برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

احترام: ارج نهادن به ارزشهای دیگران
احترام شامل موارد زیر می باشد: تصدیق ارزشهای هر فرد و عقاید و سیستم ارزش گذاری آنها، حساس و پاسخگو بودن نسبت به تفاوتها در فرهنگ، سن ، جنس، نژاد، مذهب، ناتوانایی ها و جهت‏گیری جنسی بیماران ، کسب رضایت نامه، حفظ اسرار و مسائل خصوصی مریض. این مفهوم همچنین شامل فراهم کردن ملاحظات یکسان برای همکاران در حرفه ی مراقبت سلامت دهان و سایر حرفه ها، دانشجویان و سایر فراگیران، موسسات، سیستم ها می باشد
تمایل به خدمت: عمل در جهت سود رساندن به بیماران و جامعه، و انجام خدمات با شفقت
این مفهوم شامل موارد زیر میباشد: دراولویت قرار دادن منافع بیماران یا جامعه بر منافع شخصی. توانایی درک و احترام گذاشتن به دید بیماران بدون از دست دادن و سلامت دهان جامعه آموزش به دانشجویان وهمکاری جهت حل مشکلات مربوط به دسترسی به مراقبتهای سلامتی تلاش نمایند.
مروری بر متون و مقالات
پلت لری در سال 1970 در مطالعه ای تحت عنوان “حرفه ای کردن دانشجویان دندانپزشکی با کاربرد متدشناسی اجتماعی انسانی” به مقایسه‏ی شیوه‏های کیفیتی و کمیتی ذکر شده در مقالات مختلف برای حرفه‏ای کردن دانشجویان دندانپزشکی پرداخت. در این پروژه 4 ساله 25 دانشجوی دندانپزشکی و 29 نفر از اعضای هیئت علمی یک دانشکده‏ی جدید دندانپزشکی در جنوب آمریکا مورد مطالعه قرار گرفتند. لری نتیجه گرفت که هر دو شیوه‏ی نظری و عملی جهت تغییر بینش ودرک دانشجویان از نقش دندانپزشکی مهم و ضروری است.
گیلبرت در سال 1970 در مقاله ای تحت عنوان ” دیدگاه دانشجویان و اساتید از یک شغل: یک مطالعه جهت تغییر بینش دانشجویان از دندانپزشکی” گزارش داد که نتایج حاصل از 4 دسته پرسشنامه حاکی از آن است که اعتقادات مرتبط با حرفه دندانپزشکی بیشتر قبل از ورود به دانشگاه شکل میگیرد طوری که نظر دانشجویان سال اول با نظر اساتید در مورد مزایا و معایب حرفه دندانپزشکی مشابه می باشد(28) .
کراسلی و همکاران در سال 2002در مقاله ای با عنوان “بررسی مقایسه‏ای انگیزه‏های دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی نسبت به انتخاب شغل خود” بر روی 80 دانشجوی دندانپزشکی و 80 دانشجوی پزشکی از دانشگاه منچستر مطالعه کردند. کراسلی گزارش داد که دانشجویان دندانپزشکی بیشتر بوسیله‏ی شان و مقام، درآمد بالا و طبیعت حرفه‏ی خود انگیزه یافته و تشویق می شوند در حالی که دانشجویان پزشکی به طور قابل توجهی بیشتر از دانشجویان دندانپزشکی به وسیله‏ی “نوع دوستی” تشویق می‏شوند(29) .
در سال 2002 طی یک پروژه‏ی مشترک توسط بورد آمریکایی طب داخلی ، کالج آمریکایی پزشکان و اتحادیه ی پزشکی داخلی اروپا یک منشور پزشکی درمورد حرفه ای گرایی طراحی و منتشر گردید. در این منشور سه اصل اساسی شامل اصل تقدم رفاه مریض، اصل استقلال مریض، اصل عدالت اجتماعی و ده مسئولیت حرفه ای در ارتباط با جامعه به شرح زیر بیان گردید:(30)
تعهد به مهارت حرفه ای
تعهد به صداقت با مریض
تعهد به رازداری
تعهد به حفظ یک رابطه ی مناسب با مریض
تعهد به ارتقای کیفیت مراقبت های سلامت
تعهد به تقویت دسترسی به مراقبت ها ی بهداشتی
تعهد به توزیع عادلانه ی منابع محدود
تعهد به دانش علمی
تعهد به حفظ اعتماد با کنترل تعارض های مالی
10 -تعهد به مسئولیت حرفه ای
بروسکی و همکاران در سال 2003 در مطالعه ای تحت عنوان “مفهوم حرفه ای گری در دندانپزشکی از نظر بیماران” به وسیله ی پرسشنامه نظر 103 مریض مذکر و 97 مریض مؤنث را بدست آورد. دراین مطالعه سؤالات پرسشنامه مربوط به ویژگی های ظاهری و رفتاری دندانپزشکان بود. نتایج نشان داد اکثر دندانپزشکان دانشکده‏ی مینسوتا رفتار و ظاهر حرفه‏ای داشتند علاوه بر این نحوه‏ی لباس پوشیدن دندانپزشکان بر سطح اضطراب و آرامش مریضان بیشترین تآثیر را داشته اما آرایش صورت، جواهرات یا نحوه‏ی آراستن مو تآثیر چندانی در راحتی مریضان نداشت(31) .
ماسلا در سال 2005 طی مطالعه خود تحت عنوان “کوریکلوم پنهان: ارزش افزوده شده به آموزش دندانپزشکی” به بررسی یادگیری های خارج از کلاس و تآثیر آن بر حرفه ای‏گری دانشجویان پرداخته است. در این مطالعه به نقل از لی شلمن شش ویژگی برای کار حرفه ای تعریف شده است که عبارتند از:(32)
تعهد به خدمت به دیگران
درک عالمانه
عملکرد ماهرانه
اعمال قضاوت در شرایط شک و تردید
دسته بندی : علمی