برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

1-5-1-1-1- استافیلوکوکوس اورئوس
استافیلوکوکوس اورئوس از تیره میکروکوکاسیه می باشد. این میکروارگانیسم ها، باکتری هایی کروی شکل هستند که مانند خوشه انگور کنار یکدیگر قرار می گیرند. این باکتری ها بدون اسپور، بی- حرکت و گرم مثبت هستند، بعضی از آنها دارای کپسول های خارج سلولی هستند که بیماری زایی بیشتری دارند. باکتری های هوازی و بی هوازی اختیاری هستند ولی در شرایط هوازی بهتر رشد می کنند. اغلب بیماریهای استافیلوکوکوس طلایی در پوست آزاد سالم به نسبت های مختلف وجود دارد. عفونت های ایجاد شده توسط استافیلوکوکوس طلایی عبارتند از : عفونت های جلدی، کورک، زرد زخم، ورم ملتحمه، عفونت های پوستی نوزادان، آبسه های زیر جلدی و زیر مخاط عمقی و آنتروکولیت استافیلوکوکوس. برای درمان بایستی آنتی بیوتیک مناسب به وسیله آنتی بیوگرام تعیین شود. اگر فرد نسبت به پنی سیلین حساس باشد، داروی انتخابی باید معادل پنی سیلین باشد.
1-5-1-1-2- باسیلوس سوبتیلیس
این باکتری از تیره باسیلاسه می باشد. این باسیل بدون کپسول و متحرک بوده و به سرعت تولید اسپور می نماید. از دیگر ویژگی های آن اینکه گرم مثبت بوده و رنگ گرم را بزودی از دست می دهد، گاهی اوقات نیز به شکل گرم منفی بروز می نماید. این باکتری روی آگار غذایی، کلنی های منظم و صاف تولید می نماید که از زنجیره های کوتاه تشکیل شده است. باسیلوس سوبتیلیس در انسان، بیماری هایی از قبیل ورم ملتحمه، آندوکاردیت و مسمومیت غذایی ایجاد می کند. پنی سیلین داروی موثری برای درمان عفونت های حاصل از باسیلوس سوبتیلیس می باشد.
1-5-1-1-3- اشریشیاکلی
اشریشیاکلی از تیره آنترو باکتریاسیه می باشد که باسیل هایی به طول متوسط 2 تا 3 میکرون و عرض 6/0 میکرون هستند و دو سرشان گرد است. این باسیل ها بدون اسپور، بدون کپسول، گرم منفی و متحرک می باشند (البته دارای انواع غیر متحرک نیز هستند) و باکتری های هوازی و بی هوازی اختیاری هستند. دمای بهینه برای رشدشان 37-35 درجه سانتیگراد است. کلنی های آنها روی آگار غذایی پس از 24ساعت به قطر 3-2 میلی متر می رسند که گرد – محدب و صاف، کدر و با حاشیه مشخص می باشند. وجود اشریشیاکلی در روده انسان از بدو تولد تا پایان زندگی لازم است، زیرا مانع تکثیر بعضی از باکتری های تجزیه کننده خون شده، همچنین در سنتز بعضی ویتامین های مورد نیاز نظیر B12 ,B2 ,B1 و K دخالت می نماید. اگر این باسیل به دستگاه های دیگر بدن راه یابد، در صورت وجود زمینه مساعد بیماریی های نظیر: عفونت های دستگاه ادراری – تناسلی، عفونت های دستگاه گوارشی و عفونت های مجاری صفراوی را ایجاد می کند. بهترین راه درمان، جبران آب دفع شده از بدن و برقرار کردن تعادل الکترولیت هاست. برای درمان عفونت های کلی باسیل بهتر است حساسیت نسبت به دارو های ضد باکتری تعیین گردیده و انتخاب دارو با مراجعه به نتیجه آنتی بیوگرام به عمل آید.
1-5-1-1-4 پسودوموناس آئروژینوزا
پسودوموناس آئروژینوزا از تیره پسودوموناسیه می باشد که باسیلی به طول 3-1 میکرون است، که دو سر آن گرد می باشد و به علت دارا بودن یک تار لرزان کاملا متحرک است. این باسیل اسپوز و کپسول ندارد و گرم منفی است. هوازی مطلق و در دمای 42- 15 درجه سانتی گراد قادر به رشد می باشد. از جمله ویژگی های این باسیل ترشح دو نوع پیگمان است، یکی پیوسیانین و دیگری فلوئورسین. این باسیل ها به علت حلالیت در آب،در محیط غذایی منتشر شده و کلنی ها و محیط کشت آنها به رنگ آبی مایل به سبز همراه با فلوئورسانس در می آیند. همچنین دارای همولیزین بوده و بر روی آگار خوندار هاله ای از همولیز اطراف کلنی بوجود می آید و کشت آن دارای بوی مطبوع و مشخصی است. باسیل پیوسانیک سبب عفونت در زخم ها، سوختگی ها، دستگاه ادراری، تنفسی و چشم می گردد. از آنجا که این باسیل به اکثر آنتی بیوتیک ها مقاوم است، تجویز داروی موثر پس از انجام آنتی بیوگرام به عمل می آید. منتاهایسین داروی اختصاصی برای درمان عفونت های ناشی از این باکتری می باشد.
اهداف این پژوهش:
باتوجه به اینکه درمقالات مطالعه شده گونه های متفاوتی از عشقه شامل آندولنولیک،گلیکوزید،تری ترپنویید واسیدهای فنولی، فلاونویید، اسید مالیک و اسیدهای چرب می باشد، فرض براین است که این گیاه دارای همین ترکیبات بوده وخواص آنتی اکسیدانی وآنتی باکتریایی از خود نشان دهد. همچنین در بررسی هایی که برروی یکی از گونه های این گیاه صورت گرفته نشان دادند که عصاره این گیاه به عنوان مکمل رژیم غذایی و برای درمان بیماریهای خاص وهمچنین به عنوان لوسیون یا پماد برای ازبین بردن چین وچروک مورد استفاده قرار می گیرد، با این فرض که گیاه مورد بررسی ما هم این خواص را داشته باشد تحقیق و مطالعه بر روی اسانس این گیاه صورت گرفت.
2-1- اسانس گیری
2-1-1- مواد و وسایل
2-1-1-1-گیاهان مورد استفاده
گیاهان مورد بررسی در این بخش از پایان نامه در جدول 2-1 به طور کامل معرفی شده اند.
جدول 2-1- گیاهان مورد بررسی
محل و زمان جمع آوری
خانواده
اندام مورد بررسی
نام علمی گیاه
دسته بندی : علمی