برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

کمیته بررسی مشخص کرد که ساختمان دارای نقایص مختلفی در محاسبات و اجرا بوده که مهم‌ترین آن، کمبود شمع در زیر دال سقف بام و مقاومت پایین بتن سقف بوده است. همچنین کمیته مشخص کرد که در طراحی، حداقل ضخامت دال سقف رعایت نشده است]16[.

1 Boston
3- فروپاشی سقف استادیوم های ورزشی هارتفورد1 و کاناس سیتی2
در سال 1978 سقف استادیوم ورزشی هارتفورد که یک خر پای فضایی فلزی با دهانه‌های 110 و 95 متر بود، به دلیل ترکیب برف و باران با باری حدود 814 پاسکال که البته زیر 60 درصد بار طراحی بود، به طور کامل فروریخت (شکل 2-3). علت این فروپاشی تخریب کمانشی اعضای فشاری قوس سقف به دلیل طراحی غلط و گسترش این مکانیسم به صورت افقی در سقف بود[17].

شکل )2-3): فروپاشی سقف استادیوم ورزشی هارتفورد]17[
در سال 1979 پس از حادثه‌ی هارتفورد، بخش اعظم سقف استادیوم ورزشی شهر کاناس سیتی در ایالت میسوری3 به دلیل ترکیب باد و باران فروریخت(شکل 2-(4. این دو حادثه تأسف‌بار، باعث گردید تا تحقیقات وسیعی در این زمینه انجام شود. نکته حائز اهمیت این بود که هر دو سازه از آیین‌نامه‌های زمان خود پیروی کرده بودند و کیفیت ساخت مناسبی داشتند. به همین دلیل می‌بایست عوامل این نوع فروپاشی بررسی‌شده و آیین‌نامه‌های سازه‌ای مورد بازبینی قرار می‌گرفتند[17].

1 Hartford
2 Kanas City
3 Missoury

شکل )2-4): فروپاشی سقف استادیوم ورزشی در ایالت میسوری ]17[
از این دو واقعه به بعد کتاب‌های زیادی در مورد گسیختگی و تخریب سازه‌ها تألیف شد و تحقیقات زیادی انجام گرفت. در صدر این مو لفان، انجمن مهندسین خاک و پی آمریکا و انجمن بتن امریکا (ACI)1 قرار دارند. این تحقیقات کمک شایانی به پیشرفت و تصحیح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازه‌ای زمان خود کرد که اثر آن در کاهش چشمگیر این نوع گسیختگی‌ها در سال‌های بعد مشهود است ]17[.
4- فروپاشی ساختمان فدرال در اوکلاهاما 2
در حادثه دیگری در سال 1995 بر اثر انفجار یک بمب قوی در داخل ماشینی نزدیک به ساختمان فدرال آلفرد مورا3 تقریباً نصف ساختمان در اثر فروپاشی پیش‌رونده فروریخت. این حادثه از این جهت اهمیت داشت که تخریب اولیه ناشی از بار انفجار قابل‌ملاحظه نبوده و در حد تخریب چند ستون محدود است. ولی تخریب عمده سازه نه به دلیل انفجار، بلکه به دلیل بیش بارگذاری اعضا پس از انفجار بوده است.
American Concrete Institute 1
2 Oklahoma
3 Alfred Murrah
به عبارتی پس از تخریب ناشی از انفجار، سازه در حالت پایداری قرار نداشته است و به سرعت فرو ریخته است]9.[

دسته بندی : علمی