برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

سزکوئی ترپنوییدها ترکیبات پانزده کربنه ای هستند که از سه واحد ایزوپرن تشکیل شده اند و اغلب در روغن های اسانسی و عطر گیاهان وجود دارند. اکثر این ترکیبات از قانون ایزوپرن تبعیت می کنند و گاهی نیز تخطی از این قاعده در برخی از ترکیبات این دسته دیده می شود. این مواد به روش استخراج با حلال های مناسب و تقطیر با بخار آب از گیاه خارج می شود. واحد سازنده آنها فارنزیل پیرو فسفات است که از واکنش ایزو پنتیل پیرو فسفات با گرانیل پیروفسفات به وجود می آیند. شکل 1-3-2 نشان دهنده ی مسیر بیوسنتز سزکویی ترپنوییدها می باشد.
شمای 1-3-2 مسیر بیوسنتز سزکویی ترپن ها
مهم ترین سزکویی ترپنوییدها عبارتند از :
فارنزان ها، سزکویی ترپنوییدهای سیکلوپنتان، سیکلوفارنزان و سیکلو فارنزان های نوآرایی شده، بیسابولن ها، جرمکران ها، المان ها، سیکلو بیسابولن ها، هومولن ها، کاریو فیلان ها و سزکویی تروپنوییدهای متفرقه]26[.
1-3-2-4- دی ترپنوییدها
این دسته از ترپنوییدها با بیست اتم کربن از چهار واحد ایزوپرنی تشکیل شده اند. واحد سازنده این مواد، ژرانیل پیرو فسفات بوده که از تراکم فارنزیل پیرو فسفات و ایزوپنتیل پیرو فسفات حاصل می شود و خود بر اثر هیدرولیز، ژرانیل ژرانیول را ایجاد می کند، شمای 1-3-3.
شمای 1-3- 3 مسیر سنتز ژرانیل پیرو فسفات
همان طور که قبلاً ذکر شد، این ترکیبات به علت جرم مولی بالا، دارای نقطه جوش بیشتری هستند و کمتر در اسانس ها و بیشتر در رزین ها و ترشحات صمغی گیاهان دیده می شوند. دی ترپنوییدها را میتوان با توجه به ساختارآنها به چند گروه تقسیم کرد که مهم ترین آنها عبارتند از : دی ترپنوییدهای خطی و دی ترپنوییدهای دو حلقه ای شامل : لابدان ها و کلر دان ها.
1-3-2-5- سستر ترپنوییدها
سستر ترپنوییدها حاوی 25 اتم کربن می باشند و متشکل از 4 واحد ایزوپرنی هستند. این ترکیبات نسبت به سایر مواد طبیعی موجود در گیاهان کمیاب تر می باشند و غالب آنها از منابع دریایی به دست می آیند و برخی نیز در حشرات، قارچ ها و گیاهان عالی وجود دارند. تاکنون حدود 200 سستر ترپنویید شناسایی شده اند که شامل 30 اسکلت کربنی می باشند. با اینکه این ترکیبات 25 کربن دارند ولی تعداد زیادی سستر ترپنویید آلکیله شده نیز وجود دارند. واحد سانده این ترکیبات ژرانیل فارنزیل پیرو فسفات است که می تواند سستر ترپنوییدهای خطی و حلقوی را تولید کند.
1-3-2-6- تری ترپنوییدها
این ترکیبات دارای 30 اتم کربن می باشند و از شش واحد ایزوپرنی تشکیل شده اند. تری ترپنوبیدها گروه بزرگی از ترکیبات طبیعی هستند که از اسکوالن مشتق شده اند. این ترکیبات عموماً از حلقوی شدن اسکوالن به وجود می آیند و در رزین های گیاهی وکوتین گیاهان وجود دارند. تری ترپنوییدهای اسیدی با عنوان اسیدهای رزینی همراه پلی ساکاریدهای صمغی در رزین ها یافت می شوند. الکل های تری ترپنوییدی به صورت آزاد و هم به صورت گلیکوزیدی یافت می شوند. تری ترپنوییدهای کتونی و هیدروکربنی نیز از گیاهان استخراج و شناسایی شده اند. مهم ترین تری ترپنویید خطی اسکوالن می باشد که اولین بار از روغن کبد کوسه ماهی استخراج شد، ولی در برخی از روغن های گیاهی نظیر روغن زیتون نیز یافت می شود.
1-3-2-7- تترا ترپنوییدها
تترا ترپنوییدها دارای 40 اتم کربن می باشند و از هشت واحد ایزوپرنی تشکیل شده اند. این ترکیبات از اتصال سر به سر دو مولکول ژرانیل پیرو فسفات تشکیل شده اند. مهم ترین گروه این ترکیبات کارتنوییدها می باشند. این ترکیات شامل هیدرو کربن ها (کاروتن ها) و مشتقات اکسیژن دار (گزانتوفیل ها) می باشند که در زیر اسکلت کربنی این ترکیبات نشان داده شده است :
1-3-2-8 پلی ترپنوییدها
پلی ترپنوییدها ترکیباتی هستند که شامل کارو تنوییدهای بزرگتر و پلی پرنول ها می باشند. این ترکیبات دارای بیش از 40 اتم کربن بوده و از اتصال حداقل هشت واحد ایزوپرنی تشکیل شده اند. برای نمونه می توان از پلاستوکینون که دارای یک زنجیر ایزوپرنی 45 کربنه است، نام برد]24[.
1-4-آنتی اکسیدان ها
1-4-1-تعریف علمی
از نظر علم تغذیه، آنتی اکسیدان ها ترکیباتی هستند که مانع فعالیت رادیکال های آزاد شده و از اکسایش آنها جلوگیری می کنند و با غیر فعال کردن آنها سلول های بدن را از اثرات مخرب این ترکیبات مصون نگاه می دارند.
دسته بندی : علمی