2-14-3- نسبت وزنی گلوله به پودر:
نسبت وزنی گلوله ها به پودر یکی از متغیرهای مهم در این فرآیند می باشد این نسبت معمولا متغییر است و بطور کلی با افزایش نسبت وزنی گلوله به پودر زمان لازم برای آلیاژسازی مکانیکی کوتاهتر می شود. نسبت وزنی گلوله به پودر در آسیاب های آزمایشگاهی معمولا 10 توصیه می شود. اما در آسیاب های کم انرژی تر مانند آسیاب غلتشی این نسبت 50 و یا حتی 100 انتخاب می شود.
2-14-4- میزان پر شدن محفظه آسیاب :
دسته بندی : علمی