برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

تجزیه و تحلیل یک فیدر توزیع، اصولاً شامل بررسی آن تحت شرایط کارکرد حالت ماندگار و همچنین شرایط اتصال کوتاه می‌باشد. فرض بر آن است که سیستم در شرایط متقارن مورد بهره ‌برداری قرار می‌گیرد. شبکه مذکور شامل چندین گره و شاخه می‌باشد که در آن امپدانس شاخه‌ها بر حسب pu در مبنای مشترک MVA نشان داده‌‌می‌شود. به هر حال معمولاً از روش ولتاژ گره ، که مناسب‌ترین روش برای بسیاری از تجزیه و تحلیل‌های سیستم قدرت است، استفاده ‌می‌گردد. فرمول‌بندی معادلات شبکه به صورت ادمیتانس گره منجر به تشکیل معادلات جبری مختلط همزمان بر حسب جریان گره‌ها می‌شود. چنانچه جریان گره‌ها معلوم باشند، مجموعه معادلات خطی را می‌توان برای تعیین ولتاژ گره‌ها حل‌کرد. در هر صورت، در یک سیستم قدرت، ترجیحاً توان‌ها بجای جریان‌های معلوم فرض می‌شوند. بنابراین، معادلات بدست‌آمده بر حسب توان به معادلات پخش توان موسوم‌اند. این معادلات غیر خطی بوده و باید با روش‌های مبتنی بر تکرار حل شوند. معادلات پخش توان که معمولاً پخش بار نامیده‌می‌شوند، چارجوب اصلی تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم قدرت را تشکیل می‌دهد] 15[.
آنالیز پخش بار برای یک فیدر موارد زیر را به صورت تکفاز یا سه فاز کامل معین می‌کند:
کل توان ورودی فیدر و توان عبوری از هر سکشن بر حسب KW و KVAR .
تلفات در هر قسمت از خط و کل تلفات توان فیدر.
دامنه ولتاژ‌ها و مقادیر زوایای آن‌ها در همه گره‌های فیدر.
روش‌های پخش بار برای شبکه‌های شعاعی و حلقوی متفاوت خواهد بود. از آن‌جایی که یک فیدر توزیع به صورت شعاعی می‌باشد، برای جلوگیری از همگرایی ضعیف محاسباتی در این سیستم از روش‌های تکرار که عموماً در مطالعات پخش توان شبکه‌های انتقال کاربرد دارند، استفاده نمی‌کنیم. در عوض از روش تکرار که برای سیستم شعاعی طراحی شده‌است، بهره می‌بریم. این روش به روش پیشرو- پسرو موسوم است]15[.
3-7-2- پخش بار به روش پیشرو – پسرو
برای درک بهتر موضوع، شکل (3-11) که یک شبکه توزیع نمونه است را در نظر بگیرید. در پخش بار مورد نظر بارها با توان مختلط و ثابت هستند و فرض براین است که امپدانس های خط، امپدانس بار و ولتاژ منبع معلوم می‌باشند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع محاربه و افساد فی الارض و محارب و مفسد فی الارض

مراحل انجام کار به شرح زیر خواهد بود:
ولتاژ همه گره‌ها برابر یک پریونیت فرض می‌شود.
(3- 7) i =1,2,3,…,Nbus 1pu < 0 Vi=
جریان بار همه گره‌ها از رابطه (2-2) محاسبه می‌شود.
(3- 8) = Ii
با استفاده از قانون جریان کیرشهف (KCL) ، جریان خطوط محاسبه می‌شود.
مجدداً ولتاژ شین‌ها، با توجه به جریان‌های بدست آمده در مرحله قبل، محاسبه می‌شود.
برای هر گره، ولتاژ بدست آمده، با مقدار ولتاژ در تکرار قبل مقایسه می‌شود.
max (3- 9)
اگر شرط (2-3) برقرار باشد، برنامه به اتمام رسیده و مقادیر ولتاژ و جریان بدست می‌آید.
اگر شرط فوق برقرار نباشد، مسئله با مقادیر جدید ولتاژ بدست آمده، از مرحله (2) تکرار شده و ادامه می‌یابد.
این روند تا جایی ادامه می‌یابد که شرط (2-3) برقرار گردد.

دسته بندی : علمی