برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

نیک منش و همکاران در سال 82-81 در 420 کودک مبتلا به اسهال در تهران میزان آلودگی به کریپتوسپوریدیوم و ژیاردیا را به ترتیب 4/2 و 90/2 درصد گذارش نمودند .آنهادر بررسی خود کریپتوسپوریدیوم را دومین انگل مهم مسبب اسهال در کودکان تشخیص دادند(92).
زالی و همکاران با بررسی عوامل انگلی روده ای در بیماران مبتلا به ایدز 5/1 درصد آنها را آلوده به کریپتوسپوریدیوم اعلام کردند که از این تعداد 2/39 درصد آنها مبتلا به اسهال بوده اند (113).
اکبری و همکاران در بررسی ای که بر روی 153 مورد کودک زیر 12 سال مبتلا به گاسترو آنتریت که به بیمارستان کودکان امیرالمؤمنین سمنان مراجعه کرده بودند، 5 مورد (26/3 ) کریپتوسپوریدیوم را تشخیص دادند که بین آلودگی با این انگل و تماس مستقیم با دام ارتباط معنا داری وجود داشت (41).
حامدی و همکاران در بررسی های خود در بیمارستان اطفال بندر عباس، میزان آلودگی کریپتوسپوریدیایی را 7 درصد اعلام نمودند و بین آلودگی و کاهش وزن ارتباط معنی داری وجود داشت (74).
خلیلی و همکاران در بررسی خود در کودکان زیر 5 سال بستری مبتلا به اسهال در شهر کرد میزان آلودگی را 5 درصد تشخیص دادند (13).
محمدی قلعه بین و همکاران شیوع کریپتوسپوریدیوم در کودکان مبتلا به گاسترو آنتریت بستری در بیمارستان های اردبیل را 04/4 درصد اعلام کردند (88).
نهروانیان و همکاران در بررسی ای بیماران مبتلا به نقص ایمنی 3/6 درصد مبتلایان به اسهال را آلوده به کریپتوسپوریدیوم اعلام کردند. همچنین به دو مورد مرگ ناشی از اسهال اشاره کردند.(35).
میرزایی در بررسی 129 بیمار مبتلا به اسهال و 271 مورد بیمار غیر اسهالی، میزان آلودگی کلی را 8/10 درصد اعلام نمود و نشان داد بین عفونت کریپتوسپوریدیوم و بروز اسهال رابطه ی معنی داری وجود دارد (87).
سیرافیان و همکاران نشان دادند که 5/11 درصد از بیماران همودیالیزی به کریپتوسپوریدیوم آلوده اند، آنها در تحقیق خود خطر آلودگی در بیماران دیالیزی مبتلا به دیابت را بیشتر از سایر بیماران اعلام کرده اند (106).
نهروانیان و همکاران در مطالعه ای که بر روی 525 بیمار مبتلا به گاسترو آنتریت در شهرستان های غرب استان مازندران انجام دادند در هیچ یک از نمونه ها انگل کریپتوسپوریدیوم دیده نشد (36)
اکیون در ترکیه طی یک سال 1999- 1998 شیوع کریپتوسپوریدیوزیس و دیگر عفونتهای انگلی روده را در کودکان مورد مطالعه قرار داد و میزان آن را 3/7 درصد گزارش نمود که تفاوت جنسی در مبتلایان وجود نداشت (43).
در مطالعاتی که در تانزانیا در سال 1999 انجام شد شیوع کریپتوسپوریدیوم در بچه ها با فقر بهداشتی و پایین بودن سطح آگاهی و ازدیاد جمعیت رابطه داشت(50).
بر اساس مطالعات انجام شده در آرژانتین کریپتوسپوریدیوم بیشتر در کودکان یا افرادی که نقص ایمنی دارند و در جوامعی که از شرایط اقتصادی و اجتماعی پایینی برخوردار هستند مشاهده می گردد(76).
در مطالعه ای که توسط اقبال و همکاران در پاکستان در سال 1998 انجام دادند ضمن بررسی شیوع کریپتوسپوریدیوزیس در کودکان ،نشان دادند که اکثر نمونه های مدفوع( بیش از60 درصد) حاوی اووسیست کریپتوسپوریدیوم، دارای مقادیر زیادی موکوس بودند (79).
4-7-1) خوک :
عفونت از خوک به صورت تک گیر (انفرادی) در سرتاسر جهان گزارش شده ولی فراوانی آن نامشخص است، چون در بیشتر مطالعات تعداد کمی از حیوانات مورد بررسی قرار گرفته اند.
بر خلاف عفونت های تجربی که می توانند باعث علائم بالینی شوند، به نظر می رسد که درخوک عفونت های طبیعی عمدتاً بدون علامت هستند.
آلودگی در خوک از استرالیا، بلغارستان، کانادا، شیلی، چک اسلواکی، ایتالیا، ژاپن و ویتنام گزارش شده است.
در خلال سال های 1981 تا 1985 ، 4 درصد از 3491 خوک ارجاعی برای تشخیص بافت شناختی مثبت بودند. از این خوک های آلوده 26 در صد اسهال داشتند ولی در بیشتر آنها علاوه بر کریپتوسپوریدیوم حداقل یک عامل دیگر ایجاد کننده اسهال وجود داشت (27).
در محله حراج کالیفرنیا ، در یک دوره 3 ماهه مشخص شد که 5 در صد از 200 خوک به کریپتوسپوریدیوم آلوده هستند. 7 خوک ظاهراً سالم بودند و 3 تا اسهال داشتند (38).
دربررسی ترینیداد و توباگو، 6/19 درصد از خوکچه های مورد آزمایش (54 تا از 270) به کریپتوسپوریدیوم آلوده بودند که تقریباً نیمی از آنها مبتلا به اسهال بودند (38).
5-7-1) تک سمی :
نخستین بار عفونت در کره اسب های نژاد عرب (مبتلا به نقص دستگاه ایمنی) توصیف شد، اگر چه عفونت در کره های سالم نیز گزارش شده است. میزان عفونت در اسبان بدون علامت 4/2 تا 60 درصد گزارش شده و به نظر می رسد که عفونت ممکن است شایع بوده و باعث ایجاد نشانه های بالینی شود.
در مطالعاتی در اسکاتلند، پادتن های ضد انگل در 91 درصد از 22 اسب سالم (از نظر دستگاه ایمنی) یافت شد (38).
دسته بندی : علمی