برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

تقطیر پیشرفته در حقیقت کاربردی از رشته تقطیر مستقیم (Direct Sequence) می باشد.
شکل 2 – 3 ) نحوه توالی برجها در روش تقطیر مستقیم
در این روش ، بر خلاف روش غیر مستقیم ، ابتدا سبکترین اجزاء مخلوط (به جای سنگین ترین آنها در روش غیر مستقیم) جدا شده و مابقی مخلوط (اجزاء سنگین تر ) به بخش پایین برج اول ارسال می گردد. محصول پایین برج آنگاه وارد برج بعدی می شود. در آن برج نیز همین فرایند تکرار می گردد.
تقطیر پیشرفته (Progressive Distillation) در حقیقت روش اصلاح شده تقطیر مستقیم است. با این تفاوت که به جای سبک ترین جزء مخلوطی از سبک ترین جزء و اجزاء سبک بعد از آن از بالای برج خارج می شوند. آنگاه این محصول به دومین برج ارسال می گردد.
شکل کاربردی تقطیر پیشرفته که در سال 1987 مشـترکــاً توســط TOTAL/TECHNIP ارائه گردید، بر مبنای استفاده از دو برج پیش تفکیک است که در بالادست برج اصلی تقطیر نفت خام نصب می شوند. در برج اول اجزاء سبک نفت خام در محدوده LPG از بخش بالای برج استخراج می گردد. همچنین تمامی آب موجود در نفت خام در این مرحله گرفته می شود. فشار کارکرد این برج حدود 2 barg می باشد. این برج در بخش انتهایی شبکه مبدلهای بازیافت حرارت نصب می گردد. ریبویلر این برج حرارت مورد نیاز خود را از بخشی از این مبدلها تأمین می نماید. مایع خروجی از پایین این برج وارد دومین برج پیش تفکیک می گردد. فشار کارکرد این برج حدود 1 barg می باشد. در این برج بخار آب نیز جهت کاهش فشار جزئی و عریان سازی مورد استفاده قرار می گیرد. این برج بخشِ دیگرِ اجزاء سبک باقیمانده در نفت خام را گرفته و از ورود آنها به کوره و برج اصلی تقطیر نفت خام جلوگیری به عمل می آورد. این امر ضمن کاهش فاز بخار تشکیل شده در کوره سبب کاهش قابل توجه بار حرارتی کوره می گردد. مایع خروجی از ته این برج که قسمت اعظم اجزاء سبک خود را از دست داده پس از دریافت حرارت مورد نیاز خود از کوره وارد برج تقطیر اصلی می شود.
فشار کارکرد برج اصلی 0 barg می باشد. در این برج سایر محصولات نظیر نفت سفید ، گازوئیل و ته مانده برج تقطیر استحصال می گردد. همچنین در این برج مقدار کمی نفتا که از مراحل قبلی گذشته و وارد این مرحله شده جدا می گردد.
از آنجایی که بخش اعظم اجزاء سبک در برجهای قبلی گرفته می شوند حجم بخارات تشکیل شده در برج اصلی به صورت چشم گیری کاهش می یابد. این امر سبب کاهش قابل توجه قطر برج (در پروژه های طراحی) می گردد. یا اینکه در پروژه های افزایش ظرفیت پتانسیل افزایش ظرفیت را به شکل قابل توجهی بالا می برد. همچنین به علت کاهش جرم سیال ورودی به برج اصلی (و کوره) بار حرارتی کوره کاهش می یابد. این امر نیز می تواند به عنوان یک قابلیت در پروژه های افزایش ظرفیت مد نظر قرار گیرد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع تفاوت و 3/153a

شکل 2 – 4 ) شمای یک واحد تقطیر پیشرفته ( پالایشگاه میدر آلمان)

فصل سوم
مدل سازی و شبیه سازی
3 – 1 ) مدل سازی و شبیه سازی
یکی از کاربردهای موثر کامپیوتر در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ، شبیه سازی واحدهای تولیدی به وسیله نرم افزارهای خاص است . این زمینه با توجه به جو رقابتی بازارهای جهانی و نیز حرکتهایی که در راستای افزایش بهره وری ، تولید ، استفاده هر چه بهتر از منابع و کاهش هزینه ها مشاهده می شود ، طی سالهای اخیر رشد چشمگیری یافته ، اما هنوزبسیاری از مزایای این کار شناخته نشده است .
منظور از مدلسازی فرآیند ، توصیف ماهیت سیستم تولید ( یعنی موازنه های جرم وانرژی ) در قالب معادلات ریاضی است . خصوصیتهای اصلی مدلهای خوب ، دقیق بودن ، کمّی بودن و مختصر بودن است . البته مدلهای کم دقت ، کیفی ، یا مفصل نیز کاربردهای ویژه ای دارند که از بحث این نوشتار خارج است . این معادلات عموماً غیر خطی و به شکل معادلات جبری ، دیفرانسیل یا مخلوطی از این دو هستند . در نرم افزارهای امروزی شبیه سازی ، اینگونه مدلها در قالب عملیات مختلف کتابخانهای ذخیره شده اند که از کنار هم قرار دادن آنها ، مدلی از فرآیند ساخته می شود .
شبیه سازی ، یعنی بدست آوردن اطلاعات خروجی ( به طور مثال مشخصات محصول ) از طریق حل مدلهای فوق بر اساس اطلاعات ورودی ( به طور مثال مشخصات خوراک ) ، در این میان، اطلاعات مربوط به مشخصات دستگاهها جزیی از مدل به شمار می روند و قسمتی از آنها توسط کاربر به نرم افزار داده می شود .
3 – 2 ) کاربردهای شبیه سازی
به رغم تعریف ساده فوق ، کاربردهای شبیه سازی بسیار متنوع و گوناگون است . در این جا این کاربردها در سه قسمت مرور می شوند :
پژوهش و توسعه فرآیندها
طراحی فرآیند
راهبری کارخانجات
3 – 2 – 1 ) کاربردهای شبیه سازی در پژوهش و توسعه فرآیندها
به طور سنتی ، پژوهش در باره روشها یا سیستمهای جدید تولید به کمک واحدهای پیشتاز ( Pilot ) انجام می شده است . اما نظر به هزینه زیاد ساخت و نگهداری این واحدها ، از چندین سال پیش ، فکر استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی برای کاستن از این هزینه ها مطرح شده است . با بکارگیری این نرم افزارها می توان گزینه های مختلف خط تولید را بررسی کرد ، افزایش ظرفیت واحد را مورد مطالعه قرار داد و در نهایت ، واحد پیشتاز را بهینه طراحی کرده و ساخت . از طرف دیگر ، بخشهایی از فرآیند را که با شبیه سازی آنها اطلاعات کافی برای طراحی واحد به دست می آید ، می توان از واحد پیشتاز حذف کرد . همچنین از اشتباهات پر خرج در طراحی و ساخت واحدهای پیشتاز پیشگیری کرد .
3 – 2 – 2 ) کاربردهای شبیه سازی در طراحی فرآیند

دسته بندی : علمی