برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
ناتوانی در کنترل سختی کفش به دلیل عدم دسترسی به ابزار مناسب
ناتوانی در کنترل استرس ناشی از قرار گرفتن در محیط آزمایشگاهی
عدم توانایی در حذف کامل نویزهای حرکتی
1-7) تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش
کفش:یک وسیله‌ای برای پوشش پا، حفاظت و راحتی پا در هنگام انجام فعالیت‌های مختلف بوده و به‌عنوان یکی از پرکاربردترین ابزار در فعالیت‌های روزانه مورداستفاده قرار می‌گیرند درواقع کفش بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت محسوب می‌شود.
تعریف عملیاتی: در این تحقیق کفش آدیداس و نهرین به‌عنوان پوشش پا مورداستفاده قرارگرفته‌اند.
نیروی عکس‌العمل زمین: نیرویی از طرف زمین است که هنگام تماس با آن بر بدن به‌صورت عمودی وارد می‌شود. این نیرو معمولاً از جرم و شتاب بدن ناشی می‌شود(امیرعباس زاد پور و علی اسدی نیکویان 2012).
مرحله اتکا: مرحله‌ای از دویدن بوده که یک اندام در تماس با زمین قرارگرفته درحالی‌که اندام دیگر در
نوسان می‌باشد (اورت و همکاران 2011). منظور ما از مرحله اتکا در این مطالعه از لحظه‌ی تماس پاشنه پای برتر به‌عنوان شروع چرخه‌ی دویدن تا لحظه‌ی جدا شدن پنجه‌ی همان پا به‌عنوان مرحله‌ی حمایت یک‌طرفه یا استقرار پای موافق است.
مرحله بارگیری غیرفعال: مرحله‌ی اتکا دارای دو زیر است که در ابتدای این مرحله، بدن در حال جذب کردن نیرو است. درواقع این قسمت از مرحله اتکا، بارگیری غیرفعال است. این بخش معمولاً از لحظه‌ی تماس پا تا میانه‌ی حمایت یک‌طرفه و گاهی کمی بیشتر از میانه‌ی آن به طول می‌انجامد. تقریباً از نیمه‌ی مرحله حمایت یک‌طرفه بدن شروع به تولید نیروی پیش‌ران می‌کند. این زیر مرحله، مرحله پیشروی نام دارد. مرحله‌ی حمایت یک‌طرفه با جدا شدن پای موافق پایان می‌یابد. مرحله بارگیری غیرفعال در ادبیات پژوهشی به‌عنوان شاخصی از پتانسیل بروز آسیب موردتوجه است و متغیرهای مرتبط با آسیب، در این مرحله موردتوجه و ارزیابی قرار می‌گیرند(اسلامی و همکاران 2012).
در این پژوهش….
سرعت بارگیری: سرعت اعمال بار خارجی به بدن بوده، به‌عبارت‌دیگر به میزان بار اعمال‌شده در واحد زمان اطلاق می‌شود. در ادبیات پژوهشی سرعت بارگیری به‌عنوان شیب نمودار نیرو زمان در محدوده 20%-80% بارگیری غیرفعال می‌باشد (امیرعباس زاد پور و علی اسدی نیکویان 2012).
در این پژوهش….
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش
2-1) مقدمه
در این فصل سعی شده است مبانی نظری پژوهش شامل مکانیسم عمل آسیب تیبیا استرس فراکچر نحوه ایجاد فشار و بروز آسیب، علل بروز و نقش کفش‌ها بر کاهش اثر ریسک فاکتورها و پیشینه پژوهش موردبررسی قرار گیرد.
2-2-1)مبانی نظری پژوهش
2-2-1-1)مبانی کلی آناتومیکی ناحیه ساق
دسته بندی : علمی