فایل های دانشگاهی

تاثیر بازاریابی حسی بر جذب مشتری در صنعت هتل و رستوران- قسمت ۱۵

۳- صورت نشانه های مورد استفاده (مثلا صورت زبانی )در تبلیغات ،تحت تاثیر نقش و کارکرد آن انتخاب می شوند.
نتایج بدست آمده از تحقیق به صورت زیر می باشد:
۱- بکارگیری همزمان نظام نشانه ای زبان و سایر نظام های نشانه ای دیداری و شنیداری ۲- کاربرد بسیار محدود کنایه در تبلیغات ۳- اتکا به کاربرد استعاره در تبلیغات۴- جنبه های حمایتی و بافت سازلایه های متن نسبت به یکدیگر در جهت انتقال مفاهیم و ساخت روایت تبلیغات ۵- کاربرد لایه های متضاد و فرایند بافت زدایی بصورت محدود جهت جلب توجه مخاطب و برجسته سازی مفاهیم.۶- وابستگی به جنبه نوشتاری زبان در آرم ها۷- انتقال مفاهیم در نتیجه برهمکنش مفاهیم لایه های متعدد.
۱۰) ابهری(۱۳۸۵) تحقیقی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان « بررسی نشانه شناختی تبلیغات بازرگانی»انجام داده است .روش این تحقیق توصیفی –تحلیلی بوده است و انتخاب نمونه بیلبوردها ،گزیده جراید و تبلیغات محلی کاملا بطور تصادفی بوده است. فرضیه های این تحقیق عبارتند از :
۱- دریک تبلیغ مجموعه ای از نشانه های زبانی و غیر زبانی در تعامل با یکدیگرند.
۲- در یک تبلیغ میان نظام نشانه ای زبان و نظام های نشانه ای تصویر و نظام های نشانه اش شنیداری همواره تعال وجود دارد.
۳- زبان بعنوان یک نظام نشانه ای در تعامل با دیگر نظام های نشانه ای در یک تبلیغ بازرگانی دارای نقش ترغیبی است.
۴- نقش ترغیبی زبان در یک تبلیغ ممکن است بطور مستقیم یا غیر مستقیم عمل کند.به بیان دقیق تر ،در این روند دلالت های صریح و ضمنی هر دو نقش ایفا می کنند.
۵- در ساخت یک تبلیغ بازرگانی ،جنبه های پیرا زبانی(در گفتار ویژگی های زبر زنجیری و در نوشتار جنبه های بصری نوشتار یعنی انتخاب فونت ، رنگ و …)نقش عمده ای ایفا می کنند.
در نتایج تحقیق بیان شده که:رسانه تلویزیون اول بدلیل چند رسانه ای بودن آن، و دوم بدلیل همگانی بودن آن بیش از دیگر رسانه ها مخاطب دارد .در نتیجه تبلیغاتی که از این رسانه پخش می شود تاثیر گذارتراست و هم در تعامل با دیگر رسانه هابعنوان مرجع تمام بینامتنی ها در دیگر تبلیغات قرار می گیرد.تمامی عناصر تبلیغاتی اعم از تصویر با ویژگی های خود(رنگ ، حرکت و …)،صدا با عوامل پیرا زبانی (زنگ صدا ،کشش ،زیر وبمی و …)و نوشتار(نوع فونت،اندازه آن و فارسی و لاتین بودن و …) در جهت ترغیب مخاطب فعالند و بر این اساس در یک تبلیغ انتخاب می شوند.
خلاصه پیشینه تحقیق در جدول زیر آمده است:
جدول ۲-۷- خلاصه پیشینه تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محقق سال موضوع تحقیق نتایج تحقیق
آمورن تاتکول و پاهومه ۲۰۱۱ . چگونه بازاریابی حسی در صنعت هتل و رستوران ،به منظور تاثیرگذاری بر رفتار مشتری در تایلند ،اعمال می شود نتایج این پژوهش نشان می دهد که چگونه این فعالیت ها بر رفتار مصرف کننده تایلندی در فرایند تصمیم گیری خرید تاثیر می گذارد. هتل و رستوران ها در تایلند از چند ابزار تبلیغاتی و فعالیت های مربوط به بازاریابی حسی استفاده می کنند .عطر ،صدا و رنگ به منظور ایجاد انگیزه در مشتریان برای خرید بیشتر و ایجاد وفاداری در گروه هدف ،استفاده می شوند .مشتری تایلندی نگرش مثبتی نسبت به استفاده از فعالیت های بازاریابی حسی در هتل و رستوران نشان میدهد پس از اینکه مشتری ها بوسیله محرک(فعالیت های بازاریابی حسی )برانگیخته می شوند تمایل دارند که پاسخی مطلوب به این فعالیت ها بدهند مانند خرید بیشتر و یا وفاداری .
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

ایساکسون و آلاکوسکی 

 

۲۰۰۹ 

 

استفاده از حواس چندگانه در بازاریابی توریسم 

 

هدف از این تحقیق کشف اثر عطر محیطی بود.نتایج تحقیق نشان داد در آینده استفاده از دو حس بینایی و شنوایی در صنعت توریسم کافی نیست.هم چنین همبستگی مثبتی بین استفاده از عطر محیطی و مصرف،ادراک سلامتی ،کیفیت، تجربه خدمت و روابط وجود دارد . 

 

 

هولتن ،رودریجویس و بریتو 

 

۲۰۱۱ 

 

استراتژی های حسی برند بر ایجاد ارزش 

 

در مورد مفهوم استراتژی های حسی در مقابل استراتژی های معاملاتی و رابطه ای و اینکه چگونه یک مدل بازاریابی حسی می تواند بعنوان یک جایگزین برای مدل های بازاریابی معمولی در نظر گرفته می شود،بحث نموده اند.آن هارویکرد برند حسی استراتژیک را برای تمایز و جایگاه یابی برند در ذهن انسان پیشنهاد می کنند و بیان می دارندکه جریان ها و فرایندهای ذهنی و واکنش های فیزیولوژی زمینه تجربه یک برند چند حسی را فراهم می آورند. 

 

 

هاکوهودو 

 

۲۰۰۶ 

 

مطالعه برندینگ حسی 

 

نتایج این تحقیق نشان داد که حدود ۶۷٫۷% از افراد احساس می کنند که جنبه های حسی ،جزئی از ملاحظات مهم در هنگام انتخاب یک محصول یا خدمت هستند. هنگام انتخاب محصولات یا خدمات، بیش از ۶۰ % بر حس بینایی تمرکز دارد در حالیکه ۴۰ % بر حواس غیر از بینایی اختصاص دارد.از نظر جنسیت، زنان حسی تر از مردان هستند. لوازم آرایش ،شکلات و شامپوها اهمیت بالایی برای زنان داشتند.همچنین مردان نشان دادند که اولویت دیداری دارنددر حالیکه نسبت بالایی از زنان تمرکز بر حسی بجز حس بینایی داشتند.در این تحقیق ، از لحاظ کل پاسخ دهندگان ، بعد از حس بینایی به ترتیب حواس چشایی ،بویایی،شنوایی و لامسه دارای اهمیت هستند. 

 

 

الدر و کریشنا 

 

۲۰۱۰ 

 

اثرات تبلیغات بر تفکر حسی و طعم درک شده 

 

در قالب سه فرضیه نشان می دهند که استفاده از حواس دیگری بجز طعم می تواند به افزایش و بهبود درک طعم در مصرف کنندگان کمک کند. 

 

 

کریشنا ،الدر و کالدارا 

 

۲۰۱۰ 

 

زنان برای بوییدن و مردان برای لامسه؟تجانس چند حسی و تاثیر آن بر تجربه زیباشناختی 

 

فرضیه آن هاکه حضور یک عطر دلپذیر در محیط فروش را برای محصولات متجانس افزایش می دهد ولی فروش را برای محصولات غیرمتجانس کاهش می دهد،حمایت نشد و نتیجه گرفتند که وجود تجانس بین عطر و محصول بر فروش محصولات خاص کافی نیست.ولی به احتمال زیاد اثر مثبت بر ارزیابی محصول دارد. 

 

 

کارهانوقلو 

 

۲۰۰۸ 

 

مطالعه ای از واکنش های احساسی مصرف کنندگان نسبت به برندها و محصولات دارای برند 

 

در این مطالعه پیش زمینه های روانی احساسات بیان و احساسات مصرف کنندگان درباره طراحی و جنبه های بازاریابی بررسی شده است هدف مطالعه تجربی بررسی رابطه بین احساسات کاربران ،کیفیت محصول و برند آن بود. طبق نتایج بدست آمده مصرف کنندگان فکر می کنند که برندهای برخی از محصولات بهتر از دیگران هستند.آن هامی توانند نظر مثبت یا منفی نسبت به یک برند خاص داشته باشند. نتایج آگاهی برند نشان داد که وقتی مصرف کنندگان دید مثبتی به یک برند دارند،برند محصول ،هیجانات مثبت بیشتری را نسبت به محصولات بدون برند یجاد می کند .در مقابل برندهایی که اثر منفی بر مصرف کنندگان دارند در مقایسه با برند محصولی که اثر مثبت داشتند ، شدت احساسات مثبت را کاهش و شدت احساسات منفی را افزایش می دهد. در مورد برخی برندها احساسات می تواند مثبت باشد ولی محصول می تواند مصرف کننده را نامید سازد یا برعکس. 

 

 

یانگ 

 

۲۰۰۶ 

 

استفاده از احساس منفی در تبلیغات 

 

از نظرمحقق نقش احساسات منفی در آغاز تبلیغ می تواند توجه بیننده را جلب کند و با شتاب او را به سمت دنبال کردن تبلیغ پیش برد و یک نقطه عطف (احساسات منفی یا مثبت ) می تواند لحظات بیادماندنی با برند را به همراه داشته باشد .نتایج این تحقیق نشان داد که احساسات منفی دارای همبستگی بالایی با ابعاد درگیری فعال/منفی داشت و نیز یک همبستگی قوی بین احساسات منفی و شکل منفعل /مثبت درگیری مشاهده شده است.همبستگی بین پاسخ های احساسی با منفعل ترین شکل درگیری که بوسیله معمولی ،ضعیف و خسته کننده توصیف شدند ،وجود نداشت 

 

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *