برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی بر کاهش اضطراب کودکان

تکه ای از متن پایان نامه :

احساس مورد تهدید واقع شدن این ارتباط یا احتمال قطع این پیوند درک      می کند ، می توان به معنی دار بودن این پویند از نظر هیجانی پی برد ( بالبی ،‌1973 ) ، بالبی هم چنین این موضوع را مطرح که رد پای تفاوت های فردی در شخصیت را می توان در مدل های کاری درونی ای که کودک از در دسترس بودن مراقبین دارد ، یافت . کودکانی که مدل های کاری درونی آنها به طور قاطعانه در دسترس بودن و پاسخگو بودن مراقب را پیش بینی می کنند احساس ایمنی می نمایند . در حالیکه آنهایی که این اطمینان را ندارند احساس اضطراب و گاهی خشم خواهند داشت .

مطالعات آینسورث (1978) بر روی مادران و کودکان در خانه و در آزمایشگاه که از دهه 1960 آغاز شده بود ، برخورد پیچیده بین مدل های کاری درونی کودک راهبردهای آنان جهت حفظ ارتباط دلبستگی را روشن نمود . آینسورث دریافت که مدل های کاری درونی نوبادگان از در دسترس بودن مادران را می توان از نحوه ای که و احساس های دلبستگی می گردد ( مین ،‌1993 ) . پس روشن می باشد که مدل های کاری درونی معنای هیجانی فراوانی برای کودک در بر دارند . اگر مدل های کاری درونی کودک ، یک والد در دسترس و پاسخگو را پیش بینی کنند ، کودک احساس امنیت خواهد کرد و با اطمینان وارد موقعیت ها خواهد گردید ، زیرا می داند که اگر تقاضای کمک یا حمایت داشته باشد والد پاسخ خواهد داد . در مقابل ، اگر کودک پیش بینی کند که مراقب او را طرد کرده و یا نادیده خواهد گرفت و یا در دسترس نخواهد بود ، کودک احساس اضطراب ، خشم یا غم خواهد کرد .

مطلب مرتبط :   پایانامه در مورد : بررسی تأثیرپذیری وهابیت از اسرائیلیات

کودکان در دوره های نوپایی[1] و کودکی اولیه[2] نیز یک مدل کاری درونی از خود تشکیل می دهند . این مدل کاری درونی از خود ، برداشت کودکان از توانایی هایشان برای موفقیت در چالش های روزمره و کسب حمایت از دیگران را هدایت می کنند . نظریه و پژوهش حاکی از آن می باشد که برداشت والد به صورت فرد در دسترس باعث می گردد که کودک خود را شایسته حمایت دانسته ( بالبی ،‌1973 ) و در موقعیت های چالش برانگیز مطمئن و شایسته اقدام کند ( اسروف[3] ، 1996 ) بدین ترتیب ، یک مدل کاری درونی از والد[1] toddler

[2] Early childhood

[3] Sroufe L,A

 پایان نامه روانشناسی تربیتی: مطالعه تأثیر آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی بر کاهش اضطراب کودکان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه روانشناسی تربیتی: مطالعه تأثیر آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی بر کاهش اضطراب کودکان

دسته بندی : پایان نامه حقوق