برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

پناروچا-الترا و همکاران در سال 2011 با مقایسه دو روش تزریقی بیحسی داخل استخوانی در استخوان ریشهی دندان و روش معمول داخل دهانی (انسان) در 100 بیمار طی 200 پروسهی بیحسی دهانی نشان دادند، درصد موفقیت بیحسی داخل استخوانی 89% و در روش داخل دهانی 78% بود. 61% بیماران روش داخل استخوانی را ترجیح می دادند. همچنین ترکیب دو روش فوق باعث موفقیت 100% بیحسی موضعی در دهان شد. نشان داده شد که بیحسی داخل استخوانی روشی قابل اجرا و کمکی برای انجام عملیات های مختلف روی دندان و ریشهی آن میباشد (Peñarrocha-Oltra, Ata-Ali et al. 2012) .
مور وهمکاران درسال 2011 با بررسی دو تکنیک تزریق در لیگامنت پریودنتال و داخل استخوانی دو روش به عنوان جایگزین روش بلوک عصبی فک برای کار روی دندان معرفی کردند و نشان دادند که این روشها بیحسی موضعی فک را فراهم می کنند. روش تزریق داخل استخوانی و پریودونتال می تواند در دندانپزشکی برای کاهش مقدار بیحسی موضعی استفاده شود. این دو روش جایگزینی مناسب و موثر برای بیحسی و کار روی دندان و روشی مفید برای وقتی که بلوک عصبی فک با شکست مواجه میشود، هستند. اجرای تخصصی این روشها که باعث مدیریت بهتر میشود حداقل عوارض جانبی را در پی دارد. دندانپزشکان این روش را روش قابل استفاده برای جایگزینی بیحسی بلوک عصبی می یابند (Moore, Cuddy et al. 2011) .
1-3. اهداف تحقیق:
1-3-1. هدف کلی :
بررسی القاء بیحسی ناحیهای داخل استخوانی در اندام حرکتی سگ.
1-3-2. اهداف جزئی:
– تعیین درصد موفقیت اجرای این روش در سگ.
– بررسی امکان انجام جراحیهای ارتوپدی بر روی اندام حرکتی سگ با این روش بیحسی.
– مشخص کردن عوارض جانبی این روش در سگ.
1-4. فرضیهها و سؤالات تحقیق
1-4-1. فرضیات:
– روش القاء بیحسی ناحیه ای داخل استخوانی روش مناسب و موثر در القاء بیحسی ناحیهای در اندام حرکتی سگ است.
– در صورت اجرای صحیح روش، موفقیت القاء بیحسی 100 درصد است.
– این روش باعث بیدردی در اندام حرکتی سگ میشود.
1-4-2. سؤالات:
-آیا روش القاء بیحسی ناحیهای داخل استخوانی روشی مناسب برای القاء بیحسی در اندام حرکتی سگ است؟
– آیا این روش باعث بی دردی در اندام حرکتی سگ میشود؟
– آیا بعد از باز کردن تورنیکت، عوارض جانبی ناشی از تجویز لیدوکائین رخ میدهد؟
– درصد موفقیت اجرای روش در سگ چقدر است؟
– آیا عوارض جانبی موضعی (استئومیلیت) اتفاق میافتد؟
فصل دوم: کلیات
2-1. تعریف بیهوشی:
بیهوشی یا اجرای بیحسی موضعی با از بین بردن احساس درد و واکنش بیمار در واقع یکی از ارکان اساسی جراحی به شمار میآید به شکلی که بدون بیهوشی هرگز پیشرفت و ابداع روشهای جدید جراحی امکان پذیر نبود. درگذشته بیماری که قرار بود مورد عمل جراحی قرار گیرد همانند یک محکوم به مرگ در انتظار روز موعود باقی میماند تا سرانجام خود را به دست چاقوی جراح بسپارد. هیچگونه دارویی برای تسکین درد موجود نبود و صرفاً بیمار به صورت فیزیکی مقید میشد تا در اثر درد شدید ناشی ازجراحی حرکت نکند. بنابراین، مسئله تسکین درد از زمانهای بسیار دور به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر مطرح بوده است (Clarke and Trim 2013) .
واژه ی آنستزی از واژه ی یونانی گرفته شده است که به معنای بدون احساس و بیحسی است و برای نخستین بار درسال 1721 به وسیله بیلی بکار برده شده است (5، 15). این واژه به هنگام از دست رفتن حس دربخشی از بدن یا تمام بدن دراثر داروهای تضعیف کننده فعالیت اعصاب (موضعی یا عمومی) به کاربرده می شود (15). درزمان باستان از روشهایی مانند بکارگیری شراب و تریاک، بستن تورنیکت روی اندام ها، زدن ضربه به سر و یا فشردن شریان کاروتید و حتی هیپنوتیزم برای کاهش درد ناشی از اعمال جراحی و جا انداختن شکستگیها و دررفتگیها استفاده میشده است (Clarke and Trim 2013) .
دسته بندی : علمی