برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

تکه ای از متن پایان نامه :

حقوق صاحبان سهام در دو سال بعد به شرکتها کمک می کند، و در یک دوره سه ساله شرکتها در مجموع 564/ 0 افزایش تامین مالی حقوق صاحبان سهام خواهند داشت.

           نتایج یافته هــا طبق استـاندارد FASB، نشان می دهد که هـر واحــد افزایش در وجـــــوه نقـد عملیاتی، جایگزین 427/0 تامین مالی حقوق صاحبان سهام در دوره جــــاری  می گردد، در حالیکه در سال بعد 813/0 در افزایش تامین مالی حقوق صاحبان سهام به شرکت ها کمک می گردد، و در یک دوره سه ساله 386/0 در افزایش تامین مالی حقوق صاحبان سهام شرکتها موثر بوده می باشد.

         نتایج حاصل ازمدل های رگرسیون تامین مالی بدهی و تامین مالی حقوق صاحبان سهام برروی داده های نمونه کلی، درنگاره (4-2) اظهار شده می باشد.

نگاره 4-2 : نتایج رگرسیون بر روی نمونه کلی – حساسیت های جریان وجوه نقد تامین مالی بدهی حقوق صاحبان سهام

FASB IRAN مدل
Lt-term 86 85 84 Lt-term 86 85 84
560/0- 332/0 260/1- 368/0 649/0- 498/0 147/1- 207/0 -Debt Finance
  001/0 000/0 062/0   000/0 000/0 322/0 P- Value
  H1 H1 H1   H1 H1 H Accept
386/0- 427/0 813/0- 046/0- 564/0- 361/0 391/0- 925/0- -Equity Finance
  000/0 000/0 848/0   009/0 118/0 000/0 P- Value
  H1 H1 H   H1 H H1 Accept
مطلب مرتبط :   پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تأثیرگذاری¬های موالی بر تفسیر قرآن کریم

 

4-3-8- مخارج سرمایه ای

              نتایج حاصل از مدل رگرسیون مخارج سرمایه ای اظهار کننده حساسیت جریان وجوه نقد- مخارج سرمایه ای می باشد، نتایج داده ها طبق استاندارد ایران نشان می دهد که به ازای هر واحد تغییر در وجوه نقد عملیاتی، مخارج سرمایه ای

 مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دسته بندی : پایان نامه حقوق