برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

وظیفه‌ی اصلی بخش جانبی نظارت بر فعالیت گره خود (سروری که روی آن اجرا می‌گردد)، ارسال بخشی از این اطلاعات برای سرور مرکزی و دریافت دستورات ارسال شده از سرور مرکزی و اجرای این دستورات است. شکل3-2 طرحی کلی از وظایف بخش جانبی را نشان می‌دهد.

شکل 3-2 ارتباط اجزاء بخش جانبی


در ادامه قسمت‌‌های مختلف بخش جانبی و وظیفه‌ی هر بخش را شرح می‌دهیم.
واحد جمع آوری اطلاعات (گزارش گیری)
این واحد به صورت دوره‌ای و با فاصله زمانی قابل تنظیم (با توجه به ویژگی‌های محیط و شرایط کاری سرور) با استفاده از دستورات سیستمی، اطلاعات مربوط به بار کاری ماشین‌ها و توزیع بار بین ماشین‌های روی سرور را استخراج و ذخیره می‌نماید. این اطلاعات برای سرور محلی (سروری که ماشین‌ها روی آن در حال اجرا هستند) قابل استفاده بوده و مبنای تصمیم گیری‌های آتی قرار خواهند گرفت. از میان این اطلاعات سرور محلی فقط میزان بار کلی سرور (میزان بکارگیری پردازنده) و تعداد ماشین‌های روی آن را برای سرور مرکزی ارسال می‌دارد. برای طیف وسیعی از کاربردها همین اطلاعات می‌تواند مبنایی کافی برای اتخاذ تصمیمات در مورد گسترش یا جمع شدن تعداد سرورهای مرکز داده باشد[Buyya, 2010].
این واحد در بازه‌های زمانی ثابت و به صورت دوره‌ای با استفاده از دستورات سیستمی اطلاعاتی شامل میزان بکارگیری پردازنده و حافظه‌ی تک تک ماشین‌های خود، تعداد پردازنده‌های هر ماشین، سهم هر ماشین از توان پردازشی کل سرور و … را استخراج و در قالب فایلی که بعد تجزیه خواهد شد ذخیره می‌نماید. سپس آنچه از این اطلاعات که مبنای تصمیم گیری بخش مرکزی قرار خواهد گرفت که در این پیاده سازی (و با توجه به آنچه در بخش 3-5 خواهد آمد) مجموع بکارگیری کلی پردازنده‌ی سرور و تعداد ماشین‌های روی آن است را از آنچه که پیش از این ذخیره نموده‌است، استخراج نموده و در قالب یک بافر در اختیار واحد بعدی که ارسال اطلاعات است قرار می‌دهد. اما بجز این اطلاعات که برای سرور مرکزی ارسال می‌گردند، هر سرور باید اطلاعاتی بیش از این را نیز نزد خود نگه داری کند. این اطلاعات باید شامل نام، شناسه، تعداد و میزان بکارگیری پردازنده، میزان بکارگیری حافظه و وضعیت فعالیت هر ماشین باشد.
نحوه‌ی ذخیره سازی و نگهداری از اطلاعات باید ویژگی‌های زیر دارا باشد:
باید تمام اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری‌های آتی مدل پیشنهادی ذخیره شود؛
از ساختارهایی برای ذخیره سازی استفاده شود که عملیات بعدی بسته مانند یافتن ماشین با بالاترین سطح بکارگیری، ساده‌تر و سریعتر صورت پذیرد؛
تمام این کارها باید در کمترین پیچیدگی زمانی و فضایی انجام شود تا کمترین سربار متوجه سرور گردد.
از آنجا که واحد جمع آوری و ذخیره اطلاعات به صورت مستقل کار، چنانچه در گسترش‌های آینده‌، نیاز به دانستن اطلاعات بیشتری از سرور محلی و یا ماشین‌های روی آن داشتیم، صرفاً با ایجاد تغییرات در همین واحد برای استخراج و آماده سازی اطلاعات لازم به هدف می‌رسیم و نیاز به ایجاد تغییرات در سایر واحدهای بخش جانبی و واحدهای بخش مرکزی نیست.
واحد ارسال اطلاعات
ارتباط بین گره و سرور مرکزی در دو زمان رخ می‌دهد: ابتدا زمانی است که گره اطلاعات مربوط به عملکرد خود را برای سرور مرکزی ارسال می‌کند که این وظیفه را واحد ارسال اطلاعات در بخش جانبی انجام می‌دهد. ارتباط دوم هنگامی است که سرور مرکزی دستوراتی مبنی بر مهاجرت یا تغییر وضعیت را برای گره ارسال می‌کند.
ارسال اطلاعات منطقاً پس از هر گزارش‌گیری صورت می‌پذیرد اما لزومی در این کار وجود ندارد و می‌توان به فراخور هدف یا شرایط و محیط کاری این عمل را همزمان با گزارش‌گیری انجام نداد. یک حالت منطقی زمانی است که هر سرور پیش از ارسال اطلاعات خود برای سرور مرکزی یک یا چند مرحله از جمع آوری اطلاعات و تحلیل را انجام دهد، سپس این اطلاعات تجمعی و تحلیل شده به سرور مرکزی ارسال شده و مبنای تصمیم گیری‌ قرار می‌گیرد.
واحد دریافت و اجرای دستورات
از آنجا که در این بخش در مورد دستورات ارسالی سرور مرکزی از جمله دستور مهاجرت شرح خواهیم داد، ابتدا در مورد ساختار و پارامترهای این دستور توضیحاتی ارائه می‌گردد.
دستور مهاجرت
دستور مهاجرت در مجازی ساز مورد استفاده‌ در این پایان نامه ساختاری شبیه به این دارد:
Migrate –live “migrating-vm-id” “destination-IP-address”
Migrate –live vm#1 192.168.0.22
که در آن پارامتر اول مشخص کننده‌ی اجرای زنده‌ی دستور (بدون ایجاد وقفه در روند اجرای ماشین مهاجرت کننده)، پارامتر دوم تعیین کننده‌ی ماشینی است که مهاجرت می‌کند و پارامتر سوم مشخص کننده‌ی آدرس سروری است که قرار است ماشین به آن مهاجرت نماید. از آنجا که پارامتر اول بدون تغییر است، به طور خلاصه برای شکل دهی یک دستور مهاجرت به نام ماشین مهاجرت کننده و آدرس سرور مقصد نیاز است.
دسته بندی : علمی