برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

100* 55
100* 55
قیمت (دلار)
$10.00
$38.00
$30.00
$20.00
$1,000.0
$1,125.00
چهار عامل اساسی انتخاب این سنسور محدوده اندازه گیری دما، قدرت تشخیص، زاویه میدان دید و قیمت مناسب است. با توجه به جدول (2-1) مشاهده می شود که سنسور های CTL-CF3-c3 و CTL-CF4-C3H در سه عامل اول برای استفاده در سیستم هوشمند تبرید مناسب هستند اما قیمت بالایی دارند (قیمت وارداتی آن حدود 5/4 میلیون تومان میشود). بنابر این با توجه به بودجه موجود سنسورMlx90614BCI انتخاب گردید (قیمت وارداتی آن سیصد هزار تومان میباشد). با انتخاب این سنسور و با در نظر گرفتن زاویه محدوده آن ، محیط مورد نظر برای شناسایی افراد و اعمال سیستم هوشمند تبرید به محدود یک اتاق تقریبا 3*4 متر محدود میشود. شکل (2-9) یک نمونه از این سنسور بهمراه زاویه میدان آن را نشان میدهد. مشخصات فنی این سنسور (data sheet) در ضمیمه آمده است.
شکل (2-9) یک نمونه از سنسور Mlx90614BCI بهمراه زاویه میدان دید آن
از دیگر ویژگیهای این سنسور میتوان به سایز کوچک، راه اندازی آسان این سنسور، خروجی pwm برای ارتباط با میکروپروسسورها و دارا بودن حالت صرفه جویی در مصرف انرژی اشاره کرد. خروجی مدار به 2 صورت می باشد یکی از طریق 2 سیمه که دقت آن تا 0.02 درجه سانتی گراد بوده و دیگری خروجی پالس pwm  با رزولوشن 10 بیتی است. خروجی دمای سنسور میانگین دمای اجسام در میدان دید سنسور میباشد و در دمای اتاق دقت آن تا 0.5 درجه سانتی گراد تغییر پیدا میکند؛ البته یک نوع پزشکی ان نیز وجود دارد که خروجی آن تا دقت0.1 درجه سانتی گراد در رنج دمای بدن انسان میباشد. از کاربردهای این سنسور میتوان به رله حرارتی برای هشدار، کنترل درجه حرارت صنعتی از قطعات متحرک و کنترل دما در پرینتر و دستگاه های کپی اشاره کرد.
2-4 الزامات طراحی سیستم هوشمند و جانمایی سنسور
ابتدا باید محیطی برای انجام آزمایشات در نظر گرفته شود تا بتوان تمام طراحی ها را مبنی بر این فضا انجام داد. فضای مورد آزمایش همانطور که قبلا ذکر شد با توجه به میدان دید سنسور انتخاب شده است. این فضا برای تشخیص وجود یا عدم وجود انسان یک اتاق 3*4 متر با ارتفاع سه متری می باشد.
همانطور که در جدول مشخصات و برگه اطلاعات سنسور انتخاب شده آمده است ؛این سنسور مشخصات زیر را داراست:
زاویه میان دید این سنسور 5 درجه است یعنی هر چه فاصله جسم از سنسور بیشتر شود کمتر در میدان دید این سنسور قرار می گیرد.
نسبت فاصله به قطر هدف این سنسور 4 به 1 است یعنی یک جسم 25 سانتیمتری را در فاصله یک متری تشخیص می دهد. اگر جسم بزرگتر از قطر خال باشد بهتر و دقیق تر است اما اگر جسم کوچکتر از قطر خال باشد سنسور دمای میانگین جسم و اطرافش را محاسبه کرده و نمایش می دهد.
چون هدف پیدا کردن انسان است پس باید این فاصله را به گونه ای بهینه کنیم که بتواند فرد مورد نظر را بیابد. در این پایان نامه مبنای طراحی برای فردی با عرض 40 سانتی متر و قد 150 سانتی متر انجام میگیرد. اگر تقریبا میانه فرد را در مرکز سنسور قرار دهیم آن وقت در فاصله سه متری با تقریب خوبی فرد مورد نظر را می یابیم، ولی اگر فاصله بیشتر شود ضریب خطای پیدا کردن هدف نیز بیشتر می شود تا جایی که در فاصله چهار متری تقریبا چهل و هشت درصد فرد را حس کرده و پنچاه و دو درصد فضای اطراف آن را حس می کند و جواب را اشتباه اعلام می کند. بنابراین مکان مناسب سنسور بر روی دیوار 4 متری است. شکل (2-10) موقعیت فرد را در پهنای دید سنسور در این دو حالت نشان میدهد.
شکل (2-10) موقعیت فرد در پهنای دید سنسور در دوحالت مفروض
در شکل (2-10) برای حالت a داریم:
مساحت دایره= = 3.14 * 0.5 * 0.5 = 0.785
دسته بندی : علمی