Comments: 0 Posted by: Posted on:

تغییرات شخصیت و هیجانات در سالمندی :

بررسی تغییرات شخصیت و هیجان ها در دوران سالمندی به اندازه مطالعه و شناخت عمیق دیگر سنین گسترده نبوده اند ولی اغلب مطالعات نشان می دهد که استنباط سالمندان از تغییرات شخصیتشان با افزایش سن ،بیشتر مثبت است تا آنکه منفی باشد . یا به عبارت دیگر اغلب سالمندان احساس می کنند که خصوصیات مثبت آنها بر خصوصیات منفی آنان می چربد و شخصیت آنان روند رو به رشدی دارد . البته افرادی که  درادوار قبلی زندگی با مشکلات شخصیتی دست به گریبان بوده اند  احتمالاً در دوره سالمندی نیز بدون مشکل نخواهند بود . ویژگی هایی نظیر درون گرایی / برون گرایی ، خلق وخو ، جرات ورزی و پرخاشگری تقریباًدر طول زندگی ثابت باقی می ماند .

بخشی از تغییرات روانی و رفتاری سالمند در این دوره از زندگی نتیجه اظهارات جامعه است به این معنی که جامعه معمولاً در مورد آنچه برای هر گروه سنی مناسب یا نامناسب است باورهای محکمی دارد . (مثلاًچگونه لباس بپوشد ، صحبت کند ، معاشرت کند ، از چه حقوقی برخوردار باشد و غیره ) لذا  سالمندان ناگزیر به ایجاد برخی تغییرات و تبعیت از برخی مقررات در رفتار خود خواهند بود تا همنوایی خود را با جامعه حفظ کرده و مطرود نشود .

عامل موثر دیگر در تغییرات روان شناختی سالمندان سابقه تغییر نقش در آن هااست .

برخی از تحقیقات تمایزاتی را بین تغییرات شخصیت زنان و مردان با افزایش سن نشان داده اند . از جمله ذکر شده است که با افزایش سن ، مردان طبقه متوسط عاطفی تر ، مهربانتر و ملایمتر می شوند و زنان دارای اعتماد به نفس و جرات ورزی بیشتر خواهند شد .

اریک اریکسون سالمندی را آخرین مرحله رشد و چالش اصلی این دوره را یکپارچگی شخصیت در برابر نومیدی قید کرده است به این معنی که اگر سالمند با موفقیت به این دوره قدم بگذارد ،  وقتی به گذشته  می نگرد احساس رضایت می کند . ( شجاعی ، 1384).

2-5- سالمندی در ایران:

به گزارش مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (2008)، تا سال 2050 جمعیت سالمندان ایران به تعداد 26 میلیون و 393 هزار نفر خواهد رسید که در آن زنان سالمند 26 درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل خواهند داد وامید به زندگی برای زنان و مردان ایرانی بعد از 60 سالگی طی سالهای 2005 تا 2010 به ترتیب 17 و 18 سال قید گردیده است بر پایه این گزارش سازمان ملل متحد در سال2008 تعداد کل سالمندان جهان را 685 میلیون و732 هزار نفر عنوان کرد که این تعداد در سال 2050 به رقم 1 میلیارد و 968 میلیون و 153 هزار نفر خواهد رسید .(کلارک،2009).

در میان کشورهای جهان ژاپن ، ایتالیا و آلمان به ترتیب بالاترین جمعیت سالمندان جهان را دارند . در حالیکه امارات متحده عربی ، قطر و کویت  کمترین جمعیت سالمندان جهان را دارا هستند . سازمان بهداشت جهانی دوران های مختلف عمر را به 5 مرحله تقسیم کرده است :

از تولد تا 18 سالگی ( دوران کودکی )

از 18 تا 35 سالگی ( دوران جوانی )

35 تا 55 سالگی ( دوران میانسالی )

55 تا 65 سالگی ( دوران مسنی )

65 سالگی به بالا ( پیری )

در ایران سالمندی را از 60 سالگی به بالا محسوب می کنند ( united nation 2000 ) طبق سر شماری سال 1385 ، 5121043 نفر (3/7 درصد )  سالمند در ایران زندگی می کند که 54 درصد آن مردان و 46 درصد آنان را زنان تشگیل می دهند و بشتر آنها در کانونهای خانوادگی زندگی می کنند . پیش بینی می شود که طی سالهای آینده جمعیت بیشتری را داشته باشیم و تا 50 سال دیگر 22 درصد جمعیت کشور سالمند بالای 60 سال باشند . آمار نشان می دهد که روند پیر شدن در کشور ما همانند سایر کشورهای جهان سیر رو به رشدی را دارد . به طوری که در سال 1355 جمعیت سالمندی 1770640 نفر(2/5 درصد) در سال 1365 ،2686350 نفر(4/5 درصد) در سال 1375 ، 3978128 نفر (6/6 درصد ) و در سال 1385 ، نفر 5121043 (3/7 درصد ) بوده است.   ( مرکز آمار ایران،1385 )

]]>