برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

(3-8)

که اکسرژی کمپرسور از رابطه زیر محاسبه می‌شود.
(3-9)

با افزایش نسبت تراکم کمپرسور، تلفات اکسرژی در ساختار HIDiC افزایش می‌یابد. با این وجود، تلفات آن از تلفات اکسرژی برج تقطیر متداول کمتر می‌شود.
جمع‌بندی اثر انتگراسیون حرارتی داخلی برج‌های تقطیر بر روی میزان مصرف انرژی و کیفیت انرژی یا اکسرژی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که نسبت تراکم کمپرسور مهم‌ترین پارامتر تأثیرگذار است، محاسبات مربوطه به ازای مقادیر مختلف نسبت تراکم کمپرسور انجام شده است. پس از پیاده‌سازی ساختار HIDiC و انجام شبیه‌سازی، نتایج زیر به دست آمدند:
– انرژی مصرفی چگالنده و جوش‌آور کاهش می‌یابد. البته با افزایش نسبت تراکم کمپرسور نرخ کاهش بار حرارتی چگالنده و جوش‌آور نیز کاهش می‌یابد.
-کار مصرفی کمپرسور افزایش می‌یابد.
– مجموع انرژی مصرفی ساختار HIDiCابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.
– سطح انتقال حرارت مبدل حرارتی افزایش می‌یابد.
– تلفات اکسرژی افزایش می‌یابد. با این توضیح که به ازای بیشتر مقادیر نسبت تراکم کمپرسور تلفات اکسرژی ساختار HIDiCکمتر از برج تقطیر متداول است.
فصل چهارم
انتگراسیون حرارتی برج تقطیر
4-1- مقدمه
برج‌های تقطیر از رایج‌‌‌ترین عملیات واحد در صنایع فرآیندی و در عین‌حال، پرخرج‌ترین واحد از نظر میزان مصرف انرژی هستند. انرژی حرارتی تزریق شده در جوش‌آور خرج تبخیر مایع غنی از اجزاء سنگین شده و از آن طرف‌، انرژی یاد شده برای تأمین جریان برگشتی خارجی دور ریخته می‌شود.
برای بهبود راندمان مصرف انرژی دربرج‌های تقطیر، ایده‌های زیادی موجود است. یکی از جدیدترین آنها، انتگراسیون حرارتی داخلی است. در یک برج تقطیر متعارف، دمای بخش جذب پایین‌تر از بخش دفع است لذا نمی‌توان انرژی جوش‌آور را برای جریان برگشتی استفاده کرد. حال اگر بخش جذب دارای فشار قابل ملاحظه‌تری نسبت به بخش دفع باشد، آن‌گاه می‌توان در بخش جذب به دمای بالاتریرسید و انرژی جوش‌آورصرفه‌جویی شود.
جداسازی محصولات اولیه با استفاده از تقطیر بخش عمده‌ای از فرآیند‌های شیمیایی می‌باشد. در برج تقطیر با استفاده از گرمای بالای موجود در جوش‌آور و دادن آن به دمای پایین‌تر چگالنده جداسازی انجام می‌شود. بنابراین برج تقطیر شبیه یک ماشین گرمایی است که کار جداسازی انجام می‌دهد. تقطیر فرآیندی با مصرف انرژی و بازگشت ناپذیری بالا می‌باشد.
4-2- بررسی بهبود کیفیت و راندمان مصرف انرژی در انتگراسیون حرارتی برج‌های تقطیر
عملیات تقطیر، متداول‌ترین فرآیند جداسازی مواد محسوب می‌شود و از طرف دیگر، گران ترین واحد از نظر میزان مصرف انرژی است. این فرآیند سهم قابل ملاحظه‌ای از مصرف انرژی در صنعت به خود اختصاص داده است؛ لذا امروزه با توجه به افزایش بی‌رویه مصرف حامل‌های انرژی و همین‌طور، قیمت‌های جهانی انرژی، تلاش برای یافتن راه‌کارهایی جهت صرفه‌جوئی انرژی در عملیات تقطیر، اهمیتی دوچندان یافته است.
انرژی لازم یک فرآیند تقطیر از طریق جوش‌آور، تأمین می‌شود. با توجه به قابلیت در دسترس بودن و همین‌طور، اقتصاد فرآیند، منابع تأمین گرما برای جوش‌آور عموماً شامل بخار آب، روغن‌های داغ و یا کوره‌ها هستند.

دسته بندی : علمی