برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
3-3-2- اثرات تصادفی
در حدود4-5 % کل مسمومیت ها را مسمومیت تصادفی با آفت کشها تشکیل می دهد که این نسبت در کشورهای پیشرفته بیش از کشورهای درحال توسعه است. داروها و سموم خانگی نیز باید در این مجموعه جای داده شوند البته باید بخاطر داشت مواد شیمیائی خانگی بیش از سایر آفت کشها بر روی انسانهای اثر می گذارند. بیشتر افرادی که تحت تاثیر اثرات حاد آفت کشها قرار می گیرند کودکان کمتر از 5 سال می باشند. با توجه به سمیت بسیار بالای تعدادی از آفت کشها حتی خوردن مقدار بسیار کمی از آن و یا تماس پوستی با محصولات غلیظ می توانند باعث یک مسمومیت حاد شود(Cox, 1996).
بعضی از شرایطی که موجب بروز مسمومیت های غیر شغلی و بطور تصادفی می شوند عبارتنداز:
– آفت کشهائی که در قفسه بدون حفاظ و قفل نگهداری می شود و در دسترس کودکان است.
– استفاده از سموم کشاورزی در موارد خانگی خصوصا هنگامی که بدن در تماس با آفت کشها قرار می گیرد و یا استنشاق مواد حشره کش بمدت طولانی صورت پذیرد.
– استفاده از ظروف خالی آفت کشها بمنظور نگهداری و انتقال آب آشامیدنی.
– نگهداری آفت کشها درمجاورت انبار مواد غذائی.
– حمل و نقل همزمان مواد غذائی و آفت کشها در یک محل.
3-3-3- اثرات شغلی
در حدود 60-70 % از موارد مسمومیت حاد بدون قصد قبلی ، از طریق آلودگی های شغلی ایجاد می شود که در کشورهای پیشرفته افراد دست اندرکار در معرض آلودگی بیشتری می باشند، از جمله زمانی که جهت مبارزه با آفات در کشاورزی از آفت کشها استفاده می شود. افرادی که در معرض آلودگی قرار می گیرند شامل کشاورزان و خانوادهایشان و کارگران سمپاش می باشد. آلودگی شغلی در مورد کارگران کارخانجات تولید کننده آفت کشها نیز وجود دارد. همچنین باقیمانده آفت کشهائی که بر روی گیاهان بکار بردند ممکنست در کارگران بخش کشاورزی هنگام چیدن میوه ها و حمل محصولات کشاورزی ایجاد آلودگی نماید.
موارد زیر نشانگر تعدادی از آلودگیهای اولیه شغلی می باشد:
– کارگران کارخانجات تولید آفت کش
– سازندگان آفت کش
– فروشندگان آفت کش
– کارگران بخش حمل و نقل
– مخلوط کنندگان آفت کشها در زمان سمپاشی
– کارگران سمپاش
– کشاورزان و خانواده آنها
– پرورش دهندگان گیاهان و کارگران میوه چین .( Dal, W.E. , et al. ,1965)
3-3-4- اثرات آلودگی عمدی
گاهی اوقات انسان اقدام به نابودی یا صدمه زدن به هم نوع خود (به دلایلی چون جنگ، کینه و …) با آفت کشها می نماید که آلودگی اغلب از طریق تنفس و گوارش انجام می پذیرد. این مسئله یک مشکل آشکار است خصوصاً هنگامی که آفت کشهای در دسترس دارای اثر سریع و سمیت بالا باشند و همچنین زمانی برای درمان و بی اثر کردن آن موجود نباشد مانند پاراتیون (مصرف آن مدتهاست که منسوخ شده است) و یا موادی نظیر آن که پس از مدتی کوتاه اثر می کنند که در این مورد درمان بی نتیجه است Lester, M.H. ,1991)).
دسته بندی : علمی