برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

این کنوانسیون به ارائه تعریف جامع از بیع توجهی نداشته اند و بیشتر مفهوم قرارداد در این کنوانسیون ذکر شده است.
در قانون متحدالشکل تجاری امریکا عقد بیع چنین تعریف شده است “بیع عبارتست از انتقال مالکیت کالا از فروشنده به خریدار در ازاء پرداخت ثمن”
بر اساس قانون فوق، بیع همچون قانون ایران انتقال دهنده مالکیت کالا بوده و شرط تحقق آن پرداخت ثمن می باشد و با این تعریف بیع از عقود دیگر که در آن ملکیت وجود نداشته و اساساً عقد عهدی می باشد متفاوت خواهد بود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا
ازنظر تاریخی – نظرى بیع قسطى، از معامله های قدیمى است، جز این‌که در این زمان، به سبب پیوندهاى اجتماعى و همکاری‌های اقتصادى میان انسان‌ها و اجتماعات و مؤسسات تجارى سرمایه‌داری غربى، بدین عنوان شناخته‌شده است. پیدایش و رواج این‌گونه بیع در میان غربیان، با هدف آسان‌سازی فروش کالا براى فروشنده و استفاده آسان براى مشترى است. این در حالی است که مطلبی تحت
این عنوان به صراحت در قانون ایران تعریف نشده و در حقوق مدنی باید با نهادهای مشابه به دنبال مفهوم قطعی آن باشیم.
گفتار اول: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران
در قانون مدنی از نهاد بیع اقساطی تعریفی ارائه نشده است و در پاره ای از کتب حقوقی اصولاً مدخلی با این عنوان یافت نمی شود. یکی از فرهنگ نویسان نام آور حقوق در توصیف بیع اقساطی آورده است “بیعی است که خریدار ثمن را به اقساط می دهد. گاه در این بیع شرط می شود که خریدار یک یا چند قسط را زودتر از موعد بدهد سزاوار تخفیفی معلوم باشد. ایشان در جای دیگر آورده اند که ثمن در این بیع به اقساط است .
سایر حقوقدانان نیز تعریفی از بیع اقساطی ارائه نکرده اند . یکی از حقوقدانان در این باره نوشته است:یکی از شایع ترین اقسام بیع نسیه ، فروش به اقساط است. و سپس به توصیف اجتماعی – اقتصادی نهاد مزبور پرداخته است. لازم به ذکر است ایشان از نهاد مزبور با عنوان “بیع اقساط”تعبیر نموده اند در حالی که یکی دیگر از حقوقدانان بیع به اقساط را معادل معامله ای می دانند که در کتب دیگر حقوقدانان با عنوان “اجاره به شرط تملیک “یا “بیع اقساطی با ذخیره مالکیت “یاد می کنند.
در هر حال اگر چه در کتب حقوقی به تعریف و توصیف چندانی از عقد بیع اقساطی دست نمی یابیم اما از آنچه که در سطور فوق به تحریر رفت و نقل گردید دست کم این نکته به دست می آید که بیع اقساطی تنها با ثمن مؤجل صورت می گیرد و در آن مبیع حال است . چه در تعریف اول صریحاً به این نکته اشاره شده است که “ثمن مؤجل است”و در تعریف سوم نیز حقوقدانان یاد شده تصریح به این نکته دارد که بیع اقساطی “از شایع ترین اقسام بیع نسیه است”. این برداشت با مراجعه به سایر کتب فقهی – حقوقی جهان اسلام تأیید می شود.

در تعریف قرارداد اقساطی در حقوق ایران نیز می‌توان همانند آنچه در نظام‌های حقوقی و در عرف تجاری جاری است، گفت:
قرارداد اقساطی قراردادی است که تحویل و تسلیم یا پرداخت مورد معامله یا عوض و ثمن در آن در چند مرحله و مقطع زمانی مقررشده باشد. جواز چنین قراردادی را از ماده 341ق. م. می‌توان دریافت، از این ماده می‌توان استفاده کرد که تسلیم یا پرداخت هر یک از مورد معامله یا عوض آن(ثمن) می‌تواند به‌صورت اقساطی باشد چنان چه مفصلاً بدان پرداخته شد.
یک قرارداد مؤجل همیشه لزوماً قرارداد اقساطی نیست. اگر در یک قرارداد مؤجل ، پرداخت تمام ثمن یا مثمن یکجا مؤجل باشد چنین قراردادی اقساطی تلقی نمی‌شود. اما اگر در قرارداد پرداخت یا تسلیم بخشی از ثمن یا مثمن مؤجل باشد و بخشی دیگر حال یا به زمان دیگر باشد، می‌توان گفت چنین قراردادی اقساطی است.
در خصوص مفهوم اقساطی بودن قرارداد با توجه به اجزای آن دو حالت متصور است:
1) آن‌که تحویل اجزا صرف‌نظر از تجزیه‌پذیر یا تجزیه‌ناپذیر بودن آن در مقاطع مختلف زمانی مقررشده باشد.
2) به قراردادی اقساطی گفته می‌شود که اجزای آن ماهیتاً تجزیه‌پذیر باشند در غیر این صورت صرف تحقق آن‌ها در زمان‌های مختلف موجب اقساطی دانستن چنین قراردادی نمی‌شود. البته عرفاً نیز هنگامی می‌توان یک قرارداد را اقساطی دانست که اجزای مورد معامله ماهیتاً تجزیه‌پذیر باشد، مؤجل بودن بخش یا بخش‌هایی از قرارداد تجزیه‌ناپذیر را نباید به‌حساب اقساطی بودن عقد گذاشت، هرچند همانند کنوانسیون بیع و حقوق کامن لا ممکن است آنچه عرفاً تجزیه‌پذیر است بنا بر اراده طرف‌های قرارداد یک واحد و مجموعه تجزیه‌ناپذیر تلقی شود.
در چنین عقدی که مورد معامله تجزیه‌ناپذیر است مؤجل بودن بخشی از مورد معامله را باید تکمیل تسلیم مورد معامله دانست. به‌طور مثال اگر مورد معامله یک دستگاه کمباین کشاورزی باشد و در معامله در خصوص تسلیم اجزای این دستگاه مدتی تعیین شود بدین فرض که موتور در ماه فروردین و نقاله آن در ماه اردیبهشت و ابزار برداشت و دروی آن کمباین در ماه خرداد تحویل می‌شود، چنین قراردادی اقساطی نیست. زیرا هرکدام از این بخش‌ها درمجموع اجزای تجزیه‌ناپذیر یک شی هستند. اما اگر مورد معامله چند دستگاه کمباین باشد و تحویل در فواصل زمانی مختلف قید شود، چنین قراردادی اقساطی است.
پس برای این‌که مفهوم قرارداد اقساطی در حقوق ما با نظام‌های حقوقی دیگر نیز هماهنگ باشد، شاید بتوان همین مفهوم از قرارداد اقساطی را پذیرفت که اجزا در قرارداد اقساطی باید تجزیه‌پذیر باشند به عبارتی مستقلاً بتوانند موضوع عقد واقع شوند به‌نحوی‌که در صورت عدم تحقق یک قسط، اقساط دیگر را بتوان مستقل محسوب نمود.
اما چون در قوانین ما احکام خاصی در مورد قراردادهای اقساطی نیامده است، بنابراین تطابق آن چه در حقوق کامن لا یا کنوانسیون بیع در خصوص فسخ به علت پیش‌بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آتی گفته شد در حقوق ایران ممکن نیست. اما فسخ تنها یک قسط مطابق آن‌چه در فقه و حقوق ایران بیان شد بر اساس جواز فسخ جزئی و ضابطه مقصود بالاصاله (ماده 566ق. م. ) ممکن است.
گفتار دوم: مفهوم بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980
بی‌تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است. در همین جهت، کوشش اکثر نظام‌های حقوقی این است که قرارداد حتی‌المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود؛ هنگامی‌که بخشی از کالا تسلیم نمی‌شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست.
این بحث به‌ویژه در حوزه تجارت بین‌الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده می‌یابد، زیرا در این عرصه به‌کرات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست.
مطابق تعاریف موجود در کنوانسیون، قرارداد اقساطی اغلب قراردادی است جامع که حسب اقساط متعدد آن به چند قرارداد جزئی تحلیل می‌شود و به اقساط آینده که هنوز موعد اجرای آن‌ها نرسیده است، نقض قابل پیش‌بینی را نیز می‌توان تصور کرد. به نظر میرسد که این نوع بیع از اقسام بیع موجل نبوده و تصور آن در بیع حال نیز ممکن است.
تدوین‌کنندگان کنوانسیون در ماده‌ی 73 به این موضوع پرداخته‌اند:
” ماده 73 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980
1. در مورد قرارداد تسلیم کالا به نحو اقساط(به‌دفعات) چنان چه قصور یکی از طرفین نسبت به اجرای هر قسط، متضمن نقض اساسی قرارداد در رابطه با آن قسط باشد طرف دیگر در رابطه با آن قسط، اختیار اعلام بطلان دارد.
2. چنان چه قصور یکی از طرفین در اجرای تعهدات نسبت به هریک از اقساط دلایل قانع‌کننده‌ای در اختیار طرف دیگر قرار دهد که نسبت به اقساط آتی نیز نقض اساسی قرارداد صورت خواهد گرفت، طرف اخیر حق دارد قرارداد را نسبت به آینده باطل اعلام نماید مشروط بر اینکه ظرف مدت متعارفی اقدام به چنین امری کند.
3. در موردی که مشتری در رابطه با هریک از دفعات تسلیم، اعلام بطلان می‌کند می‌تواند همزمان با چنین اعلام بطلانی نسبت به فقرات انجام‌شده قبلی یا فقرات آتی نیز اعلام بطلان کند مشروط بر اینکه به علت وابستگی متقابل(آحاد) کالا نتوان ازآنچه تسلیم‌شده یا می‌شود در مقاصد موردنظر طرفین هنگام انعقاد قرارداد استفاده کرد. “
همان‌طور که از متن ماده برمی‌آید در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا امکان ایجاد قراردادهای اقساطی موجود است و این قراردادها به معنای تسلیم کالا در دفعات مختلف موردنظر قرارگرفته‌اند و امکان فسخ آن‌ها نیز وجود دارد، حال یا به نحو کلی یا به‌صورت جزئی.
در کنوانسیون قرارداد اقساطی تعریف‌نشده است. از ماده 73 برمی‌آید در صورتی قرارداد، اقساطی تلقی می‌شود که کالا به نحو اقساط تسلیم شود. در اظهارات توجیهی پیش‌نویس ارائه ‌شده به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شرح قرارداد اقساطی چنین بیان‌شده است:
“قراردادی که تسلیم کالاهای موضوع آن به چند بخش تقسیم‌شده باشد. ”
در فرهنگ حقوقی بلک در تعریف قرارداد اقساطی چنین آمده است:
“هر نوع توافقی که متضمن اجرا یا پرداخت در فواصل زمانی مختلف باشد. ”
قرارداد بیع اقساطی را حقوقدانان چنین نیز تعریف نموده‌اند:
“قراردادی که در آن فقط مبیع یا مبیع و ثمن هردو به‌ دفعات زمانی مختلف تسلیم یا پرداخت گردند. “
بنابراین تعریف، اگر ثمن معامله به‌صورت اقساطی باشد ولی مبیع یکجا تحویل شود، قرارداد منعقده ازنظر کنوانسیون اقساطی نبوده و مشمول ماده 73 نمی‌شود. این نتیجه‌گیری و تعریف موردقبول نیست، چراکه ماده 73 را نسبت به قصور خریدار در پرداخت اقساطی ثمن نیز جاری می‌دانند.
تعریفی که در فرهنگ بلک آمده کامل به نظر می‌رسد. در ماده 73 نیز می‌توان همین حکم را جاری نمود یعنی قرارداد اقساطی چه نسبت به مبیع و چه نسبت به ثمن امکان‌پذیر است. پس مطابق کنوانسیون قرارداد اقساطی به قراردادی گفته می‌شود که ثمن یا مبیع یا هردو در آن به‌ دفعات زمانی مختلف تقسیم‌شده باشد. به عبارتی با استناد به وحدت ملاک میتوانیم حکم ماده 73 را که در خصوص کالا(مبیع) است در مورد ثمن نیز جاری بدانیم.
باید دانست که در این دسته از قرارداد‌ها لازم نیست که همه اقساط مبیع از یک جنس باشند یا تاریخ دقیق تسلیم همه اقساط از قبل تعیین‌شده باشد. ممکن است شرط شود که بایع کالاها را هر زمان که مشتری بدان نیاز داشت و درخواست کرد تسلیم کند.
حتی ممکن است دو قرارداد جداگانه، مجموعاً یک قرارداد تحویل کالا به‌صورت اقساطی و تحت حاکمیت ماده 73 کنوانسیون تلقی شوند. آن در صورتی است که این دو قرارداد مستقل ازنقطه ‌نظر اقتصادی یک معامله واحد را تشکیل دهند. چنان‌که در یک رأی داوری دو قرارداد تحویل کالاهای دقیقاً مشابه که زمان انعقاد قراردادها واحد و مفاد و شروط قراردادی نیز یکسان بود و تنها در زمان‌های پرداخت و تحویل به‌صورت اقساط(در خلال ماه‌های ژانویه تا ژوئن سال 1997) اختلاف وجود داشت، مرجع داوری این دو قرارداد مستقل را مجموعاً به‌عنوان یک قرارداد اقساطی شناخته است.
گفتار سوم: مفهوم بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا
در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا در بخش دوم تحت عنوان فروش و ذیل ماده‌612-2 به بحث پیرامون بیع اقساطی پرداخته است.

در این قانون خریدار یعنی شخصی که طرف بیع اقساطی قرار می‌گیرد، مورد تعریف قرارگرفته است:
103-2 تعاریف و فهرست تعاریف
” خریدار” به معنای کسی است که خرید میکند یا تعهد به خرید یک کالا می نماید.
چنان که از اطلاق این عبارت پیداست، واژه ی خریدار اطلاق داشته و شامل خریدار اقساطی نیز می‌گردد. وفق بند مذکور از نظر نگارنده خریدار می تواند به دو شکل تفسیر گردد:1- زمانی که کالایی را

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید