برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

فصل ششم
اِعمال روش تقطیر پیشرفته
(Progressive Distillation)
جهت افزایش ظرفیّت

6 – 1 ) مقدمه
تقطیر نفت خام یکی از مهمترین و حسّاسترین فرآیندهای عملیاتی در پالایشــگاههـای نفت می باشد که غالباً نیازمند ایجاد تغییرات جهت دستیابی به تولید بالاتر ، بازده بیشتر و کیفیت بهتر است. هنگامی که یک شرکت پالایشی تصمیم به افزایش ظرفیت می گیرد طبیعتاً اولین واحدی که باید مورد ارزیابی قرار گیرد واحد تقطیر یا اصطلاحاً (Topping Unit ) می باشد. سعی در برداشتن گلوگاهها از امکانات و قابلیتهای موجود رایجترین روش جهت رسیدن به ظرفیتهای تولید بالاتر با قبول کمترین ریسک می باشد .
دلایلی که امروزه شرکتهای پالایشی نگاه خود را معطوف به بکار گیری فن آوریهای نوین و افزایش ظرفیت نموده اند عبارتند از :
محدودیتهای سخت گیرانه تولید: این عامل واحدهایی را که از فن آوریهای پایین استفاده می کنند را ملزم به ارتقاء فن آوری می نماید.
سوخت پاک: استانداردهای سوخت پاک در سالهای آینده الزام تصفیه بیشتر این فرآورده ها را ایجاد نموده است ، ضمن این که میزان تقاضا برای این فرآورده ها نیز رو به افزایش گذاشته است.
استانداردهای زیست محیطی: این استانداردها میزان تقاضا برای سوختهای سنگین را کاهش داده است.
با در نظر گرفتن توضیحات فوق به کار گیری فن آوریهای نوین در طراحی ، Revamping یا بازبینی مجدد واحد های تقطیر نفت خام موجود به منظور مواجهه با مسائل بالا و رفع گلوگاههای افزایش ظــرفیت ، ضــروری مـی باشد.
معمولاً گلوگاههای یک واحد تقطیر نفت خام در طرحهای افزایش ظرفیت عبارتند از :
محدودیت بازیافت حرارت توسط شبکه مبدلهای حرارتی پیش گرمکن نفت خام.
هیدرولیک کوره و شبکه مبدلهای پیش گرمکن نفت خام.
بار حرارتی کوره و کندانسور بالاسری برج
هیدرولیک برج تقطیر.
از روشهای که به طور مرسوم جهت رفع این گلوگاهها استفاده می شود ، می توان به بهبود شبکه مبدلهای پیش گرمکن نفت خام به کمک روش Pinch ، تعویض سینیهای معمولی با سینیهای با راندمان بالا و یا Packing و نصب برج Preflash اشاره نمود. در خلال طراحی و یا بازبینی مجدد ( Retrofitting Or Revamping ) باید به مواردی چون کاهش هزینه های Utility ، افزایش راندمان انـرژی، کاهـش هزینـه های سـرمـایه گـذاری و رفع گلوگاههـای عملیاتی خصوصـاً برجهـای تقطیـر توجه کرد.
6 – 2 ) بررسی امکان بکارگیری روش تقطیر پیشرفته در واحد تقطیر 100 پالایشگاه آبادان
همانطور که در فصل دوم توضیح داده شد تقطیر پیشرفته عبارت است از به کار گیری تعدادی برج تقطیر در زنجیره مستقیم است. شکل کاربردی آن عبارت است از نصب دو برج پیش تفکیک است که در بالادست برج تقطیر اتمسفری نصب می شوند. در برج اول اجزاء سبک نفت خام در محدوده LPG از بخش بالای برج استخراج می گردد. همچنین تمامی آب موجود در نفت خام در این مرحله گرفته می شود. مایع خروجی از پایین این برج وارد دوّمین برج پیش تفکـیک می گردد. در این برج بخار آب نیز جهت کاهش فشار جزئی و عریان سازی مـــورد استفاده قـــرار می گیرد. این برج بخشِ دیگرِ اجزاء سبک باقیمانده در نفت خام را گرفته و از ورود آنها به کوره و برج اصلی تقطیر نفت خام جلوگیری به عمل می آورد.
با توجه به ماهیّت این پروژه که همانا بهبود وضعیّت یک واحد تقطیر موجود است و نه طراحی یک واحد جــدید به همین خـــاطــر در ایــن تحـــقیق یک بــرج پیــش تفکــیک (Pre-fractionator) قبل از کوره قرار داده و اثرات ناشی از آن را بررسی می کنیم.
به ترتیبی که در فصل دوم ذکر گردید اقدام به نصب یک برج پیش تفکیک در مسیر نفت خام ورودی و در بالا دست کوره می نمائیم. حرارت مورد نیاز ریبویلر این برج از مبدلهای E-118 تأمین می گردد. در این مبدلها محصول داغ ته مانده برج تقطیر اتمسفری با ته مانده برج پیش تفکیک مذکور تبادل حرارت می نماید. بنابر این محل دقیق نصب این برج بین مبدلهای E-130 و E-118 خواهد بود. نفت خام با دمای 182 °C از مبدلهای E-130 خارج و وارد برج پیش تفکیک می گردد. فشار کارکرد این برج 4 barg است. اجزاء سبک (Light Ends) شامل گازهای سبک و بخش قابل توجهی از نفتا به عنوان محصول از بالای برج خارج می گردد. مایع سنگین باقیمانده از ته برج خارج و پس از گذر از مبدل E-131 و جذب حرارت از محصول ته مانده برج تقطیر در خلأ 200 وارد کوره می گردد. همانطور که قبلاً نیز اشاره گردید مزیّت این روش در این است که با خارج ساختن اجزاء سبک (از بالای برج) به عنوان یکی از محصولات ، از وارد شدن آنها به کوره و برج تقطیر اتمسفری جلوگیری به عمل می آید. در این صورت:
علاوه بر کاهش بار حرارتی مورد نیاز کوره ، ترافیک بخار تشکیل شده در برج تقطیر اصلی نیز کاهش می یابد. این عامل خود سبب کاهش بار حرارتی مورد نیاز جـریان گـردشـی نفـت سفـید (Kerosene Pump Around Duty, KPA Duty) می گردد.
بنابر این به نظر می رسد با نصب برج پیش تفکیک مذکور سه محدودیّت یاد شده قبلی مرتفع و امکان افزایش ظرفیت واحد تقطیر 100 پالایشگاه آبادان فراهم خواهد شد.

دسته بندی : علمی