Comments: 0 Posted by: Posted on:

اجرای مورد حمایت قرار نگیرند دارای ارزش اقتصادی کمتری است. به عبارت دیگر اعتبار و ارزش سیستم حقوق مالکیت معنوی تا حد قابل توجهی به قابلیت اجرای آن بستگی دارد. ساز و کار مناسب اجرایی برای حقوق مالکیت معنوی در واقع مؤثر ترین وسیله و ابزار برای جلوگیری از نقض حقوق یاد شده است و می تواند حقوق صاحبان حق، اجتماع و عموم را که از سیستم مالکیت معنوی و منابع آن بهره مند می شوند را تضمین و تأمین نماید.
بند اول: اعمال ناقض حقوق مالک علامت تجاری
بدیهی است که به جهت جلوگیری از نقض حقوق صاحبان علائم تجاری نیاز به ساز و کارهای حقوق و عوامل بازدارنده می باشد، چرا که برخی از مردم به حقوق دیگران احترام نمی گذارند که این موضوع خود دلایل و علل مختلف را بدنبال دارد. از جمله علل نقض حقوق دیگران می توان به حرص، طمع، نیاز، عدم آگاهی و سوءنیت اشاره نمود که دامنه این بی احترامی ها و نقض حقوق دیگران اغلب بسیار متنوع و گسترده می باشد.
بنابراین، با توجه به موارد فوق چنانچه در قوانین ملی کشورها از حیث اجراء در حوزه علامت تجاری سازوکار مناسب و کارآئی وجود نداشته باشد، هزینه ها و آسیب های فراوانی به صاحبان حق و مصرف کنندگان تحمیل خواهد شد که اهم آن ها بشرح ذیل می باشد:
تقویت گروه های سازمان یافته ناقض حق،
تحمیل ضررهای زیاد به تولید کنندگان قانونی کالاها،
کاهش قابل توجه عایدات گمرگ،
کاهش بسیار زیاد مالیات،
افزایش قیمت کالاهای حقیقی،

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از بین رفتن اعتماد مصرف کنندگان،

به خطر افتادن سلامت و زندگی مصرف کنندگان ،
افزایش هزینه های مبارزه با کالاهای تقلبی.
از این رو، با توجه به مطالب فوق چنانچه شخصی حقوق صاحب حق را در این حوزه نقض کند، فرد زیان دیده می تواند اقدامات لازم را درچارچوب قوانین ملی انجام داده و ازآنجائیکه در غالب کشورها حقوق مالکیت معنوی حقی خصوصی تلقی می شود که به موجب آن به صاحب حق اختیار داده می شود تا راهکارهای حقوقی و حمایتی مناسبی را انتخاب نموده و از دادگاه صالحه مطالبه خسارت نماید.
قبل از موافقتنامه تریپس معاهده بین الملل دیگری درخصوص تبیین اجرای حقوق مالکیت وجود نداشت و تدابیر اجرائی و قضائی برای تضمین مؤثر حقوق مالکیت معنوی به قوانین ملی کشورها محول شده بود. البته تریپس صرفا در صدد آن است که هماهنگی لازم را بین دیدگاه های مختلف حقوق از قبیل کامان لا و یا حقوق نوشته برقرار کند. اما بعنوان یک تعهد بین المللی به کشورهای عضو تکلیف کرده که برای تضمین اجرای حقوق مالکیت معنوی ساز وکارهای اجرایی مؤثری را در دسترس صاحبان حق قرار دهند تا بتوانند در هنگام مواجه با هر اقدام نقض کننده، از حقوق مسلم خود دفاع نمایند.
بند دوم: مصادیق نقض حق فیزیکی
به هر حال نقض حقوق مالکیت معنوی در برخی از حوزه ها از جمله در حوزه های دارویی، بخش هایی از صنعت هواپیمایی و خودرو سازی اثر تعیین کننده و سهمی در سلامت و امنیت عمومی دارد. متأسفانه موارد نقض در این حوزه ها روبه افزایش است. بطوری که حدود 5 تا 7 درصد تجارت جهانی را محصولات تقلبی و ناقض حقوق تشکیل می دهند. همچنین سازمان بهداشت جهانی حدود 6 درصد از تولیدات دارویی موجود در بازار را نیز تقلبی اعلام کرده است.
با توجه به اهمیت و نقش بسزای حقوق مالکیت معنوی وتأثیر مهم وتعیین کننده ای که نقض آن بر سلامت جامعه و امنیت عمومی دارد، ضرورت ایجاب می نماید تا راهکارهای اجرایی موثر تری برای جلوگیری و ادامه نقض در قوانین ملی کشورها پیش بینی و تصویب گردد تا اینکه بتواند صاحبان حقوق مالکیت فکری تولیدکنندگان و تجار راحمایت نموده و هم چنین حقوق مصرف کنندگان را تضمین نماید.
قبل از ورود به بحث اعمال ناقض حقوق صاحب علامت تجاری بهتر است تا تعریف نقض را از دیدگاه سنتی و همچنین حقوقی بررسی نمائیم. در تعریف سنتی نقض حق این است که شخص بدون اذن و اجازه دیگری از علامت تجاری او برای عرضه کالا و خدمات خود استفاده کنند. این تعریف همه مصادیق و ویژگی های نقض را در بر نمی گیرد. براین اساس درحوزه حقوق مالکیت معنوی و بویژه علامت تجاری نقض را اینگونه تعریف نموده اند:” نقض علامت تجاری عبارت است از هر نوع استعمال بدون اجازه از علامت یکسان یا مشابه علامت مورد نقض که باعث گمراهی مصرف کنندگان در خصوص منشاء (تولید یا عرضه) کالاها یا خدمات شود یا باعث ورود ضرر به شهرت یا وجه متمایز علامت مورد نقض گردد.
اقتضای حقوق انحصاری دارنده علامت تجاری آن است که دیگران را از هر گونه عملی که متضمن نقض یا تضعیف این حقوق بوده و یا موجب گمراهی مصرف کنندگان شده و منجر به رقابت مکارانه شود، منع نماید. به عبارت دیگر برای شناسایی اعمال نقض حق کافی است که کسی با نادیده گرفتن حقوق ناشی از ثبت علامت، حقوق دارنده آن را نقض نمایند. در اینجا برای این قبیل از اعمال ممنوع یعنی استعمال علامت به نحو غیر مجاز شرایطی وجود دارد که برخی از آنها را به شرح ذیل می باشند:
1- استعمال علامت براساس ثبت نباشد،
2- استعمال علامت بصورت واقعی باشد،
3- استعمال علامت براساس رضایت دارنده حق نباشد،
4- استعمال علامت بصورت تجاری،

5 – استعمال علامت بمنظور معرفی کالا یا خدمات باشد.
از سوی دیگر برخی اعمال ممنوع و ناقض حق وجود دارند که قانونگذار تحت شرایطی آن را در قالب استثنائات یا استفاده منصفانه و یا استفاده غیر مجاز قابل قبول تلقی نموده است. این استثنائات بصورت صریح در تریپس هم پذیرفت شده و اصولاً اینگونه علائم بصورت منصفانه و با حسن نیت و از طریق کاملاً توصیفی و برای اطلاع رسانی مورد استفاده قرار می گیرند. البته این نکته را باید یاد آور شویم که نباید این گونه استفاده از حدودی که برای شناساندن شخص موسسه یا کالا و خدمات لازم است فراتر رود.
بدیهی است که اینگونه استثنائات دارای ویژگی های منحصر بفردی نیستند تا به جهت آن فقط در دنیای واقعی اعمال شوند، لذا اعمال آنها در فضای مجازی نیز قابل تصور خواهد بود. برخی از این استثنائات به شرح ذیل می باشند:
استفاده غیر تجاری،
استفاده از علامت ثبت شده توسط دارنده علامت مشهور،
استفاده از یک علامت برای انتقاد از کالاهای تولیدی تحت پوشش یک علامت تجاری.
از طرفی با توجه به قوانین و مقررات کشور ها در رابطه با نقض حقوق علائم تجاری می توان انواع نقض را که تقریباً در همه کشورها از الگوی مشابهی پیروی می کنند، به شرح ذیل نیز احصاء نمود:
نقض حق براساس یکسان بودن
در این موارد از نقص حق، ناقض علامتی را مورد استفاده قرار داده که یکسان با علامت ثبت شده خواهان است و در رابطه با کالاها و خدماتی بکار برده که یکسان با کالا و خدمات خواهان است. بنابراین روشن است که در مواردی که خوانده از علامت یکسان برای کالاها یا خدمات یکسان استفاده می کند، احتمال سردرگمی یا گمراهی مصرف کنندگان مفروض خواهد بود و نیاز به اثبات آن از سوی خواهان نمی باشد. در بند 1 از ماده 16 تریپس آمده است: “در فرضی که استعمال علامت یکسان برای کالاها یا خدمات یکسان بکار گرفته شود، احتمال گمراهی مفروض می باشد.
بدیهی است که در این فرض دادگاه ها برای تشخیص این نوع نقض با مشکل روبرو نخواهند بود و به راحتی می توانند با استناد به ادعای خواهان و احراز یکسانی علامت مورد استفاده خوانده با خواهان و همچنین همانند بودن کالاها و یا خدمات مبادرت به صدور حکم مناسب و مقتضی نمایند.
در قانون حقوق اختراعات و علائم تجاری مصوب 1386 در مواد 32 و 40 استفاده از علامتی را که در ایران به ثبت رسیده، با اجازه مالک آن مجاز می داند و مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از آن علامت استفاده کندو یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت گردد،. در دادگاه اقامه دعوی نماید.
علامت یکسان در کالاها و خدمات مشابه
در این فرض علامت خواهان و خوانده یکسان است. لیکن برخلاف فرض قبلی این علامت یکسان در مورد کالاها و خدماتی بکار رفته که مشابه کالاها وخدمات خواهان است. در این خصوص انواع نقض حق در بند1 از 16 موافقتنامه تریپس صریحاً اشاره شده است. بموجب این بند، مالک علامت تجاری ثبت شده حق انحصاری برای ممانعت تمام اشخاص ثالثی را خواهد داشت که بدون کسب موافقت مالک، در جریان تجارت از علائم یکسان یا مشابه برای کالاهای یا خدمات یکسان یا مشابهی که این علامت تجاری در خصوص آن به ثبت رسیده، استفاده می کنند، مشروط به اینکه چنین استفاده ای احتمالاً به سردر گمی مصرف کننده منجر شود.
در این فرض آنچه برای دادگاه ایجاد اشکال می کند، احراز شباهت بین کالاها و خدمات مشابه است به عبارت دیگر برای احراز نقض از سوی دادگاه باید اثبات شود که خوانده از علامت خواهان برای کالاها و خدماتی استفاده کرده که مشابه با کالاها وخدمات خواهان است.
علامت مشابه و کالاها و خدمات
در این خصوص نیز فرض براین است که علامت مورد استفاده از سوی شخص شبیه علامت تجاری خواهان است و برای کالاها و خدماتی بکار می رود که عین یا شبیه کالاها یا خدمات خواهان است. آنچه را که برای مراجع اداری و محاکم در این رابطه مهم است، چگونگی احراز شباهت بین دو علامت خواهان و خوانده است که باید دید برای احراز آن می توان ملاک و یا ملاک هایی را تعیین نمود، لیکن باید به کلیه شباهت های ظاهری تلفظ و کتابتی نیز توجه نمود. از طرفی باید دید که این شباهت ها تا چه اندازه باعث گمراهی و فریب عموم می شوند.
با توجه به کلیه مطالب و موضوعات فوق باید اذعان نمودکه تمایز و تشخیص شباهت بین دو علامت تجاری امری کاملاً موضوعی و موردی است و نمی توان برای آن ضابطه و میزان خاص و متقنی ایجاد نمود که در تمامی موارد برای شناسایی نقض قابل اعمال باشد. لیکن می توان براساس قوانین ملی و ماهوی کشورها موارد و ضوابط ناقض حقوق دارنده علامت تجاری را استحصال نمود و به آن استناد قانونی کرد.
بند سوم: مصادیق نقض حق اینترنتی
فضای تبادل اطلاعات مجازی بطور اعم و اینترنت بعنوان مهمترین و اصلی ترین مظهر آن فضای بدون مرز است. خصوصیت ذاتی اینترنتی که در واقع یکی از اهداف مبدعین و توسعه دهندگان آن بود، ویژگی عدم تمرکز و محدود نبودن آن بر مرزهای سنتی است که قابلیت دسترسی به آن را از هر نقطه ای امکانپذیر می سازد. نتیجه بدون مرز بودن در فضای تبادل اطلاعات این است که هر مطلبی که از هر نقطه از جهان توسط هر شخصی عرضه شود، اصولاً در همه نقاط جهان قابل دسترسی است و به همین دلیل هم تفاوتی ندارد که آنچه منجر به نقض یکی از موارد حقوق مالکیت فکری، مانند حقوق علائم تجاری شده است توسط هر یک از اشخاص تبعه یا مقیم همان کشور یا سایر کشورها صورت گیرد.
تخلفات قابل تصور در حوزه علائم تجاری در فضای تبادل اطلاعات طیف گسترده و متنوعی از افعال و اقدامات را دراین فضا تشکیل می دهد. ساده ترین شکل این قبیل تخلفات آن است که شخصی اقدام به معرفی کالاها یا خدمات خود با علامت تجاری متعلق به غیر نموده واز طریق تبلیغ وارائه کالا یا خدمات مورد نظر خود نسبت به عرضه و فزوش آن اقدام می نماید. از این رو، این نوع از تخلف صرف نظر از تشخیص محل وقوع آن و قانون حاکم، ویژگی های خاص در فضای تبادل اطلاعات ندارد و با توجه به اینکه احکام و مبانی قانونی ممنوعیت این قسم از تجاوز به علامت تجاری، اختصاصی به فضای سنتی ندارد و بودن توجه به ابزار نقض حق، از سوی قانونگذار پیش بینی شده است. لذا در هر نظام حقوقی همان امکانی که متضمن ممنوعیت این اعمال در فضای سنتی است، عیناً قابل صدق بر ارتکاب این اعمال در فضای مجازی نیز می باشد و احکام آن

]]>