برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی بر کاهش اضطراب کودکان

تکه ای از متن پایان نامه :

شده که آن هم به نوبه خود از ارسال مستقیم و مناسب اهداف والد و کودک حمایت کرده و قابلیت بیشتری برای همدلی با فرد دیگر فراهم می نماید . مدل های کاری درونی روزآمد شده که اعتماد واقع بینانه به خود و دیگری را می پروراند ، منجر به ایجاد هیجان های مثبت در ارتباط ایمن می گردد . این مدل ها در موارد تنیدگی اندک ، لذت ارتباط یکی از طرفین ارتباط ره به عهده می گیرد ، مدل کاری درونی ایمن به والد امکان می دهد که اهداف خود را به صورت مستقیم تر منتقل کرده و کودک نیز بتواند دیدگاه والدین را بفهمد و آن را درک کند . در سطح فراشناختی ، مدل های کاری درونی ایمن باعث افزایش عملکرد تأملی و همدلی شده و فرایندهای ارزیابی مجدد را تهسیل می نمایند . این توانایی های فراشناختی به نوبه خود می توانند باعث پرورش انتقال بازتر شده و اطلاعات جدید فراهم می کند که مدل های کاری درونی را می توان با بهره گیری از آنها روزآمد کرد . بدین ترتیب ، مدل های کاری درونی ایمن در سطح فردی ،  مشارکتی در سطح میان فردی ، و عملکرد تأملی در سطح فراشناختی با یکدیگر تعامل کرده و چرخه ای ایجاد می کنند که امکان روزآمد سازی و بازبینی مدل های کاری درونی فراهم می گردد . مدل های کاری درونی دقیق تر ، به نوبه خود ارتباط بازتر و دیدگاه گیری بهتر را تسهیل می کنند تأثیر متقابل و نسبتاً ملایم تعامل سطوح فردی ، میان فردی و فراشناختی در کودک و والد احساس اطمینان ایجاد کرده و به آنها امکان می دهد با تغییرهای تحولی یا تندیگی های موجود در ارتباط ، با احساس خوش بینی برخورد کنند .

مطلب مرتبط :   بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان - دانلود پایانامه ارشد

چرخه ایمن باعث تسهیل جو هیجانی مثبت در ارتباط والد – کودک می گردد . هنگامی که ارتباط ایمن می باشد ، تعارش ها یا اختلاف نظرها نسبتاً کوتاه مدت بوده و اغلب در درون ارتباط ، فرصت هایی برای یادگیری و تطبیق تولید می کنند . علاوه بر آن ، اختلاف نظرهایی که از طریق فرایند گفتگو حل می شوند ، هم در والد و هم در کودک احساس مشارکت همکارانه ایجاد می نمایند . در اینگونه ارتباطها هم والد و هم کودک احساس لذت و ارضا می کنند . در نتیجه ، مشخصه این ارتباط ها ، مبادله هیجان مثبت و ممانعت از احساس های منفی می باشد . ( اتکینسون و گلدبرگ به نقل از خانجانی و همکاران ، 1390 )

 پایان نامه روانشناسی تربیتی: مطالعه تأثیر آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی بر کاهش اضطراب کودکان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه روانشناسی تربیتی: مطالعه تأثیر آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی بر کاهش اضطراب کودکان

دسته بندی : پایان نامه حقوق