برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

5.1.7.3 بروز ناراحتی در نواحی مختلف بدن و رابطه آن با کار با صفحه نمایش و صفحه کلید
صفحه نمایش کامپیوتر در صورت قرار گرفتن در وضعیت نامناسب می تواند موجب بروز اختلال اسکلتی – عضلانی در نواحی درگیر بدن و خستگی در عضلات گردن، شانه، تحتانی پشت و فوقانی پشت شود. مانیتور درموقعیتبیش از حد بالا یا پایین می تواند باعث قرار گرفتن سر به سمت بالا یا پایین شود کهخستگیعضلاتگردنوشانه را به دنبال دارد. در این مطالعه طبق گزارش کتابداران بیشترین نواحی که دچار اختلال شده اند به ترتیب در نواحی کمر، گردن، فوقانی پشت و شانه بوده است ( شکل 7). این بررسی نشان داد بین وضعیت قرارگیری صفحه نمایش و اختلالات اسکلتی _ عضلانی رابطه معنا داری از نظر آماری (045/0(P =وجود دارد. به نظر می رسد استفاده از صفحه کلید نامناسب و یا استفاده از آن در وضعیت قرارگیری نامناسب هم می تواند در نواحی مختلف بدن مانند مچ دستها، گردن، شانه و….. منجر به آسیب، احساس ناراحتی و اختلال شود. موارد مورد ارزیابی صفحه نمایش شامل: امکان چرخش صفحه نمایش، نداشتن نوسان و لغزش در صفحه کامپیوتر و برای بررسی صفحه کلید عدم لغزش و حرکت صفحه کلید مد نظر بوده است.
5.1.8 میزان بروز ناراحتی در طول یکسال و اختلال در کار
از بین کتابداران یک سوم آنها ابراز داشتند در طی یکسال گذشته به علت عوارض و ناراحتی های اسکلتی و عضلانی به پزشک مراجعه کرده اند همینطور برخی از آنها ناراحتی شان در طی یک هفته اخیر (در زمان مطالعه) عود کرده است. و تعدادی اظهار داشتن درد آنها در طی یکسال گذشته بطور مداوم ادامه داشته و بهبود نیافته است و 32نفر آنهابه علت ناراحتی دچار محدودیت و اختلال در انجام کار شده اند. ناراحتی بیش از یک سوم از کتابداران در طی یکسال گذشته به قدری بوده که آنها برای رفع مشکل به پزشک مراجعه نموده اند. تقریبا یک سوم آنها کارشان دچار اختلال شده و به خاطر ناراحتی جسمانی ناشی از عوامل ارگونومیکی نتوانسته اند بخوبی کار خود را انجام دهند و این نشان می دهد که عوامل نامطلوب ارگونومیکی در کتابخانه های عمومی همدان نه تنها سلامت جسمانی و فردی کتابداران را تهدید میکند بلکه در کارایی آنها نیز تاثیر دارد و موجب عدم بهره وری می شود(جدول8).
5.2 پیشنهاد ها
با توجه به وضعیت جسمانی کتابداران و نیاز به نیروی کارآمد برای مدیریت کتابخانه های عمومی می توان پیشنهاد های زیر را برای کاستن اختلالات ناشی از کار ارائه داد:
5.2.1 پیشنهاد هایی بر اساس یافته های پژوهش
ابتدا نکات ایمنی در مورد راه پله ها چند نکته حائز اهمیت است:
۱)اگر نور طبیعی به اندازه کافی راه پله را روشن نمی کند، از نور مصنوعی در سر تا سر راه پله استفاده کنید، به طوری که هیچ جا سایه نیفتد و تاریک نشود.
2)استفاده و نصب نرده در تمام طول پله اجباری است. نرده ها در حفظ تعادل و ایمنی بیشتر موثرند.
3) درپیمودن پله ها عجله نکنید و فشار زیادی را به پاها وارد نکنید.
4)هرگز اشیای سنگینی که می توانند تعادل شما را بر هم زده و مانع دید شما شوند را به تنهایی در راه پله حمل نکنید.
5)در راه پله اشیای دست و پاگیر قرار ندهید. وجود این اشیا بسیار خطرناک است.(54).
توصیه هایی برای جا زدن کتابها
بالا بردن دست ها برای جا زدن کتابها در قفسه های بالایی روی شانه ها،مچ دست ها و نیز قسمت فوقانی پشت افراد فشار وارد می کند برای جلوگیری از این فشار، استفاده از چهارپایه برای جا زدن توصیه می شود. همچنین در دست گرفتن تعداد زیادی کتاب در یک زمان برای گذاشتن داخل قفسه به بازو و شانه ها فشار وارد می کند پس هر بار فقط تعداد یک کتاب جا بزنید. خم کردن کمر نیز باعث آسیب می شود توصیه می شود برای این جا زدن کتاب در قفسه های پایینی بنشینید و روی زانو خم شوید اما پشت خود را راست نگه دارید. بلند کردن کتابهای سنگین خطرزا هستند پس برای این کار از هر دو دست خود برای بلند کردن استفاده کنید و از قدرت هر دو دست به یک میزان استفاده کنید و آنها را در حالت طبیعی نگه دارید. کتابها را نزدیک بدن خود و در سطح کمر نگه دارید و در یک زمان تعداد زیادی کتاب را حمل نکنید. قدرت نوک انگشتان تقریبا 25 % قدرت کل دست است هرگز از نوک انگشتان جهت جا زدن استفاده نکنید زیرا ممکن است به کمر فشار وارد کند. هنگام جا زدن از هر دو بازوی خود استفاده کنید و فشار بر روی یک بازو را کاهش می دهد(8).
نکاتی درمورد استفاده از کامپیوتر
اگردر هنگام استفاده از کامپیوتر احساس خستگی کردید نکات زیر را توجه داشته باشید:
سر را بین دو شانه خود راست نگه دارید.
شانه ها را به حالت طبیعی نگه دارید.
دسته بندی : علمی