برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
L: بار زنده
W: بار باد
S: بار برف
Ak: بار غیرعادی
2-3-8- مقایسه آیین‌نامه‌های UFC و GSA
در آیین‌نامه‌های سنتی طراحی سازه‌ها، بحث خرابی پیش‌رونده به صورت غیرمستقیم برای سازه‌ها در نظر گرفته می‌شد. این آیین‌نامه‌ها روش‌هایی مانند تیرچه ریزی شطرنجی، پلان مناسب، بستن دیوارهای عمود بر هم در گوشه‌های سازه و… را توصیه می‌کردند.
اما اخیراً آیین‌نامه‌هایی برای بحث خرابی پیش‌رونده در سازه‌ها تدوین شده است که به صورت جامع و در جزئیات بیشتری، خرابی پیش‌رونده را در طراحی سازه‌ها مدنظر قرار می‌دهند. از مهم‌ترین و جدیدترین آیین‌نامه‌های مرتبط با پدیده خرابی پیشرونده می‌توان به آیین‌نامه‌های UFC 4-023-03و2003 GSA اشاره کرد.
هر دو آیین‌نامه GSA و UFC ٬ رویکرد تقریباً مشابهی را برای روش مسیر جایگزین ارائه می‌دهند ولی با بررسی جزئیات این دو آیین‌نامه در رابطه با نحوه اعمال روش مسیر جایگزین می‌توان به موارد مهم زیر اشاره نمود [21,11]:
1- ناحیه فروریختگی مجاز در UFCکوچک‌تر از ناحیه فروریختگی مجاز در GSA می‌باشد، یعنی محافظه‌کارانه‌تر عمل می‌کند. (محدوده فروریختگی مجاز برای هر دو آیین‌نامه در بخش 1-3-2 پایان‌نامه اشاره شده است.)
2- UFC در مقایسه با GSA بار ثقلی بزرگ‌تری را بر سازه اعمال می‌کند و همچنین تأثیر نیروی جانبی را نیز در نظر می‌گیرد. (ترکیبات بارگذاری مربوط به آیین‌نامه GSA2003 در جدول (2-1) و ترکیب بار UFC 2009 در بخش (3-4-5) پایان‌نامه اشاره شده است.)
لازم به ذکر است که آیین‌نامه UFC در سال 2005 تدوین‌شده و ویرایش دوم آن در سال 2009 چاپ شده است. آخرین ویرایش این آیین‌نامه مربوط به سال 2010 می‌باشد. با توجه به اینکه در این پایان‌نامه برای بررسی خرابی پیش‌رونده از این آیین‌نامه استفاده شده است، در فصل سوم (بخش 3-4) جزئیات مربوط به این آیین‌نامه مانند روش‌های تحلیل و طراحی، ترکیبات بارگذاری و موارد دیگر مربوط به آن به طور کامل بررسی شده است.
2-4- مروری بر مطالعات انجام‌شده در زمینه خرابی پیش‌رونده:
پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر بود که برای اولین بار بحث خرابی پیش‌رونده در طراحی سازه‌ها به صورت جدی در میان محققان مطرح شد. لازم به ذکر است که آیین‌نامه GSA در سال 2003 و آیین‌نامه UFC در سال 2005 تدوین‌شده‌اند. ویرایش اولین آیین‌نامه طراحی سازه‌ها در مقابل خرابی پیش‌رونده در سال 2003 میلادی، تصدیق‌کننده این مطلب می‌باشد.
سال 2003 میلادی
( یکی از اولین تحقیقاتی که در زمینه خرابی پیش‌رونده انجام شد توسط ویلیامسون1 و کیا کوچی2 بود. ایشان با استفاده از یک مدل دو بعدی به مقایسه دو تحلیل استاتیکی و دینامیکی در بحث خرابی پیش‌رونده پرداخت و به این نتیجه رسید که در تحلیل استاتیکی چون اثرات دینامیکی ناشی از حذف ستون دیده نمی‌شود، جواب‌ها دست پایین می‌باشند]27[.
البته باید ذکر شود که در آیین‌نامه‌های خرابی پیش‌رونده که پس از آن تدوین شدند، در تحلیل‌های استاتیکی برای لحاظ کردن تقریبی اثرات دینامیکی ناشی از حذف ستون از ضرایب افزایش بار استفاده شده است.
سال 2005
پاول3 با استفاده از یک مدل دو بعدی به مقایسه تحلیل‌های استاتیکی و دینامیکی پرداخت و به این نتیجه رسید که ضریب افزاینده بار 2 در تحلیل‌های استاتیکی منجر به نتایج محافظه‌کارانه می‌شود و بهتر است که برای تحلیل خرابی پیش‌رونده از تحلیل دینامیکی غیرخطی استفاده گردد]28 .[

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع تعهد سازمانی و عملکرد شغلی و ملاحظات اقتصادی

Williamson 1
2 Kaewkulchai
3 Powell

دسته بندی : علمی