برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

تکه ای از متن پایان نامه :

   واژه کارآفرینی سازمانی، در سال 1985 توسط «گیفورد پینکات[1]» از ترکیب دو واژه  Entrepreneur  و  Intracorporateابداع گردید(جزنی، 1386). کارآفرینان سازمانی اشخاصی هستند که در درون سازمان های بزرگ، اعمال و رفتار کارآفرینانه دارند و در همه سطوح سلسله مراتب سازمانی پیدا نمود شده و آن­ها از طریق فرایند کارآفرینی باعث تحول در سازمان می­شوند. “عنصر کلیدی کارآفرینی سازمانی نوآوری می باشد که در اشکال مختلف مانند نوآوری در فرآیند و روش ها، نوآوری در محصولات یا خدمات و نوآوری در نحوه انجام امور در سازمان­ها ظاهر می­گردد” (رضاییان، 1369 : 32). پینکات در ارتباط با اهمیت کارآفرینی در سازمان ها به نکات جالبی اشاره کرده می باشد. وی از کارآفرینی سازمانی به عنوان «رنسانس سازمان ها » یاد کرده و معتقد می باشد که سازمان های کارآفرینی از سازمان های سلسله مراتبی، بهتر کنترل می شوند زیرا که تناسب بهتری بین سیستم و وظایف به وجود می آورند. از طرف دیگر این سازمان ها برای نوآوری نیز بسیار مناسب هستند و منابع فکری خود را نیز به دقت حفظ می کنند. پس افراد در سازمان های کارآفرین از کیفیت های کاری بالاتری بر خوردار هستند (پینکات، 1985، به نقل از صالحی امیری، 1388 :162). وی کارآفرینان سازمانی را افرادی می داند که در تصمیم گیری به سازگاری و همکاری با دیگران تمایل دارند. به عبارتی وی معتقد می باشد که کارآفرینی در سازما ن ها را می توان با تصمیم‌گیری به سبک مشارکتی تحریک و تشویق کرد. هم چنین اظهار داشته که کارآفرینی درون‌ سازمانی یک هنر و فضیلت ذاتی نیست و می توان آن را از طریق آموزش مناسب توسعه داد و در این زمینه اظهار می دارد که پرورش و آموزش کارکنان در زمینه  کارآفرینی می ‌تواند باعث پیشرفت خارق العاده‌ای در سازمان گردد. این آموزش ‌ها نه تنها باعث افزایش درآمد، از طریق نوآوری سازمانی می گردد بلکه افزایش و بهبود توجه کارکنان را نیز به دنبال خواهد داشت. از این رو پیشنهاد می‌دهد که مدیران باید زمینه‌ لازم برای این آموزش‌ ها را درون سازمان فراهم کنند (پینکات، 2000).

مطلب مرتبط :   بررسی تأثیرگذاری¬های موالی بر تفسیر قرآن کریم - پایانامه کارشناسی ارشد

زیادی درمورد ویژگی های فردی و نیم رخ شخصیتی کارآفرینان موفق صورت گرفت. این روند ادامه پیدا نمود تا زمانی که گانتر رویکرد ویژگی ها[2] را به چالش کشاند. این رویکرد به این نکته اشاره می کند که ویژگی[1]– Pinchot

[2]– trait approach

 مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی