برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

طل، آذر.، شریفی راد، غلامرضا.، توسلی، الهه.(1390).”بررسی سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و رابطه آن با کیفیت زندگی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت علوم پزشکی اصفهان”.مجله تحقیقاتی نظام سلامت، سال هفتم، شماره چهارم.
فاضل، امین اله.، حق شناس، حسن.،کشاورز.، زهرا.(1390).”قدرت پیش بینی ویژگی های شخصیتی و سبک زندگی بررضایت مندی زوجی زنان پرستار شهر شیراز. فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال دوم.شماره سوم.
کجباف، محمدباقر.، سجادیان کاویانی، پریناز.، انوری، محمدحسن (1390).” رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان”. روانشناسی دین و سیاست. سال چهارم،شماره چهارم،صفحات 74-61.
مرادی زاده، روناک(1392).” رابطه ی سبک های زندگی با شیوه فرزندپروری والدی
پرسشنامه سلامت روان
رزمنده گرامی سلام،
*ازاینکه قبول زحمت نموده اید که به پرسشنامه بنده جواب دهید کمال تشکر و قدردانی را دارم .*
می خواهیم درباره کسالت و ناراحتی های پزشکی و اینکه سلامت عمومی شما در طی یک ماه گذشته تا به امروز چگونه بوده است، اطلاعاتی بدست آوریم. لطفا در تمامی سوالهای زیر، پاسخی را که فکر می کنید با وضع شما بیشتر مطابقت دارد مشخص کنید. به خاطر داشته باشید که ما می‫خواهیم درباره ناراحتی های اخیر شما اطلاعاتی بدست آوریم، نه مشکلات و ناراحتی هایی که در گذشته داشته اید. سعی کنید به تمامی سوالات پاسخ دهید. ‬در جلوی هر گزینه علامت ضربدر بزنید.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
اخیراَ:
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز کاملا احساس کرده اید که خوب و سالم هستید؟
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که به داروهای تقویتی نیاز دارید؟
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستی کرده اید؟
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بیمار هستید ؟
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز سردرد داشته اید؟
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که سرتان را محکم با چیزی مثل دستمال بسته‫اند یا اینکه فشاری به سرتان وارد می شود؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بعضی وقتها بدنتان داغ یا سرد می شود؟
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که بر اثر نگرانی دچار بی خوابی شده باشید؟
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز شب ها وسط خواب بیدار می شوید؟
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که دائما تحت فشار هستید؟
آیا از یک ماه گذشته تا امروز عصبانی و بد خلق شده اید؟
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز بدون هیچ دلیل قانع کننده ای هراسان و یا وحشت زده شده اید؟