برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

طرفین عقد صلح باید دارای قصد انشاء باشند. فقدان قصد در هر یک از دو طرف باعث بطلان عقد خواهد بود و فقدان رضا بنابر ماده 763 ق.م که می گوید: «صلح به اکراه نافذ نیست» سبب عدم نفوذ معامله می باشد.
7- طبق ماده 760 ق.م عقد صلح لازم است. حتی صلحی که در مقام عقود جایز منعقد شده باشد مانند صلح بلاعوض که در موقعیت عقد هبه قرار می گیرد ولی بر خلاف عقد هبه است پس از تشکیل آن هیچ یک از طرفین نمی تواند آن را فسخ کند، مگر به وسیله یکی از خیارات و یا اقاله.
بنابر ماده 766 ق.م در صورتی که طرفین تمام ادعاهای واقعی و فرضی خود را در مقابل مبلغی به دیگری صلح کنند، کلیه دعاوی او داخل در صلح خواهد بود و نمی¬تواند بعدا ادعایی علیه طرف دیگر داشته باشد مگر ادعائی که از شمول عقد صلح خارج باشد. مثلا هرگاه دو نفر با هم شرکتی داشته باشند و هنگام جدا شدن و تقسیم اموال حقوق فرضی و واقعی خود را، که از این رابطه مشارکت ناشی شده بود، با یکدیگر صلح کنند کلیه ادعاهای ایشان که با مشارکتشان مرتبط بود، ظاهرا داخل در صلح خواهد بود. ولی هرگاه یکی از ایشان به دیگری وکالت داده باشد که اجاره بهای مستغلات استیجاری او را دریافت کند و به او بدهد، دعوی مربوط به این رابطه را می توان از مورد صلح خارج دانست.
8- از کلمه «نیز» در ماده 757 ق.م که مقرر می کند : « صلح بلاعوض نیز جایز است » . استنباط و استفاده می شود که یکی از انواع این عقد ، صلح معوض است ، چنین صلحی اگر چه معوض بوده و ممکن است یک معامله تمام عیار باشد ، لیکن تعادل ارزش اقتصادی دو عوض ، آن گونه که در عقودی مانند بیع وجود دارد ، در صلح معوض ، شرط نیست . ولی ، در هر حال عوض وجود دارد و این عوض ممکن است عین باشد یا دین و یا متصالح در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود کاری انجام دهد یا نفقه ای را پرداخت کند .
از سوی دیگر ، در صلح معوض ممکن است عوض به قدری ناچیز باشد که نهادن نام عوض بر آن ، نامعقول و غیر منطقی به نظر برسد.
9- عقد صلح یکی از معاملات است و طرفین می توانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را به تراضی تفاسخ کنند، زیرا افراد در اداره ی امور مالی خود دارای آزادی اراده هستند، و محدود نمودن آنها جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا کند، بر خلاف اصول حقوقی می باشد، بخاطر همین ماده 283 ق.م می-گوید: «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند». تمامی احکام و آثار در باب اقاله در مورد اقاله ی صلح جاری می گردد.
پیشنهادها
1-اگر فرهنگ رفع مشکلات مبتلابه از بدو تولد و در کانون خانواده به نحو مطلوب و مطابق با نظام ارزشی مورد قبول، نهادینه شود و الگوها(والدین در خانواده و مسئولان در سازمان‌ها) به این مهم بپردازند، یقیناً موجب تعالی جامعه اسلامی خواهد شد.
2- بدون شک منشأ بسیاری از مشکلات جامعه امروز ما، از مسائل حقوقی و احکام دینی، ریشه در جهل، ناآگاهی، بی توجهی و نقص در آموزش فرزندان این مرز و بوم دارد، لذا لازم است نظام قضایی کشور برای این مهم راهکار و ارائه طریق نماید.
3-متناسب با دعاوی ارجاعی به محاکم، فرهنگ سازی از طریق رسانه‌ها و جراید برای شهروندان، خصوصاً از طرف سیستم قضایی، مبنی بر این که رسیدگی در شوراهای حل اختلاف و اقبال به عقد صلح و مصالحه روان‌تر و به صرفه‌تر از مُطول شدن جریان رسیدگی در دادگاه است، مع‌هذا همگان در این راستا از هیچ کوششی دریغ نورزند.
فهرست منابع:
قرآن کریم
نهج البلاغه
الف- کتب
1-کتب فارسی
محمدی،ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، انتشارات دانشگاه تهران، چ هفتم، آبانماه، 1370
ابی جعفر محمد بن منصور بن احمد ادریس حلی، کتاب السرائر، موسسه النشر الاسلامی قم، 1410 هـ ق،
امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله ،دفتر انتشارات اسلامی، ج 2، (مترجم علی اسلامی)
امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1377، چاپ 14، جلد دوم
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، مؤلف، مشعل آزادی، 1356 ش، ج اول.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، اول 1378 ش. ج سوم.
جمالیزاده، احمد، بررسی فقهی عقد بیمه، قم، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، اول 1380 ش.
حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج 2 ، چ چهارم ، ناشر : کتابفروشی اسلامیه ، سال 1366
حسن عمید ، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر ، چ اول ، تهران 1363 ، ج 3
دسته بندی : علمی