برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

5-1- نتایج
نتایج‌این تحقیق نشان داد که با توجه به نقش اساسی آب نیاز مبرمی‌به یک ابزار مناسب که جنبه‌های مهم آب را در یک شاخص جامع گردآورد وجود دارد در‌این مطالعه با نقد و بررسی شاخص‌ (WPI) نتیجه گیری شد که‌این شاخص به عنوان ابزار دقیق و جامعی که اجازه موثرتر سیاست گذاری و درک بهتر ارتباطات فقر و آب را می‌دهد می‌تواند برای مدیریت آب مفید باشد البته در آینده برای بهبود و اصلاح‌این روش علاوه بر اصلاح ساختار ریاضی آن به پایگاه داده‌های یکپارچهتر وجامعتر به عنوان مبنا نیاز داریم همچنین توسعه طرح‌های وزن خاص مناطق یا خاص جوامع با وجود داده‌های قابل دسترس مفید خواهد بود.
5-2- محدودیت ها
در تعیین شاخص WPI برای حوضه مورد مطالعه محدودیتهایی وجود داشت از جمله نبود اطلاعات کافی در مورد CV(ضریب تغییرات بارش باران) یا نبود اطلاعات کافی در مورد ظرفیت اجتماعی اعم از میزان سواد جمعیت فعال اقتصادی همچنین نبود آمار از میزان اشتغال زایی غیر کشاورزی به عنوان زیر مجموعه ظرفیت اقتصادی که امید است درآینده با دسترسی به پایگاه داده های یکپارچه تر و جامع تر بتوان ارزیابی دقیق تری انجام داد.
5-3- پیشنهاد ها
1-اقدامات مدیریتی لازم در خصوص حوضه مذکور صورت گیرد از جمله
-افزایش دسترسی به سیستم جمع آوری فاضلاب
-اجرایی کردن طرح سدهای مطالعاتی
-کاهش تخلیه زباله ها در محیط زیست و…
2-پیشنهاد می شود شاخص فقر آبی با ارزیابی دقیق تر و جامع تر و رفع محدودیتها در دیگر حوضه های آبریز کشور انجام شود.
3- شاخص فقر آبی در افق‌های زمانی مختلف بررسی شود. در انتخاب افق‌ها می‌توان برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور را نیز در نظر گرفت تا مشخص شود نتایج هر کدام از برنامه‌ها بر بخش آب به چه میزان موثر بوده است.
4. نتایج این شاخص با سایر شاخص‌های مرتبط مقایسه شود.
5. بررسی امکان وزن دهی به زیر شاخص‌ها
6. محاسبه شاخص مذکور برای کل حوضه‌های آبریز درجه دوم کشور پیوست
پیوست 1. جداول محاسباتی
جدول شماره 4-2-1 معرف بارش
مشخصات محدوده جمعیت حجم بارش سالانه سرانه ( xi ) xi-xmin/xmax-xmin
ردیف کد نام نفر میلیون متر مکعب میلیون متر مکعب برای هر نفر در سال
1 2401 شادگان 510875 2789 0.005 0.013
2 2402 رامهرمز 100275 531 0.005 0.013
3 2403 دالون 13191 393 0.030 0.107
4 2404 باغ ملک 52398 610 0.012 0.037
5 2405 صیدون 49158 1206 0.025 0.087
6 2406 جایزان 37528 843 0.022 0.079
دسته بندی : علمی