برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

ماهیها: براساس اطلاعات ثبت شده دیازینون برای ماهیها سمیت بسیار بالائی دارد. غلظتهای زیر یک قسمت در میلیون (PPM) این ماده در آب برای ماهیها کشنده است. دیازینون در بدن ماهیها تجمع زیستی پیدا می کند بگونه ای که غلظت دیازینون در بافتهای بدن ماهی 200 برابر بیش از آبی است که ماهی در آن شنا می کند. در ماهی نیز بیشترین غلظت دیازینون در کلیه ها وجود دارد.(Eto, 1974)
بند پایان مفید: دیازینون سمیت بسیار بالائی برای زنبور عسل دارد و LD50 آن کمتر از 001/0 میلیگرم/ زنبور است. علاوه بر آن تماس با مقادیر پایین تر از حد کشندگی می تواند اثرات نامطلوبی بر طول عمر، تقسیم نیروی کار و اشتیاق رفتن به دنبال غذا در این حشره به جابه گذارد. زنبوران جوان بیش از سایرین نسبت به این ماده حساس هستند. دیازینون باعث ایجاد مسمومیت در حشرات و مایتهای انگل می شود. در مطالعه ای که در رابطه با سمیت دیازینون بر روی 33 گونه از حشرات انجام گرفت دیازینون باعث مرگ 80 درصد 21 گونه شد.(Eto, 1974)
دیازینون در محیط:
آب: آلودگی آب بوسیله دیازینون امر شایعی است زیرا دیازینون پایداری متوسطی دارد و قابلیت تحرک آن در خاک، متوسط رو به بالا است. در یک مطالعه مقایسه ای در بین 9 حشره کش، دیازینون یکی از پایدارترین آنها بود Wayland, 1963) ).
خاک: پایداری دیازینون در خاک 10 تا 12 هفته است. هر چند در شرایط خاصی می تواند بیش از 20 هفته نیز در خاک باقی بماند. احتمالاً دیازینون بواسطه داشتن چنین ویژگیهایی به آبهای سطحی وارد می شود.
هوا: در یک بررسی پس از سم پاشی گسترده کف اتاقهای اداری 7 اداره، در فواصل معین و به مدت 10 روز میزان دیازینون موجود در هوای مجاور سطح زمین و سقف اندازه گیری شد. غلظت دیازینون به ترتیب حداکثر 163و27 میکروگرم در متر مکعب هوای نمونه برداری شده بود. وجود چنین غلظتی از دیازینون در هوا هشداری است که بار دیگر تاکید می کند که ساکنین حداقل تا دو روز پس از سم پاشی نبایستی وارد ساختمان شوند (اسماعیلی، 1375).
3-2-2- مالاتیون
حشره کش فسفره وسیع الطیف که برای کنترل بسیاری از آفات کار برد دارد.
فرمول : C10H19O6 S2 P
نام شیمیائی
(1.2- Dicarbethoxyethyl) O.O.dimethylpHospHor dithioate

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه رشته روانشناسی در مورد برنامه ریزی خطی

نامهای دیگر : فسفوتیون ، اماتوس، کاربونوس، کیپروس و …..
خواص فیزیکی
وزن مخصوص : در 25 درجه سانتیگراد 1235
نقطه جوش : 157- 156 درجه سانتیگراد
نقطه ذوب : 70/3 درجه سانتیگراد
فشار بخار: در 30 درجه سانتیگراد معادل 00004/0 میلی متر جیوه
حلالیت : در دمای 25 درجه سانتیگراد آب به میزان mg/Li 145 حل می شود. در الکل ، اترها و حلالهای قوی به راحتی قابلیت حل دارد(طالبی جهرمی،1386).
خواص شیمیائی: مالاتیون در اثر واکنش بین دی متیل تیوفسفریک اسید و مالئیک اسید اتر در حضور کاتالیزورها حاصل می شود(Mateen) مالاتیون تکنیک مالین با بوی سیر و به رنگ قهوه ای ، زرد می باشد که تا حدودی گران قیمت با پایداری کم می باشد مالاتیون ماده ای فرار بوده، در مجاورت دما، نور، هوا در مدت کوتاهی تجزیه می شود اینفل در حضور آب تسریع می گردد. مالاتیون تحت تأثیر مواد اکسید کننده هیدرولیز شده که میزان هیدرولیز بستگی کامل به pH و دما دارد. در محیط اسیدی به اسید فوماریک و دی اتیل تیوفسفریک هیدرولیز می گردد که غیر رسمی می باشند (طالبی جهرمی،1386).
میکروارگانیسم های خاک سبب تجزیه مالاتیون می شوند (Mutten)

دسته بندی : علمی