برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

یادگیری از تجربه
کمیته های حرفه ای جهت کنترل عملکرد افراد و نیز انتشار علوم جدید
چمبرلین در سال 2005 در مقاله ای تحت عنوان ” شخصیت به عنوان یک عامل پیش بینی کننده در رفتار حرفه ای در دانشکده های دندانپزشکی و مقایسه آن با دندانپزشکان در حال کار” ضمن بررسی ویژگی‏های اخلاقی دانشجویان و بالینی‏کارها یک مقیاس سنجشی جدید براساس ویژگی هایی که برای حرفه‏گری ضروری شناخته شده است تحت عنوان “معیار حرفه‏گری دانشجویان ” خلق نمودند. که بر اساس آن دو ویژگی هوشیار بودن -با وجدان بودن و زودرنج بودن -عدم پایداری احساسی به عنوان مهمترین فاکتورهای پیش بینی کننده ی رفتار حرفه‏گری معرفی گردید(33) .
ون دو کمپ در سال 2006در یک مطالعه‏ی چهار فازی با عنوان “حرفه‏ای‏گری در پزشکی عمومی: توسعه ی وسیله ای جهت بررسی رفتار حرفه‏ای‏گری در آموزندگان پزشکی عمومی مدلی برای ارزشیابی حرفه‏ای‏گری ارائه نمود. فاز اول ارائه مدل حرفه‏ای‏گری در پزشکی عمومی بر اساس مرور متون و مدل‏های شایستگی در پزشکی بود که در آن چهار تم حرفه‏ای‏گری نسبت به بیمار، حرفه‏ای‏گری نسبت به سایر حرفه‏ها، حرفه‏ای‏گری نسبت به جامعه، و حرفه‏ای‏گری نسبت به خود فرد، تشکیل دهنده اساس مدل بود. در فاز دوم وی ابزاری برای ارزشیابی حرفه‏ای‏گری با استفاده از نظر هیأت متخصصان ارائه نمود، که در این ابزار 4 تم یاد شده در برگیرنده 26 عنصر حرفه‏ای‏گری و این عناصر پوشش دهنده 127 گزینه ارزشیابی حرفه‏ای‏گری به شکل اندازه‏گیری رفتار بودند. در فاز سوم روایی محتوای ابزار یاد شده با استفاده از تکنیک گروه‏های اسمی تعیین گردید و در این فاز عنصر از خودگذشتکی از ابزار حذف گردید. فاز چهارم برای تعیین عملی بودن وامکان پذیر بودن ابزار در دوره پزشکی عمومی طراحی واجرا گردید و نشان داد که این ابزار کاملاً عملیاتی و قابل اجراست. قابل ذکر است که برای تعیین عملیاتی بودن ابزار، از آن در یک مطالعه پایلوت بر روی 12 آموزش دهنده بالینی و آموزش گیرندگان زیردست آنان استفاده گردید. آموزش دهندگان بر اساس این ابزار، آموزش گیرندگان خود را ارزشیابی نمودند و آموزش گیرندگان، خود را بر اساس این ابزار مورد ارزشیابی قرار دادند. دو هفته بعد از ارزشیابی، جلسات دو نفره بین آموزش دهنده و آموزش گیرنده به منظور مقایسه دو ارزشیابی تشکیل شد و هدف آن رسیدن به نقاط مهم یادگیری در حرفه‏ای‏گری بود و منجر به بازنگری در اهداف آموزشی مرتبط با حرفه‏ای‏گری گردید(34) .
گلیکن در سال 2007 در مطالعه‏ای تحت عنوان “نشان‏یابی برنامه درسی پنهان: درک حرفه‏ای گری اساتید” برای تعیین ویژگیها یا مقوله‏های حرفه‏ای‏گری، در یک کارگاه‏آموزشی از 25 نفر هیأت علمی که از 16 کشور مختلف بودند نظرخواهی کرد. این 25 نفر از محیط‏هایی با زمینه‏های قومی وفرهنگی متفاوت بودند. آنان مواردی از جمله: اشتیاق برای کار؛ اهمیت دادن به دانشجویان؛ تمایل به پذیرش اشتباه خود؛ پاسخگو بودن به دانشجویان، مؤسسه آموزشی و جامعه؛ و تعهد به یادگیری مادام العمر را به عنوان خصوصیات حرفه‏ای‏گری برشمردند(35) .
برزگر در سال 2007 در مطالعه ی خود تحت عنوان ” بررسی مقایسه‏ای ویژگی‏های یک الگوی حرفه‏ای از نظر فراگیران پزشکی در مقاطع کارورزی ودستیاری گروه داخلی دانشکده پزشکی اصفهان” به بررسی 373 نفر از دانشجویان پرداخت. برزگر نشان داد که اساتید به عنوان یک الگوی حرفه‏ای، بر روی ایجاد انگیزه آموزشی، نگرش اخلاقی و انسانی و رفتار و مهارت‏های انسانی بسیار مؤثر هستند(36) .
گالاگر و همکاران در سال 2009 در مطاله ی خود تحت عنوان “حرفه‏ای‏گری در دندانپزشکی، تعریف و بحث” به طور مفصل به ذکر انواع تعاریف موجود از حرفه ای‏گری پرداخته و “اخلاقیات” را به عنوان بن مایه ی اصلی اکثر تعاریف اعلام نموده است. در این مقاله همچنین بحثی در مورد ذاتی یا اکتسابی بودن رفتار حرفه‏ای شده است و با حمایت از جنبه‏ی ذاتی بودن حرفه‏ای‏گری به عنوان یک پیشنهاد ذکر شده که میتوان افراد معتقد به اصول حرفه ای‏گری را در همان ابتدا به وسیله‏ی تستهای معتبر غربالگری نمود تا به این ترتیب مشکلات مربوط به حرفه‏ای‏گری کم رنگ‏تر گردد(37) .
انجمن آموزش دندانپزشکی آمریکا در سال 2009 در مجله ی آموزش دندانپزشکی اعلامیه ای در مورد حرفه‏ای‏گری در دندانپزشکی منتشر نمود. در این اعلامیه 6 کمیت برای تعریف حرفه‏ای‏گری شامل مهارت، عدالت،‌ صداقت، مسئولیت پذیری، احترام و اشتیاق به خدمت به طور مفصل شرح داده شده است(38) . در مطالعه حاضر از ابزار معرفی شده توسط این انجمن کمک گرفته شده است.
کریستنسن در سال 2011 در مقاله ای تحت عنوان “مفهوم حرفه ای گری در دندانپزشکی” تاکید به قضاوت حرفه ای کرده است. آقای کریستنسن بیان نموده است برای ایجاد طرح درمان‏های مناسب و تصمیم های کلینیکی به جا یک دندانپزشک باید با کمک قضاوت حرفه‏ای کلیه‏ی اقدامات درمانی لازم را به 2 گروه اختیاری و اجباری تقسیم نموده سپس با آگاه کردن مریض اقدام به شروع درمان نماید. در این مطالعه تذکر داده شده است که رفتار حرفه‏ای گرانه امروزه به علت منفعت طلبی در خطر است(39) .
کلی و همکاران در سال 2012 در مقاله ای تحت عنوان “ایندکس وجدان کاری: یک ابزار معتبر جهت بررسی حرفه ای گری در دانشجویان دوره عمومی” سعی به طراحی ایندکس وجدان کاری به کمک 124 دانشجوی سال سوم پزشکی نمود. کلی نشان داد که رابطه معنی داری بین وجدان کاری و دیدگاه دانشگاه از حرفه ای گری وجود دارد(40) .
شاو و همکاران در سال 2012 در مطالعه‏ای تحت عنوان “ارزیابی حرفه‏ای‏گری در آموزش دندانپزشکی: نیاز به تعریف” به توضیح اهمیت حرفه‏ای‏گری، ویژگی‏ها و نحوه‏ی ارزیابی آن با مرور مقالات پرداخته است. در این مطالعه تاکید شده است که بدون داشتن یک تعریف معتبر از حرفه‏ای‏گری، ارزیابی آن صحیح نخواهد بود(41) .
مارینو و همکاران در سال 2013 در مقاله‏ای تحت عنوان ” مهارت‏های فرهنگی خود گزارش یافته از دانشجویان دندانپزشکی و فارغ‏التحصیلان ملبورن، اتریش” به بررسی مهارت‏و صلاحیت 133 دانشجوی دندانپزشکی و 37 فارغ‏التحصیل در زمینه مسائل فرهنگی پرداختند. در این مطالعه از یک پرسشنامه حاوی 59 سوال در قالب 3 بخش: اجتماعی-دموگرافیک، سطح خودارزیابی از مهارت‏های فرهنگی و ابعاد فرهنگی در کوریکولوم آموزشی استفاده گردید. طبق نتایج این مطالعه 72% دانشجویان و 7/59% فارغ التحصیلان ابعاد اجتماعی فرهنگی واحد‏های درسی را ناکافی می‏دانستند. مارینو تاکید کرده است که بررسی و ارزیابی اینگونه مسائل تاثیر فو‏ق‏العاده‏ای بر حرفه‏ای‏گری و کیفیت کار بالینی‏کارهای آینده دارد(42)
آندرسون و همکاران در سال 2013 در مقاله ای تحت عنوان “خودارزیابی حرفه ای گری در آموزش فیزیوتراپی” به مطالعه 43 دانشجوی فیزیوتراپی پرداخت. او در ابتدا دوره آموزش (هفته سوم) و انتهای آموزش کلینیکی(هفته سی و سوم) از طریق پرسشنامه میزان حرفه ای گری دانشجویان را ارزیابی کرد. نمره کل حرفه‏ای‏گری در انتهای آموزش به صورت معنی داری بیشتر از ابتدای آموزش بدست آمد. همچنین دانشجویان دختر نمره بیشتری از پسران در هر دو ارزیابی کسب کردند. آندرسون نتیجه گرفت آموزش کلینیکی فیزیوتراپی در موسسه مربوطه نقش مهمی در پیشرفت حرفه‏ای‏گری دانشجویان به عهده دارد(43) .
بیان مساله
شواهد موجود حاکی از آن است که حرفه ای گری رو به کم رنگ شدن میرود. دندانپزشکان امروزی با موارد و مشکلات تهدید کننده ارزش‏ها مواجه هستند. از جمله موارد تهدیدکننده‏ی حرفه‏ای‏گری یک سری واقعیت های زمان معاصر می‏باشد. به عنوان مثال، اگر دندانپزشکان قدیمیتر، به دلیل احترام و موقعیت حرفه دندانپزشکی آن را انتخاب می کردند و ترجیح میدادند با این انتخاب خود رئیس خود باشند، چنین انتظاری برای بسیاری ازدندانپزشکان، به دلیل محدودیت های جوامع امروزی بی نتیجه مانده است. چنین انتظارات برآورده نشده و ناکامی حاصل از آن موجب ناامیدی شده و در نتیجه پایبندی به تعهدات حرفه ای گری را مشکل میسازد.(17)
مانع دیگری که به وسیله دندانپزشکان امروز بر سر راه حرفه ای گری تجربه میشود، ورود تجارت به حرفه دندانپزشکی است. اخلاق دنیای تجارت، تهدید کننده اخلاق حرفه ای گری است (17) . دندانپزشکانی که آگاهانه یا ناآگاهانه این دیدگاه را پذیرفته‏اند که دندانپزشکی فقط یک شغل است مانند مشاغل دیگر، و بر اساس این دیدگاه عمل کرده‏اند در واقع هویت خود به عنوان افراد حرفه ای را دچار خدشه نموده اند.
یکی دیگر از تهدیدهای حرفه ای گری به خصوص در مورد دانشجویان فشار اطرافیان می باشد. تجارب منفی از رفتارهای حرفه ای، استرس های غیر ضروری در محیط های بیمارستانی، و تهدید و تحقیر دانشجویان موارد شایعی هستند که میتوانند عوارضی هم برای دانشجویان و هم برای بیماران به دنبال داشته باشند. نکته اینجاست که زمانی که دانشجویان چنین موارد و مشکلاتی را مطرح نمیکنند، این خطر را خواهد داشت که چنین مواردی را مجاز میدانند و در آینده ممکن است مرتکب رفتارهای غیر حرفه ای شوند.
از آنجایی که حرفه‏ای‏گری گوهر و ماهیت ارتباط بین بیمار و دندانپزشک می‏باشد و با در نظر گرفتن تهدیدهای موجود بر سر راه حرفه ای گری در پزشکی و لزوم مقابله با این تهدیدها برای حفظ استانداردهای حرفه ای گری، دانشگاه های علوم پزشکی مسئولیت بزرگتری در قبال جامعه به عهده خواهند داشت که اطمینان حاصل کنند نسل آینده دندانپزشکان از توان کافی برای مقابله با این تهدیدات برخوردار هستند. دانشکده های دندانپزشکی موظف هستند که اطمینان حاصل کنند برنامه های آموزشی طراحی شده آنان، به طور آشکاری در پرورش و ایجاد ویژگی های حرفه ای گری در دانشجویان نقش دارد. به عبارت دیگر، پرورش ویژگی های حرفه ای گری باید جزو اهداف آموزشی دانشکده دندانپزشکی قرار گیرد.
در راستای رسیدن به این اهداف، بررسی و ارزیابی پایه‏ای درک دانشجویان از مفهوم حرفه‏‏ای‏گری یک قدم اساسی محسوب می‏گردد. ارزشیابی حرفه‏ای‏گری میتواند علاوه بر نقشی که در شناسایی افراد مستعد از نظر بروز رفتارهای غیرحرفه‏ای در آینده داشته باشد، نقش مهمی در آموزش حرفه‏ای‏گری بازی کند. برخی روش‏های ارزشیابی مورد استفاده در مطالعات عبارتند از خودارزشیابی، ارزشیابی توسط یاران آموزشی، ارزشیابی توسط مشاهده رفتار و غیره. در این مطالعه شیوه‏ی خود ارزشیابی به وسیله پرسشنامه انجمن آموزش دندانپزشکی آمریکا برگزیده شد. بنابراین همانگونه که در بالا ذکر گردید با توجه به اهمیت دانشکده های دندانپزشکی در شکل‏گیری شخصیت حرفه‏ای‏گری، نتایج به دست آمده از این مطالعه می‌تواند به عنوان معیار مورد اعتمادی از وضعیت میزان آگاهی و درک دانشجویان از حرفه‏ای‏گری باشد و ضمنا می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های آموزشی دانشجویان و دستیاران، اصلاحاتی را در جهت ارتقای حرفه‏ای‏گری در حیطه‌های نظری و کاربرد بالینی منجر گردد.
اهداف و فرضیات
الف) هدف کلی:
مقایسه مفهوم حرفه‏ای‏گری در دندانپزشکی از نظر دانشجویان سال‏های مختلف دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ب) اهداف اختصاصی:
تعیین مفهوم کلی حرفه ای گری از نظر دانشجویان سال اول دندانپزشکی
تعیین مفهوم کلی حرفه ای گری از نظر دانشجویان سال دوم دندانپزشکی