برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

LD50 برای موشها از طریق گوارش mg/kg 1375- 1000 و از راه تماس mg/kg4000 می باشد.
کاربرد مالاتیون : مالاتیون دارای خاصیت حشره کشی و کنه کشی می باشد با اغلب قارچ کشها قابلیت اختلاط دارد. در کشاورزی برای مبارزه با شته ها و برای کنترل کرم سیب ، تریپس ها ، مایت های عنکبوتی و آفات مکنده کاربرد دارد. در امور بهداشتی نسبت مبارزه با ناقلین مالاریا در جنوب کشور از سال 53-1352 به میزان 2 گرم در متر مربع مصرف می شد که متأسفانه بعد از چند سال با ظهورمقاومت در آنوفل استیفنسی دیگر کاربردندارد. تاکنون برای مبارزه با مگسها و کنترل آن ها از این حشره کش استفاده نشده است (Ciesielski,1994).
نحوه اثر: مالاتیون حشره کشی با سمیت متوسط می باشد.از طریق گوارش،تماس و تنفس جذب می شود که جذب تماسی ایجاد حساسیت،تهوع، استفراغ و سرگیجه می نماید. مالاتیون بر اثر متابولیسم، اکسیده شده تبدیل به مالاکسون می گردد. اکثر موجودات به سبب دارا بودن آنزیم کربوکسیل استراز با جدا کردن یک قسمت اتیلی از قسمت استرسوکسیلیک از مسمومیت با مالاتیون در امان هستند. حشرات با داشتن سیستم آنزیمی اکسید کننده با حمله به اتصالP-S باعث غیر فعال شدن مالاتیون می شوند. سیستم دفاعی حشره نیز در این زمان تاثیر گذار است. ایزو مالاتیون موجود در مالاتیون متوقف کننده بتا استراز بوده و بوی بد مالاتیون مربوط به این ماده است (Ciesielski,1994) .
3-2-3- کلرپریفوس
نام شیمیایی :
O,O-diethyl-O-(3,5,6- Trichloro-2-Pyridyl) PHospHorothioate
فرمول C7H7C13N03PS
فرمول گسترده
نامهای تجاری: دورسبان ، 1342 – OMS
خواص فیزیکی :
وزن مخصوص: 104/1 در دمای 20 درجه سانتیگراد
فشار بخار : 5-10 x 87/1میلیمتر جیوه در دمای 25درجه سانتیگراد
خواص شیمیایی : این حشره کش در برابر اکسیداسیون ، هیدرولیز، محیط خنثی یا اسیدی ضعیف پایدار است. قابلیت حل در حلالهای آلی مانند بنزن ، استن، متانول و …. را دارد. کم محلول در آب، در دمای 23 درجه سانتیگراد به میزان 0.4 mg/li در آب حل می شود(طالبی جهرمی،1386).
از راه تماس ایجاد مسمومیت می نماید ولی سمیت آن از راه گوارش بالا بوده و خطر مسمومیت فوریست.
در انسان از راه پوست و چشم جذب شده و ممکنست سبب تحریک قرنیه چشم گردد و اگر از راه پوست جذب شده باشد تحریک پوستی ایجاد می نماید. mg/kg LD50=135 برای موشهای بزرگ است. دورسبان بعنوان لاروکش نیز مورد استفاده است و در سطح وسیعی برای مبارزه با پشه آزمایش شده است.
دوره کارنس 14-7 روز است. کلرپریفوس مانند سایر ارگانو فسفات ها خاصیت باز دارندگی عمل آنزیم کولین استراز را دارد. بر اثر تماس زیاد مسمومیت علائم شامل سر درد سرگیجه، بی نظمی، کشیده شدن ماهیچه ها، لرزش، تهوع، کرامپ های شکمی، اسهال، عرق زیاد ، تنگی مردمک چشم، تیرگی بینائی، جریان شدید بزاق، احساس تنگ نفس، زیاد شدن ادرار و تشنج تظاهر می نماید (طالبی جهرمی، 1386).
اثرات حاد: سمیت گوارشی از متوسط تا زیاد است، بطوریکه LD50=22 mg/kgبرای راتها می باشد. در غلظت های بالا سبب آسیب زیاد و مرگ می شود. اگر وارد ریه ها شود علاوه بر حشره کش ، حلالهای موجود در آن موجبات صدمه به ریه ها را فراهم می آورد. LD50=2000mg/kg از را تماس (پوست) می باشد و در صورت تکرار تماس ایجاد آلرژی می نماید. سمیت تنفسی متوسط ولی تماس زیاد با اسپری ها ممکنست زیان آور باشد.بخار و تنفس حلال های آن ایجاد سر درد ، سرگیجه و خواب می شود. LC50=2600-3600mg/m3 برای راتهااز راه تنفس در مدت 4 ساعت می باشد (طالبی جهرمی، 1386).
اثرات مزمن: اثرات سرطانزائی آن در طولانی مدت به اثبات نرسیده است مطالعه بر روی راتها و خرگوشها بیانگر این است که این حشره کش نمی تواند سبب تولد جنین های معیوب و مداخله در باروری تغییرات ژنتیکی شود (طالبی جهرمی، 1386).
3-3- اثرات بهداشتی سموم فسفره
3-3-1- اثرات حاد
اثرات حاد ممکنست بصورت تصادفی، شغلی، آگاهانه، از روی عمد و یا اثرات ثانویه برسیستم عمومی بدن یا اثر بر روی نقاط خاصی از بدن نظیر پوست و چشم باشد. غیر از اثرات سمی آفت کشها در محیط، اثر عمومی آنها بر روی کارگران ، اغلب از طریق تماس است که در اثر آلوده بودن لباس ها و عدم رعایت نکات ایمنی بوجود می آید. دومین اثر حاد آفت کشها در کارگران، تنفس این سموم و گازهای مربوطه است و سومین عامل گوارش بوده که عمده ترین راه اثر چه بصورت نصادفی و غیرتصادفی(شغلی، عمدی) است (Cox, 1996).
دسته بندی : علمی