برگزیده

بررسی نقش معلم خصوصی فیزیک در آموزشگاهها

 

 

 

در این مقاله نتایج یک پروژه تحقیقاتی در مورد معلم خصوصی فیزیک ارائه شده است تدریس خارج از رشته در دبیرستانهای ایرانی معلمان به تدریس موضوعاتی می پردازند که آموزش کمی برای آنها دارند آموزش. در طول چند سال گذشته ، معلم خصوصی فیزیک مشکل خارج از حوزه است تدریس به یک موضوع برجسته در حوزه آموزش تبدیل شده است و اصلاحات و نتایج این تحقیق بوده است توسط آموزش و پرورش هر دو به طور گسترده گزارش و اظهار نظر شده است و رسانه ملی. اما متأسفانه خارج از میدان است تدریس مشکلی است که تا حد زیادی سوء تفاهم باقی مانده است. تحقیقات از مدارس و بررسی پرسنل ، توسط آموزش انجام شده است. هدف این مقاله خلاصه آنچه تحقیق است درباره آموزش خارج از حوزه فاش کرده است: چه مقدار از آن ادامه دارد؛ تا چه حد در موضوعات مختلف متفاوت است انواع مختلفی از مدارس و کلاسهای مختلف و سرانجام دلایل شیوع آن در مدارس ایرانی.

اطلاعات نشان می دهد که حتی با استفاده از یک استاندارد حداقل برای افراد واجد شرایط معلمان معلم خصوصی فیزیک کسانی که در آموزشگاه هایی که در آن آموزشگاه هستند ، دارای یک دانش آموز کوچک هستند آموزش تعداد معلمان خارج از رشته قابل توجه است. مثلا، یک سوم از کل معلمان دوره متوسطه ریاضیات دارند نه اصلی و نه جزئی در ریاضیات. تحلیل های همچنین نشان داد که آموزش خارج از رشته در مدارس بسیار متفاوت است ، معلمان و کلاسهای درس با این حال ، سؤال مهم و اساسی دلیل سوء تفاهم بزرگ چرا بسیاری از معلمان هستند موضوعاتی را آموزش می دهند که پیش زمینه کمی دارند. بررسی می کنم سه توضیحی که به طور گسترده اعتقاد دارند در مورد آموزش خارج از حوزه – آموزش خارج از حوزه نتیجه آموزش ناکافی یا ناکافی است از طرف معلمان ، اتحادیه های معلمان انعطاف ناپذیر یا کمبود آنها معلمان واجد شرایط تجزیه و تحلیل نشان می دهد که هر یک از این نظرات وجود دارد به طور جدی نقص داشت. مقاله با ارائه توضیحی جایگزین بسته می شود برای تدریس خارج از حوزه یکی بر سازماندهی متمرکز بود ساختار مدارس و شرایط شغلی و ویژگی های تدریس.

معدود مشکلات آموزشی معلم خصوصی فیزیک بیشتر مورد توجه قرار گرفته است در اواخر اخیر از عدم اطمینان از ملت ما کلاس های ابتدایی و متوسطه همه هستند با معلمان واجد شرایط کار می کنند در طول یک دهه گذشته ، ده ها مطالعات و گزارش های ملی وحشت زده شده است صلاحیت و کیفیت معلمان ما. به عنوان در نتیجه ، در بسیاری از استان ها سخت تر فشار آورده اند استانداردهای آموزش و گواهینامه معلمان. علاوه بر این ، بسیاری از ابتکارات و برنامه ها آن را گسترش داده اند برای جذب نامزدهای جدید و با استعداد طراحی شده اند درس دادن. در میان اینها برنامه هایی که برای جلب توجه طراحی شده اند متخصصان برای تغییر کار در دوره راهنمایی در آموزش؛ جایگزین برنامه های صدور گواهینامه ، که به موجب آن فارغ التحصیلان آموزشگاه می توانند آموزش رسمی آموزش را به تعویق بیندازید ، اضطراری دریافت کنید گواهی تدریس ، و بلافاصله تدریس را شروع کنید. و برنامه هایی مانند آموزش برای ایرانی ، که برای “بهترین و روشن ترین” به کمبود طراحی شده اند.

You may also like...