برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
فصل دوم
مروری بر متون و ادبیات علمی
2.1 مروری بر ادبیات تحقیق
2.1.1 مقدمه
به عنوان مثال در بسیاری از نقاط جهان شکایات متعددی از بعضی از عوارض و بیماری های جسمی و روحی در میان کارمندان مشاغل کامپیوتری گزارش شده است به عنوان مثال این بیماریها شامل عوارض ماهیچه ای استخوانی،عوارض ستون مهره به خصوص در ناحیه کمر،گرفتگی ماهیچه، ضعف بینایی و …. بوده اندولی به جرات می توان گفت که هیچ یک از این بیماریها به دلیل کار با کامپیوتر رخ نداده اند بلکه نحوه نادرست استفاده از کامپیوتر و همچنین شرایط نامطلوب محیط کار کامپیوتر مسبب اصلی این ناراحتی ها بوده است پس کلیه این ناراحتی ها قابل پیشگیری بوده و می توان با بهره گیری از علم ارگونومی و با طراحی صحیح محیط کار از عواقب سوء مذکور جلوگیری کرد. بسیاری از مشکلات بهداشتی و بیماریهای ناشی از کار می تواند در اثر وجود محیط کار نامناسب و عدم انطباق با استاندارد ها باشد (25). هر ساله حدود ۵٠٠٠٠٠ کارگر در ایالات متحده از انواع صدمات ناشی از اعمال نیروی بیش از حد رنج می برند تقریبا 60% از این صدمات هنگام بلند کردن و ٢٠%در هنگام کشیدن و هل دادن روی می دهد (26). در واشنگتن ۵٠% جراحات منجر به ٨۵% هزینه های مصرفی می شود علاوه بر این اکثریت قریب به اتفاق این صدمات (٨٨%) غیر بحرانی است و به مرور زمان به وجود می آیند مثل درد پشت و سندرم تونل مچ دست، که ازاین نوع هستند. (28).در تحقیقی که در آمریکا بر روی اختلالات اسکلتی- عضلانی صورت گرفت نشان داد احتمال سندرم تونل مچ دست بزرگترین نشانه در افرادی بوده است که با کامپیوتر کار می کردند (27). بررسی دیگری نشان داد ارگونومی می تواند احساس خوبی را برای کسب و کار به کارمندان القاکند همینطور طرح های ارگونومی با کاهش غرامت کارمندان از ٢٠٠٠٠٠٠ نفر در سال به ١٢٠٠٠٠٠ نفر، کمک بزرگی در صرفه جویی هزینه های شرکت ها و موسسات کرده است. اجرای سریع تغییرات تنها وقتی موثر خواهد بود که همه موافق باشند البته وجود حمایت از نظر مالی و درک درستی از ارگونومی، باعث بهبود کیفیت و بهره وری می شود (29). اغلب مطالعات انجام گرفته از مسائل اقتصادی ارگونومیکی، نشان می دهد که مداخلات ارگونومیکی در بهبود ایمنی،بهره وریو یا هر دو آنهامقرون به صرفه است (30). اداره آمار کار برای بررسی صدمات شغلی و بیماریها، سالانهاطلاعات جمع آوری شدهبههنگام بروز صدمات مزمن شغلی و بیماریهای موثر بر کارمندان را نشان می دهد. این اطلاعاتشامل ویژگی های دموگرافیککارمندان مجروح و نیز نیروی کار جدید در محل کار و شرایطآسیبهای ناشی از بیماری می باشد. اطلاعاتدموگرافیک شامل شغل،جنس،سن،طول مدت خدمت، نژاد و قومیت و …می باشد و شرایط آسیب و بیماری عبارتند از:ماهیت آسیب یا بیمار،بخش آسیب دیده بدن،قرار گرفتن در معرض خطر که منجر به جراحت و بیماری می شود. در سال١٩٩۵با بررسی صدمات و بیماریهای شغلی در حدود ٢۵٠٠٠٠ موسسه بخش خصوصی،١٠مورد از اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کار و بیماری های تجربه شده توسط کارمندان آمریکاعبارت بود از: اختلالات صورت،کبودی،شکستگی،دررفتگی، کمر درد، پشت درد،سندرم تونل کارپل،التهاب تاندون و سیاتیک (31) و علم ارگونومی گام خود را به محل کار به عنوان ابزاری برای کاهش یا حذف شرایط به علت صدمات مرتبط با کار را با راههای های پیشگیرانه برداشته است (32). گزارش بروز اختلالات ارگونومیک در ایالات متحده به طور گسترده ای متفاوت است این تغییرات منجر به بروز اختلاف نظر شدیدی از نظر اهمیت در خصوص اختلالات ارگونومیک به عنوان اولویت های نظارتی شده است و این یافته ها نشان می دهد تغییر قابل توجهی در میان فرایندهای مختلف در یک واحد صنعتی وجود دارد (33). اصول ارگونومیکی الگویی استکه شامل مباحثیمانند مشکلات و مسائل بحرانی و مزمن درمحیط کاری نامناسب از نظر ارگونومیکی است که حالت پیشگیرانه دارد.برخی از اصول ارگونومیکی کار کردن شامل نشستن،ایستادن و انجام کارهای دستی سنگین است که به طراحی ابزار و بیان مسائل سلامت و امنیت منجر می شود (11). بررسی کیفی مشارکت های ارگونومیکی برای سهولت در تولید معرفی شده است و هدف از آن ارزیابی فرایند ها می باشد(35).
2.1.2 مروری بر ادبیات تحقیق در خارج از کشور
با بررسی مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور و بررسی مقالات صورت گرفته در زمینه ارگونومی، در مقاله ای تحت عنوان “اختلالات اسکلتی عضلانی و عوامل موجود در محل کار و شواهد اپیدمیولوژیک اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار از گردن،اندام فوقانیو کمر”عوامل فیزیکی محیط کار و ارتباط آن با اختلالات اسکلتی عضلانی گردن و شانه نشان داده می شود و با توجه به شواهد این بررسی می توان دریافت که یک رابطه علت و معلولیبین کار تکراری و درد در گردن و شانه وجود دارد (35). در بررسی”ریسک فاکتورهای سازمانی برای اختلالات اسکلتی عضلانی:نظریه و شواهد”یکی از بزرگترین مشکلات در این زمینه، انجام همه نوع کار در محیط اداری است و همچنین عوامل روانی و اجتماعیموجود در محیط کاراست. دو نوع از عوامل استرس زا شامل استرس های فیزیکی و استرس روانی_اجتماعی. اولی خواسته های فیزیکی در اعمال کارمند و دیگری خواسته های روانی آناست اما ما بیشتر با استرس فیزیکی آشنا هستیم یعنی نوع ابزاری که در محل کار استفاده می کنیم و نوع تقاضای فیزیکی (36). همینطور لونیساشاره کرد که در فنلاند دستورات ارگونومیکی به خوبی در حال گسترش هستند که به وسیله آموزش طولانی مدت در دانشگاهها و حمایت قانونی و استانداردهای اصولی حمایت می شوند و توصیف گسترده و جامعی از ارگونومی باقی گذاشته است اما در عمل جنبههای فیزیکی محیط کار بیانمی شود (37). در یک بررسی دستورالعمل هایی برای ارزیابی ارگونومیکی کارکنان کتابخانه انجام شده است و هدف آن شناسایی تنظیمات ایستگاههای کاری و شیوه کارکردن است همچنین توصیه هایی برای مبلمان صحیح از نظر ارگونومی و لوازم جانبی مانند روشنایی و صدا و همچنین توصیه هایی درباره بالا بردن و پایین آوردن سطوح کار مانند مانیتور و صندلی شده است (23). در تحقیقی که در دانشگاه کورنلدر بین کارمندان کتابخانه انجام شد نشان داد که 25% از کارمندان به نوعی در مراحل درمانی هستند و بیش از ۷۰درصد آنها محیط کار خود را تغییر داده اند و یا جا به جا شده اند و هیچ استانداردی برای طراحی محیط کاری و خرید تجهیزات وجود ندارد (38).کتابخانه دانشگاه پرینستون اقداماتی برای حفظ سلامتی محیط کار برای تمام کارمندان انجام می دهد که این برنامه وسیله ای برای تشخیص عوامل خطر در سلامتی کارمندان دانشگاه است. کپی این برنامه نیز در اختیار مدیران، سرپرستان و تمام کارمندان کتابخانه قرار دارد (39). آدیمی در بررسی ارگونومی خود که در دو دانشگاه لاگوس وکونانت در بین کتابداران و کارمندان کتابخانه و مهندسان سیستم ها انجام داد، یافته ها از هر دو موسسه نشان داد که مشکلات ارگونومیکی شامل کشیدگی، فشارها، سردرد ها و دیگر ناراحتی ها است و بیشترین مشکلات مربرط به طراحی نامناسب صندلی ها، فشار در محیط کاری، وضعیت نامناسب و نداشتن حفاظ برای صفحه کامپیوتر است(37).در بررسی که در سال ۲۰۰۱در کانادا بر روی کارمندان کتابخانه های عمومی انجام شد نشان داد که تمام کارمندان مایلند که در سطح زمین یا در ارتفاعات قابل تنظیم و سازگار با خود کارکنند (15). مطالعات نشان می دهد که آسیب های کاری رو به افزایش است. در بررسی دیگری که در دانشگاه کورنل از ۵۸ کتابخانه عمومی در سال ۱۹۹۰ انجام گرفت نشان داد ۷/۴۴% از کارمند با نوعی از آسیب های شغلی مواجه بودند (40).همینطور در مقاله ای در سال۱۹۹۹ مشاهده شد بیشترین تعداد کتابداران آسیب دیده در این سال بوده است (41). در محیط رقابتی دانشگاه، کتابخانه یکی از عناصر مهم در موسسه علمی است. چاندرا در بررسی که در هندبر روی ۹ کتابخانه یک موسسه علمی در کلکته برای ارزیابی قفسه های کتابخانه، چیدمان مجموعه و نیزبررسی موقعیت محل از نظر روشنایی، صدا، دما و رطوبت و نیز ایمنی در مقابل آتش سوزی و همچنین رضایت کاربران از سرویس ها و منابع کتابخانه انجام داد یافته ها نشان داد که هنوز تلاشی جهت بهبود کتابخانه ها انجام نگرفته و تمام کتابخانه ها با بحران محیط کاری مواجه هستند. کتابخانه ها باید طوری طراحی شوند که بتوانند نیازهای قرن ٢١ را برآورده سازندکه ارگونومی یکی از جنبه های این طراحی می باشد. بحث ارگونومی کتابخانه ها به عنوان یک تکنولوژی جدید به کتابخانه های ملل غرب محدود شده است و تقریبا هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت کتابخانه ها در هند و مخصوصا در جنوب بنگلادش انجام نگرفته است و موسسات علمی در جنوب بنگلادش در وضعیت بحرانی هستند زیرا افزایش سریع پذیرش دانشجو باید همراه باافزایش کتابخانه ها ، مجموعه و فضای آموزشی باشد (42). در بررسی دیگر نشان می دهد سرعت استفاده از کامپیوتر افزایش پیدا کرده است و همین سرعت در کتابخانه ها با تغییرات محیط کار هماهنگ نیست و کتابخانه و کارمندان در وضعیت وخیمی از نظر جسمی و بینایی قرار دارندو کسانی که زمان زیادی را صرف انجام مسئولیت های روزانه خود توسط کامپیوتر می کردند شامل کتابداران، کارمندان کتابخانه و مهندسان سیستم ها و منشی ها هستند. نتایج نشان می دهد حالتهای نامناسب،فعالیت های خسته کننده و تکراری،ارتعاش،حرکتهای شدید،محیط کاری نامناسب،نشستن در یک موقعیت به مدت طولانی،نامناسب بودن تکیه گاه کمر،نداشتن محافظ برای صفحه کامپیوتر، ایستادن به مدت طولانی و صندلی های نامناسباست و مشکلات فیزیکی به علت رعایت نکردن اصول ارگونومیکی است (37).
2.1.3 مروری بر ادبیات تحقیق در داخل کشور
نسل سراجی در مطالعه خود در سال1384 ارتباط ناراحتیهای اسکلتی-عضلانی در نواحی مختلف بدن را با وضعیتهای کاری بررسی کرد که به منظور تعیین میزان شیوع ناراحتیهای اسکلتی-عضلانی در نواحی مختلف بدن هنگام مراجعه به مطبها علاوه بر مشاهده وضعیتهای کاری دندانپزشکان، پرسشنامه نوردیک نیز در اختیار آنها گذاشته و پس از تکمیل، جمع‌آوری شد. این پرسشنامه در سال ١٩٨٧توسط کورنیا و همکاران در انستیتو بهداشت حرفه‌ای کشورهای اسکاندیناوی طراحی و حاوی سؤالاتی در زمینه فردی و شغلی، میزان شیوع ناراحتیها در نواحی مختلف بدن، شدت درد و ترک محیط کار به دلیل ناراحتی می‌باشد (43).فولادی دهقی در سال1386 با مطالعه ای تحت عنوان”بررسی عوامل خطر شغلی تاثیر گذار بر بدن افراد شاغل در یکی از صنایع تولید لوازم خانگی” از ۱۵۰ نفر از افراد مورد بررسی، ۱۲۸ نفر (۳/۸۵% ) وجود عارضه اسکلتی –عضلانی را تایید کردند که فقط ۳/۲۵% از ایشان به پزشک مراجعه کرده بودند و ناراحتی اسکلتی-عضلانی در ۷/۲۴% مورد باعث محدودیت در کار شده بود. ناراحتی بیش از همه در ناحیه شانه با ۳/۵۵% و سپس گردن با ۴۴%بود (44). همچنیندر مقاله ای با عنوان” بررسی ارتباط مقطعی بین کار تکراری و اختلالات اسکلتی-عضلانی اندام فوقانی” به بررسی قرار گرفتن کارمندان در معرض کارهای تکراری و دیگر عوامل استرس زای فیزیکی با استفاده از روش جدید و نسبت شیوع انواع اختلالات اندام فوقانی پرداخته شده است به طوری که بین قرار گرفتن در معرض عوامل استرس زا و شیوع و بروز این اختلالات ارتباط وجود دارد. کار ارائه شده در این مقاله با هدف اصلی ارائه اطلاعات بیشتر با توجه به نتایج خاص پزشکی است. در این مطالعه اپیدمیولوژیک، تعیین ارتباط بین قرار گرفتن در معرض عوامل استرس زای جسمی در حین کار کردن و میزان تکرار با شدت ناراحتی در قسمت فوقانی بررسی شده است (45). همینطور در مقاله ای با عنوان “تغییرات در هزینه خسارات کارمندان پس از پیاده سازی برنامه ارگونومی در محصولات بسته بندی گوشت قرمز”، به اجرای برنامه ارگونومی از سال 1986 پرداخته شد و در سالهای پس از اجرا (1993-1987)، شرکت با افزایش ٣٣%در میزان تولید،کاهش ٧۶%در میزان زمان از دست رفته،کاهش ٨۴%در هزینه خسارت و کاهش ٧٣%در هزینه های سالانه خسارات کارمندان رو به رو شد و در سال 1993-١٩٨٧ افزایش ۶٠%در میزان تولید،کاهش ٧٠ %در میزان زمان از دست رفته و کاهش ٨٠% در هزینه های سالانه دیده شد. سرانه هر کارمند برای جبران هزینه ها بین سالهای1993-١٩٨٧ در حدود ٧٣% کاهش پیدا کرد (46). مطالعه “تاثیر برنامه ارگونومی صندلی قابل تنظیم بر علائم اسکلتی عضلانی اندام فوقانی در بین کارگران صنعت پوشاک” نشان داد از شروع مطالعه داوطلبان، درد در شانه راست (۶۶%)، آرنج راست(٣١%)، ساعد راست(٢٩%)، مچ دست راست(٢۵%) و دست راست(۴٠%) داشتند و همواره درد در سمت راست بیشتر از سمت چپ بوده است(٣۶%،٢٨%،٢۶%،١٧%،٣۶%)پس از معرفی و آموزش در استفاده از صندلی های قابل تنظیم و با کاهش حرکات نامناسب،تغییرات قابل توجهی در اختلالات اسکلتی عضلانی مشاهده شد (47). محمدحامد حسینی در بررسی خود با عنوان ارزیابی ارگونومیکی وضعیتهای کاری شاغلین حرفه‌های دندانپزشکی مشاهده کرد که ٣٣%دندانپزشکان به دلیل وجود درد یا ناراحتی ناچار به ترک محیط کار خود در یک سال گذشته شده بودند. ١۵% نیز به دلیل ناراحتی گردن، ٨% به دلیل ناراحتی شانه و ٣۵% به دلیل ناراحتی کمر دچار محدودیت در کار شده بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که وضعیت های کاری افراد مورد تحقیق نیاز به اصلاح دارد.همچنین آموزش در زمینه شناخت عوامل خطر بیومکانیک و روش های اصولی و صحیح انجام کار، ضروری است (43). در مهمانداران نیز رابطه معنی داری میان سن با ناراحتی گردن،پشت،آرنج، مچ دست و سابقه کار بامیزان ناراحتی گردن و مچ دست وجود دارد.بعلاوه رابطه بین نوبت های کاری در ماه و میزان ناراحتی دراندامهای گردن،شانه،پشت و کمر مشاهده شد (48). در مطالعه عبدلی ارمکی ۴٨ نفر شاغل (٣٩ نفر مرد و ٩ نفر زن) مورد بررسی قرار گرفتند. ٣۵ نفر از این افراد دندانپزشک عمومی، ۴ نفر دندانپزشک تجربی و ٩ نفر پرستار دندانپزشکی (٣٩ نفر مرد و ٩ نفر زن) بودند. میانگین سنی این افراد ٧/٣۶ سال، میانگین سابقه کار آنها ٧/١١ سال، میانگین وزن ٢/٧٠ کیلوگرم و میانگین قد آنها ١٧٠ سانتیمتر بود. بر اساس طبقه‌بندی شاخص توده بدن،٧% این افراد لاغر، ۵٨% طبیعی، ٣١% دارای اضافه وزن و ۴% چاق بودند. شیوع درد و ناراحتی اسکلتی- عضلانی در نواحی مختلف بدن ارائه شده است (49). حیدریان در پایان نامه خود تحت عنوان “بررسی ارگونومیکی ایستگاههای کار در واحد های آزمایشگاهی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و ارتباط آن با بهره وری نیروی انسانی” دریافت نتایج حاصل از ارزیابی ایستگاههای کار نشان دهنده وضیعت نامناسب آنها بوده و میانگین نمره ۲۱/۲از 5 به دست آمد 9/91% از کارکنان از شرایط نامناسب حین کار برخوردار بودند. عوارض جسمانی در ناحیه کمر( 73%)، ناحیه گردن (68%)، ناحیه زانو (56%) گزارش شده است (50). خدیجه علی پور ندوشندر بررسی خود با عنوان “نگاهی به مشکلات ارگونومیکی کتابداران در کار با رایانه” به این نتیجه رسید که بیشترین درصد کتابداران آسیب دیده در بین افرادی مشاهده می گردد که روزانه بیش از ۳ ساعت با کامپیوتر کار می کنند و مشکلات عمومی کار با رایانه عبارتند از : مشکلات بینایی، مشکلات مفصل یا درد های عضلانی، صرع ناشی از حساسیت به نور، حساسیت پوستی و استرس است (17). علم الهدایی در پایان نامه خود با عنوان “بررسی ارگونومیکی محیط کار و آسیبهای جسمانی ناشی از کار با رایانه در کتابداران” که ۱۳ کتابخانه مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران با کتابداران شاغل در آن شرکت داشتند و جمعا ۱۲۸ پرسشنامه مربوطه به دست آمده است در این کتابخانه ها بیشتر افراد بیش از ۳ ساعت با کامپیوتر کار می کردند و در ۶/۶۰ %افراد گردش کار وجود نداشت و ۷/۷۲ % در هنگام کار با کامپیوتر بدن خود را در حالت های نامناسب قرار می دادند و ۶/۴۲ % از افراد هر روز با علائم ناشی از کار مواجه بودند و درصد کتابداران آسیب دیده به تفکیک نوع کاری که انجام می دادند به ترتیب عبارت بود از: خدمات فنی3/38%، اطلاع رسانی1/21% ، امانت2/1%، تهیه و سفارش 7/11% ، نشریات 3/2%و نمایه سازی 6/1% . در بررسی علم الهدایی نشان می دهد انواع آسیبهای جسمانی ناشی از کار با کامپیوتر به ترتیب فراوانی در کتابداران عبارتند از:چشم ها ۷۴%،کمر ۸/۷۰%،گردن ۷/۶۸%… و بالاخره ران ها ۱/۲۷%می باشد (19).با توجه به مطالعات صورت گرفته در مورد بهداشت مشاغل علی الخصوص کتابداری، می توان دریافت که مطالعات کمی در این حوزه صورت گرفته است. در ایران مطالعه ای در مورد سلامت شغلی کتابداران کتابخانه ها عمومی گزارش نشده است و این پژوهش در نظر دارد مشکلات جسمی آسیب زا را با توجه به کار کتابداری در کتابخانه های عمومی که کتابداران برای مدیریت کتابخانه ملزم به انجام فعالیت های گوناگون هستند را بررسی نموده و راهکار ارائه نماید. این تحقیق جزء اولویت های پژوهشی نهاد کتابخانه های عمومی کشور بوده و نتایج این تحقیق موجب ارائه توصیه هایی برای بهبود موقعیت کاری در اکثر کتابخانه ها و کمک به سازمان پشتیبان و نیز توصیه هایی برای حل مشکلات و مسائل رایج در تمام کتابخانه ها می باشد.
فصل سوم
روش کار و مواد
3.1روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از نوع پیمایش توصیفی- مقطعی است.در این مطالعه مقایسه و مداخله انجام نشده و فقط شرایط حاضر بررسی شده است. کاربرد تحقیق پیمایشی در مطالعاتی است که در پی توصیف کمی یک یا چند جنبه از امور هستند و همچنین مطالعاتی که به کشف نوعی رابطه همخوانی و نه الزاما همبستگی بین دو یا چند متغیر توجه دارند استفاده از تحقیق پیمایشی به مطالعه انسانها محدود نشده و درمورد سایر پدیده ها نیز به کار گرفته می شود. در این روش محقق به گردآوری اطلاعات درباره واقعیت ها پرداخته و نتایج حاصل را به طور کمی تفسیر می نماید (51) و از آنجا که در پیمایش تطبیقی یا مقایسه ای، مقایسه دو یا چند محیط پژوهشی بر پایه ضوابط و نشان دادن نقاط قوت و ضعف این نوع محیط ها است(52).در این پژوهش از نمونه گیری استفاده نشد و کل جامعه (کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان همدان) مورد مطالعه قرار گرفت که داده هاطی یک بازه زمانی دو ماهه از آبان 1390 تا دی1390 جمع آوری شد. شرایط ورود به مطالعه شامل: داشتن حداقل یکسال سابقه کار در نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نداشتن حادثه ای مانند تصادف در خارج از کار کتابخانه و داشتن تمایل به شرکت در مطالعه بوده است.
3.2 جامعه آماری
جامعه پژوهش شامل 64 کتابخانه عمومی استان همدان وکتابداران شاغل در آنها(تعداد112) بود. در این پژوهش 112 پرسشنامه مربوط به مشخصات فردی و بررسی آسیب های شغلی بوده است در این پژوهش از نمونه گیری استفاده نشد و کل جامعه مورد مطالعه قرار گرفت و تمام شماری صورت گرفته است. متغیر های اصلی مطالعه شامل: ویژگی های فردی، ابزار های کاری و وضعیت کار کردن بوده است.
3.3 روش وابزارگردآوری اطلاعات (میدانی،کتابخانه‌ای وغیره)
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج جمع آوری اطلاعات است که در آن رفتار مشخصات موجودات زنده اشیا و پدیده ها با استفاده از ویژگی های گوناگون آنها ثبت می گردد. در پ‍ژوهش حاضر برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و چک لیست محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه طراحی شده از سه بخش تشکیل شده بود که بخش اول آن شامل اطلاعات دموگرافیکی مانند سن، جنسیت، مدت زمان اشتغال و….. بخش دوم شامل وضعیت کاری و کتابخانه و بخش سوم شامل بررسی میزان شیوع اختلالات عضلانی برگرفته از پرسشنامه تعدیل شده استاندارد نوردیک بود و بخش چک لیست که برای سنجش ابزار های کاری به کار می رود از استاندارد اوشا و نایوش گرفته شده است. بعد از طراحی، پرسشنامه جهت تعیین رواییمحتوایی در اختیار صاحب نظران مختلف قرار داده شد.برای تأیید روایی پرسشنامه از روایی محتوایی با نظرات 10نفر از اساتیدفن استفاده شد. بدین صورت که : تک تک سؤالات طراحی شده به عنوان سؤالات ابزار گردآوری، به منظور بررسی و تأیید از نظر چهار ویژگی مرتبط بودن، شفافیت، سادگی و ضرورت سؤال در قالب جداول جداگانه چهار گزینهایتنظیم و در اختیار اساتید صاحب نظرگذاشته شد. بعد از عودت نظرات متخصصان موضوعی موارد در فرم مخصوص روایی قرار داده شد جهت ارزیابی روایی محتوایی بر مبناء امتیازات متخصصین و با استفاده از فرمولهایانجام شد. در این روش ایندکس اعتبار محتوایی حداقل برابر 78/0 برای قبول اعتبار آیتمهای سازنده امتیاز کلی ضروری بود و آیتمهای غیر معتبر(کمتراز78/0) از ابزار حذف گردیدند. که در نهایت بر اساس نمره دهی متخصصان برخی از سوالات حذف، برخی دیگر مورد بازنگری و اصلاح و برخی نیز به همان صورت طراحی شده اولیه باقی ماند. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه نیز از یک مطالعه مقدماتی با نمونه محدود از همان جامعه آماری (تعداد13نفر) که پاسخگویی به پرسشنامه را با فاصله 2 هفته ای تکرار کردند استفاده شد.سپس پایایی ابزار با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 78/0 به دست آمد که نشان دهنده میزان اعتماد پذیری بالای ابزار میباشد. پس از اصلاح نهائی تکثیر و جهت تکمیل در اختیار کلیه کتابداران قرار گرفت.
3.4 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
مطالعه بعد از کد گذاری و ورود به رایانه با استفاده از نرم افزار 13 SPSS تجزیه و تحلیل شد متغیرهای کمی وکیفی به ترتیب با میانگین (انحراف معیار)و فراوانی (درصد) و ارتباط بین متغیرها توسط شاخصهای آماری همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن و ضریب خی مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج تجزیه و تحلیل داده ها برمبنای (05/0 p<)معنی دار گزارش شده است
دسته بندی : علمی