برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیرگذاری¬های موالی بر تفسیر قرآن کریم

تکه ای از متن پایان نامه :

 

سرور بنی زبید بود گفت: او را متوقف کردیم، اسلام و مسیحیت را بر او عرضه داشتیم. وی اسلام را برگزید، پس او را در جمعِ خودمان آوردیم و او امروز چنانکه می­بینی عریف( بزرگ و سرور) ماست[1].

سلیم بن ذکوان مولای ابی بکره نویسندگی می­نمود. دیوان رسائل یوسف بن عمر را زیاد بن عبدالرحمن مولای ثقیف و رشیدین مولای خود یوسف می نوشتند[2].  کار کتابت و منشی­گری نصر بن سیار حاکم خراسان از سوی هشام را بختری بن مجاهد مولای بنی­شیبان بر عهده داشت.[3] کارهای دیوان رسائل ولید بن یزید بن عبدالملک( یزید سوم) دیوان خراج و مهر کوچک[4] او در دست نصر بن عمر بود و مهر بزرگ او در دست مولایش قطن بود[5]. در دوره­ی خلافت آخرین خلیفه اموی( مروان حمار) عبدالله بن مقفع که مولای خاندان آل اهشم محسوب می گردید زیرا در آنجا پرورش یافته بود، یک زمان منشی یزید بن عمر بن هبیره والی عراق از سوی مروان بن محمد بود و بعد از آن، منشی برادر یزید، داود بن عمر بن هبیره گردید[6].

2-2- 3-حجابت و حراست( شرطه)

موالی به طور عام و موالی عتاقه به طور خاص، حاجبانِ موالی خود بودند که به مردم اجازه­ی ورود بر آنان را می­دادند و حراست و حفاظت آنان را برعهده داشتند؛ یرفأ مولای عمر بن خطاب حاجب او بود.[7] حاجبانِ خلفای بنی امیه از میان موالی آنان انتخاب می­شدند[8]. غالبا حاجب، بهترین موالی شخص به شمار می آمد[9]. ابومخنف می­گوید به هنگام قیام حجر بن عدی در کوفه، شرطه­ی کوفه از « حمراء» که اساوره­ی کوفه بودند، تشکیل می­گردید[10]. نام یکی از موالی عبدشمس که در بصره و به سال 66 هجری یکی از افراد شرطه بود، در روایات تاریخی آمده می باشد[11]. می­توان گفت که حفاظت از دولتمردان و حفظ امنیت شهرها، غالباً وظیفه­ی موالی بود. آنان از بیت المال حقوق می­گرفتند به نحوی که می­توان گفت وضع اقتصادی خوبی داشته­اند.

مطلب مرتبط :   پایانامه ارشد در مورد : بررسی تأثیرگذاری¬های موالی بر تفسیر قرآن کریم

2-2- 4-مالکیتِ اراضی و کارِ مِلک داری به وکالت از اربابان

[1]. طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، تاریخ طبری، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت- لبنان،1384-1964، ج4، ص106

[2]. همان، ص97.

[3]. همان، ص100.

[4]. خاتم الصغیر

[5]. جهشیاری، پیشین، ص104.

[6]. خلیلی، عباس، پرتو اسلام( ترجمه ضحی الاسلام)، تهران: نشر اقبال، 1358، چ سوم، ص 247.

[7]. عسقلانی، ابن حجر، احمد بن علی بن محمد ، پیشین، ج3، ص453.

[8]. یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ، لیدن، بی­نا،1969م، ج2، ص283،301، 377، 359.

[9]. طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، تاریخ طبری، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت- لبنان ، ج7، 1384-1964، ص 35.

[10]. همان، ج5، ص281.

[11]. همان، ج6، ص67.

 مطالعه تأثیرگذاری¬های موالی بر تفسیر قرآن کریم

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دسته بندی : پایان نامه حقوق