Comments: 0 Posted by: Posted on:

ت اولیه یادگیری فرد خواهد داشت.

3- قانون تکرار و تمرین
در سیستم آموزشی یکی از مهمترین روش ها در جذب اطلاعات در تکرار کردن موضوع و تمرین کردن آن به صورت عملی می باشد که این سیستم تکرار و تمرین می تواند در خود موسسه یا در منزل انجام گیرد.
هدف های آموزشی:
هدف های آموزشی در مراکز آموزشی فنی و حرفه ای همان فراگیری و آموختن است که اقسام گوناگون و رشته های مختلفی دارد. به عبارت دیگر آموزش فراگیری معلومات و دانش ها یا شیوه عملکرد و یا تغییر رفتاری موجود است، و روش رفتاری همان کاربرد مع لومات بهدست آمده و مهارت های آموخته شده است. در تغییر دیگری آموزش را اینگونه تعریف نموده اند، سوق دادن دانشجو به سمت فراگیری و آموختن است. اما اکثر مربیان منظور را آموزش را همان تغییر دادن رفتار فرد می دانند که این تغییر را شامل اموری از قبیل دانش، مهارت ها، نگرش ها و عادات می دانند و این یادگیری را ناشی از عواملی چون والدین، دوستان، جامعه اعتفقادات مذهبی، مطبوعات، رسانه های گروهی و محیط آموزشی می دانند. آموزش واقعی آن است که توانایی فهمیدن را به دانشجو ببخشد و راهی باشد برای تحول همه جانبه او.
آموزش از دیدگاه افلاطون
افلاطون بر این عقیده است که هر جامعه ای خواهان ترقی و تعالی است و خواهان تغییراتی در تمام ابعاد و ایجاد تحول در جامعه خویش است.
لذا برای ساختن جامعه سالم و نو باید انسانی سالم و نو ساخت
به سلامت روانی دانش آموز لطمه می زند. در این مورد باید گفت که کاملا عکس این موضوع صادق است. بدون شک حفظ انضباط شدید و بسیار دقیق در کلاس به نفع کارآموزان است و برعکس تدریس از روی بی بندی و باری می تواند زیان بار باشد.
مسلماً سلامت روانی کار آموزان در سایه آموزشی منظم و کنترل دقیق کلاس تضمین می شود و ما آن را انضباط دموکراتیک می نمامیم.
بحث انضباط شخصی
بهترین نوع انضباط شخصی دانست. اگر مربی بتواند به کارآموزان بایموزد که خودشان مسئولیات یادگیری شان را بعهد بگیرند و این مسئولیت را به انجام برسانند. موفقیت بزرگی نصیبش شده است. طرفی که مربی می تواند به کارآموز کمک کند در کارهایش انضباط فردی داشته باشد بقرار زیر است:
به شاگردانتان کمک کنید تا یک سری اصول رفتاری را برای خود شان به وجود آورند. با انجام این کار آنها را می فهمند چه رفتاری قابل قبول است و چرا چنین رفتاری برای موفقیت گروه یا جامعه ضروری است، معلوم نباید این اصول را دیکته کند بلکه برای موفقیت در این کار باید با همکاری کارآموز و رضایت متقابل در خصوص تمام مسائل مربوطه به این اصول دست یابد.
به شاگردانتان کمک کنید تا ملاک های رفتاری خودشان را بهبود بخشند. این عمل باید در طی یک فرایند آهسته صورت گیرد. برای انجام این کار باید کارآموزان را از فواید و ملاک های سطح بالایی رفتاری و زیان مطلع کرد. در این روند شیوه هایی همچون مربوط به روشن کردن امور ارزشمند و جلسات بحث می توانند سودمند باشند.
از اجرای دقیق مقررات به عنوان ابزاری د رانجام این کار استفاده کنید گاهی مقررات اجباری به کارآموزان می آموزد چگونه منضبط باشند. با اجرای صحیح مقررات و وادار کردن کارآموزان به پیروی از این مقررات کم کم در آنان به صورت عادت در می آید. مرباین همچنین از طریق صحبت با شاگردان خود درباره مسائل رفتاری بگونه ای که دریابند چرا یک رفتار پذیرفتنی نبوده است و کاراموز برای جبران آن رفتار نادرست چه باید بکند و علاج آن چیست؟ به نتایج خوبی رسیده ند. در بعضی درس ها، بسیاری از مقررات را کارآموزان خود به اجرا در می آورند. ول یبهتر است که معلمان در این مورد از قدرت اجرایی و توان فکری دانش اموزان مطلع بانشد و اجرای مقررات را یا خود بر عهده بگیرند و یا با اگر با کمک کارآموزان این امر واگذار می شود با نظارت کامل انجام پذیرد.
انجام دهند و اینکه باید آن را انجام دهند آموزش دهید و آنها را راهنمایی کنید و معیارهایی را مشخص کنید که با کمک آنها بفهمند چه زمانی تکلیف ها را به خوبی مطلوب انجام دهند.
5-می توانید از انگیزش، علایق و ایده آلها، هدف ها و طرز فکر کارآموزان در پیشبرد آموزش بهره بگیرید. برای بهبود کار از حس کنجکاوی، غرور، بازیگوشی، تمایل به موفقیت و علایق اجتماعی شان استفاده کنید.
6-کوشش کنید مطالب متنوع و جدیدی را ارائه دهید. در بسیاری از کلاس ها همان مطالب کهنه را به شیوه ای همیشگی تکرار می کنند. یکنواختی و خستگی حاصل از آن باعث می شود کارآموزان کمتر به مطالعه علاقه نشان دهند.
بنابراین سعی تان این باشد مطالب و درس هایی تازه را شیوه هایی جدید آموزش دهید. مواد آموزشی تازه به کلاس بیاورید و جای شاگردان را عوض کنید. در تابلو اعلانات تصاویر جدیدی نصب کنید و تکلیف هایی که دانش آموزان بدهید که تاکنون انجام نداده اند، از نمایش فیلم در کلاس ها استفاده کنید. تلاش کنید آنچه که آموزش می دهید باعث جذب کاراموزان شود، هراز گایه خنده و مزاح برای کلاس لازم است.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

7-تلاش کنید به هنگام تدریس به کارآموزان شخصیت بدهید و با آنان با احترام رفتار کنید. با اسم آنها را صدا بزنید و راجع به علایق شخصی و فعالیت های فوق برنامه ای که در خارج از کلاس انجام می دهند صحبت کنید. هنگامی که مودب هستند و یا کار خوبی انجام می دهند چه در کلاس و چه در خارج از کلاس از آنها تعریف کنید. سعی کنید تا جائی که می توانید با زندگی بیرون از کلاسشان آشنا شوید. تلاش کنید خودشان را بشناسید، نشان دهید که به آنان علاقه دارید و برایشان احترام قائل هستید. با تنظیم دوره های درسی و درس هایی برای آنان و تدارک تجارب خاص برای فرد فردشان کوشش کنید آموزشی که می دهید در راستای نیازها و هدف های آنها باشد، نهایت سعی تان این باشد که هیچگاه کار آموزی در کلاس از یادتان نرود.
8-تلاش کنید اعتماد کلاس را جلب کنید. برای جلب اعتماد کارآموزان، دقت در تهیه مطالب آموزشی، جدی بودن کار، استفاده ازتکنیک های صحیح آموزشی، همدلی و احترام به شاگردان منصفانه عمل کردن و اجرای عدالت می تواند به شما کمک کند، و اعتماد چیزی است که تا زمانی مستحق آن نباشید نمی توانید آن را به وجود آورید، برای به دست آوردن آن تلاش کنید.
نقش انضباط و کنترل
به طور یقین اگر در بوجود آوردن انگیزه قوی در شاگردان که مناسب دوره و تدریس باشد موفق باشیم دیگر تا آنجا که به رفتار کاراموزان در کلاسمان مربوط می شود نگرانث نخواهیم داشت. با این حال، باید راه های دقیق تروگوناگون دیگری را به کار ببندیم تا بتوانیم رفتار مطلوب را در کارآموزان تقویت کنیم و رفتار نامطلوب را درآنان از بین ببریم در آنان از بین

ببریم. اما ابتدا ببینیم انضباط خوب به چه معنا است.
در مدارس امروز به عکس گذشته که معلم خواندن و نوشتن و حساب را (با تهدید به چوب زدن و فلک کردن) آموز می داد، جو کلاس آزادتر و بدون زحمت تر است و معلمان نیز خودمانی تر و با روئی باز تدریس می کند. با این همه این چرخش به سمت مطبوع بودن جو کلاس و آزادی عمل بیشتر به آن معنا نیست که مربیان کلاس را به حال خود رها کنند. با آن که دیگر سکوت را نمی توان امری لازم شمرد و کلاسی را که دانش آموزان در آن مجال صحبت نداشته باشند نباید کلاس به حساب آورد. اما مربی مسئولیت دارد جو کلاس را به سمت یادگیری سوق دهد. معمولا در کلاسی که بی نظمی و قیل و قال وجود داشته باشد یادگیری تحقق نمی پذیرد. این که در کلاس تا چه حد سکوت حکمفرما باشد و تا چه اندازه نظم در آن برقرار باشد بستگی به نوع کلاس دارد.
در کارگاه کارآموزان بیشتر باید گفتگو کنند و تحرک داشته باشند، جلسه های ایراد سخنرانی مستلزم توجه دقیق و جلسه های بحث باید با گفتگو های هدف دار برگزار شود. در جلسه هائی که شاگردان در کارگاه های فنی کار می کنند شبیه به کار در بخش های تجاری و صنعتی است. در این جلسه ها مسائل زیادی اتفاق می افتد که انتظار می رود بیشتر فعالیت ها، در این ساعات در جهت کاری باشد که کارآموزان در دست دارند و باید آن فعالیتها در این مساعدت در جهت کاری باشد که کارآموزان در دست دارند و باید آن را یاد بگیرند.
گاهی مربیان تازه کار از شیوه جدید کلاس داری و جو آزاد کلاس استنباط غلطی دارند و گمان می کنند آزاد بودن در کلاس یعنی هرچه که می خواهد اتفاق بیافتد، این قبیل مربیان از کلاس بی خبرند. و خیلی زود کارآموزان کنترل کلاس را از دست آنان خارج خواهند کرد. نظم و ترتیب لازم است و آزادی عملی که در اینجا اشاره کردیم یعنی این که مربی باید کارآموز را در تلاش برای یادگیری تشویق کند و نه اینکه وی را در یک الگو محصور کند و قدرت تفکر را از وی سلب نماید در یک کلاس آزاد کارآموز تشویق میشود. نظراتش را بیان کند و بدون اینکه واهمه از از خطاهایی که سهواً مرتکب می شود داشته باشد. نکته دیگری که معلمان جوان را دچار تعارض می کمند این است که گفته می شود تادیب و کنترل دقیق کلاس تنفر ایجاد کند. و یادگیری برایش توام با مشقت و تنفر جلوه کند دیگر شاید نتوان تلقی او را از تحصیل تغییر داد. از سوئی دیگر چنانچه معلم واقعاً خبره باشد و در دانش آموزان یادگیری وکنجکاوی را تحریک کند و به آنان بیاموزد که چگونه مشاهده کنند، فکر کنند و به اکتشاف بپردازند. و این احساس را در آن ها به وجود آورد که تحصیل و مدرسه برانگیزاننده هستند همه چیز بخوبی پیش خواهد رفت.
راههایی که می تواند با کمک آنها انگیزه صحیح در دانش آموزان احساس کنند مورد حمایت قرار می گیرند. به کار آموزان بفمانید که شما شاهد تلاش آنان هستید، به آنها فرصت دهید و بگذارید خودشان را نشان دهند و تلاششان را تایید کنید. موفقیت و کارهای خوبشان را مورد تشویق قرار دهید، خصوصاً هیچ کارآموزی را که زحمت کشیده اما موفق نشده است مواخذه نکنید. باید دانست که همه گاهی مرتکب خطا می شویم.
مطالب یادگیری و تکلیف های درسی باید ارزش صرف وقت را داشته باشد و به کاراموزان نشان دهید که چگونه مطالعه آنها می تواند به حال خود و جامعه شان مفید واقع شود. تکلیف ها و مطالب درسی را طوری انتخاب کنید که متناسب با ذوق و علاقه شاگردانتان باشد. برای بعضی از آنها باید مطالب خاصی را تهیه کنیم. کارآموزان را تشویق کنید در برنامه ریزی و فعالیت های یادگیری با شما همکاری کنند. بالاتر از همه محتوی دروس باید بگونه ای انتخاب شود که مرتبط با زندگی و نیازهای جامعه ای باشد که در آن زندگی می کنند. باید مطمئن شوید که همه آنها می دانند چرا خواندن این مطالب اهمیت دارد و با زندگی شخصی شان مرتبط است. اگر از علت انجام فعالیتی آگاهی ندارند هرگز از آنان نخواهید دست به انجام آن بزنند.
کلاس را سرزنده نگه دارید و نگذارید بیروح شود. کارآموزان را از پیشرفت شان مطلع کنید و سعی کنید خودشان به فراگیری بپردازند. تکلیف هایی را انتخاب کنید که به فعالیت نایز داشته باشد نه آن که کارآموزان غیر فعال شوند. دشواری تکلیف ها باید در حدی باشد که کارآموز وادار بعه تلاش شود، اما نباید بیش از اندازه مشکل باشد.
با کارآموزان نباید زیاد خودمانی شد، اما نباید بیش از اندازه نیز سختگیری کرد.
4- کارآموزان باید بدانند چه کارهایی انجام دهند و چگونه انجام دهند اگر ندانند چه باید بکنند و در چه زمانی و چگونه باید تکلیف را انجام دهند، چطور میتوان از آنان انتظار داشت که آن را انجام دهند؟ بنابراین مطمئن شوید که در دستور العمل ها و تکلیف ها و برنامه زمانی که تعیین می کنند نقطه ابهامی وجود ندارد به کارآموزان آنچه را که باید .
در آن صورت روشن است که باید از هر کاری که می توانید برای برانگیخته شدن دانش آموزان استفاده کنید تا به کلاس درس توجه نشان دهد.
زمانی در این کار موفق خواهید بود که شناخت خوبی از شاگردانتان داشته باشید و مطالب آموزشی و شیوه تدریس تان را بگونه ای تنظیم کنید که علاقه آنان را برانگیزد.
به زمانی که خودتان در دبیرستان تحصیل می کردید برگردید؟ به یادآورید چه درسها و کدام معلم برایتان جالب و ارزشمند بودند؟ چه چیزی در آنها بود که توجه شما را جلب می کرد. اینکه به دوره ای فکر کنید که باعث شد که شما از یک درس و یا از طرف یک معلم سرخورده شوید. در آنها چه چیزی بود که موجب روی گردان شدن شما گردید.
نخستین هدف مربی کارآمد این است که در دانش آموز به گونه ای ایجاد انگیزه کند که تلاش کنند در یادگیری شان از منابعی که د راختیار دارند استفاده کنند. و تنها به مربی متکی نباشند. کاراموزانی که بتوانند به چنین استقلال فکری برسند پس از انجام تحصیل قادر خواهند بود بدون مربی نیز به راهشان ادامه دهند. مربی با تجربه می دانند که اگر بنا باشد در کارآموزان انگیزه ایجاد کند باید مطالب بسیاری را علاوه بر کتاب های درسی آموزش دهد. در مدارس دولتی همیشه با کاراموزانی مواجه می شویم که نیاموخته اند چگونه بخوانند تا بفهمند و بدون درک مطلب نیز علاقه بوجود نخواهد آمد.
اگر مربی حوصله بخرج دهد و سعی کند کارآموزان را بشناسد خواهد دید که گاهی کارآموز تمایل به کجروی دارد، که دراین صورت مربی میتواند با کمی ابتکار علاقه کارآموز را به درس جلب کند.
برای مثال: در یک کلاس فنی و حرفه ای در درس برق مرب متوجه شد که دانش آموزی در عقب کلاس وقت خود را بیهوده می گذراند، بعد از یک صحبت خودمانی مربی دریافت که کاراموز مزبور به طراحی علاقمند است. به تدریج از او خواست برای کلاس چند طرحتهیه کند. کشیدن این طرح ها به کار آموز کمک کرد تا موضوعی را که در کلاس آموخته می شد بهتر بفهمد. و این واقعیت که چنین نقش مهمی را در کلاس ایفا می کرد به او حس اعتماد و احساس رضایتی را که تشنه آن بود می داد. و این یک نمونه از طرق گوناگونی است که چگونه بی حوصلگی و بی تلاشی را می توان به شور و اشتیاق و انگیزش برای یادگیری تبدیل کرد.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که دانش آموز در این سن و سال حساس ترین دوره زندگی خود را سپری می کند. دوره ای که می تواند چرخش بالقوه ای را در تحصیلاتش بوجود آورد و هرگونه تاثیری را تنها در همین دوره می توان بر او جای گذاشت. چنانچه خستگی و احساس محبوس شدن در مدرسه در وی نسبت به درس
فصل دوم
آیین کلاسداری:
یکی از مهمترین عوامل در نظام تدریس توانایی اداره کلاس از طرف مربی می باشد. مسئله مدریت کلاس همانند کنترل و یا مدیریت یک واحد اداری با صنعتی. با این تفاوت که شیوه آن و نوع برخورد فرق می کند می باشد. 1- در اصول اولیه، مربی قبل از ورود به کلاس بهتر است به طور کامل و در حدی که ارتباط به آموزش دارد.

در زمینه وضعیت تحصیلی، فرهنگی و حتی میزان علاقه مندی شخص وعلت مراجعه آن به این سیستم و نیز وضع اقتصادی خانوادگر او را در یک پرونده ای که در جهت شناسایی بهتر ثبت نماید. پس ساختن پرونده اطلاعاتی بسیار مهم است و زمانی می توان این پرونده را تکمیل کرد که اعتماد کارآموزان را جلب نمود و به آنها باید بگوییم که این اطلاعات به صورت محرمانه در نزد خود ما خواهد بود.
مورد دیگر فراهم نمودن امکانات به طور مساوی برای همه کارآموزان.
معین نمودن یک برنامه بسیار منظم و دقیق برای آموزش های تئوری و علمی متناسب با نوع استاندارد و زمان تعیین شده و این برنامه اول باید از طرف مربی رعایت شود تا دیگران نیز به عنوان الگو آن را رعایت کنند.
در رابطه با شخص که به عنوانمربی می خواهد آموزش دهد عواملی چون داشتن اطلاعات در رابطه با آن رشته بسیار ضروری می باشد. البته این موضوع تنها کافی نیست. چرا که اشخاصی هستند که فرضاً در رشته اتومکانیک به تعمیر اتومبیل بسیار وارد هستندوخیلی آسان می توانند قسمت های مختلف آن را تعمیر نمایند ولی اگر او را در یک کلاس آموزش به عنوان یک هنر و یاتکنیک است که همانطور که از موضوع فنون تدریس مشخص است واژه روش یا متد به عنوان یک شیوه ای است که مربی از طریق آن می تواند اطلاعات را به صورت کامل انتقال دهد.
سوال: عوامل موثر در

]]>