برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل

تکه ای از متن پایان نامه :

2

اصل دهم: هر بانک بایستی برای مدیریت نقدینگی ارزهای عمده ای که بر مبنای آنها فعالیت می کند سیستم کنترل، نظارت و اندازه گیری داشته باشد. هر بانک بایستی افزون بر ارزیابی مجموع نیازهای نقدی خود به تفکیک ارزهای مختلف و مطالعه تطابق زمانی غیر قابل قبول، بین سررسید مجموع ارزها با سررسید تعهدات ارزی، استراتژی مشخصی برای تحلیل جداگانه هر ارز داشته باشد.

اصل یازدهم: براساس تحلیل انجام شده در اصل دهم، هر بانک بایستی  در صورت نیاز میزان عدم تطابق زمانی جریانهای نقدی (ورود و خروج وجه نقد) در یک دوره زمانی معین را برای مجموع ارزها  و به تفکیک ارزهای عمدهای که بر مبنای آنها فعالیت می کند، به صورت دقیق و منظم در یک چارچوب تعریف شده مورد مطالعه و بازنگری قرار دهد.

کنترلهای داخلی  برای مدیریت ریسک نقدینگی

اصل دوازدهم: هر بانک بایستی برای نظارت بر فرایند مدیریت ریسک نقدینگی خود  دارای سیستم کنترل داخلی موثر و کارآمد باشد. اجزای اصلی و اثربخش سیستم کنترل نقدینگی بایستی به صورت مستقل و منظم، مورد بازنگری و ارزیابی قرار گیرد و برای اطمینان، هر قسمت از سیستم کنترل داخلی که لا‌زم می باشد، به طور مناسب اصلا‌ح گردد یا ارتقا یابد. نتایج این مطالعه ها بایستی در اختیار مسئولان نظارتی قرار گیرد.

تأثیر افشای کافی (اطلا‌عات) در بهبود وضعیت نقدینگی

مطلب مرتبط :   بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل- دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

اصل سیزدهم: هر بانک بایدبه مقصود هدایت افکار عمومی، ساز و کار مناسبی داشته باشد تا اطمینان یابد که اطلا‌عات لازم درمورد سلا‌مت و اعتبار بانک در سطحی درخور پذیرش افشا می گردد.

تأثیر ناظران

اصل چهاردهم: ناظران بایستی از استراتژیها، رویه ها، روشها و عملیات اجرایی مربوط به مدیریت نقدینگی، ارزیابی جداگانه ای داشته باشند. آنها بایستی بانک‌ها را به داشتن سیستم موثری برای اندازه گیری، نظارت و کنترل ریسک نقدینگی ملزم کنند. ناظران برای ارزیابی سطح ریسک نقدینگی هر بانک بایستی اطلا‌عات کافی و بهنگام دریافت کنند و از وجود برنامه های احتیاطی لازم در خصوص مدیریت نقدینگی مطمئن شوند.(کمیته بازل،2000)

2-2-5- ابزار‌های مدیریت نقدینگی در بانکداری سنّتی

روزه) به فروش می‌رسد. در زمان فروش، قیمت اوراق تجاری کمتر از قیمت اسمی می باشد؛ در زمان سررسید، ناشر موظّف می باشد قیمت اسمی آن را پرداخت کند. از این‌رو، نرخ بهره‌ای برابر با نرخ تنزیل در نظر گرفته‌شده برای اوراق تجاری ایجاد می‌گردد. مبالغ این اوراق معمولاً به قدری می باشد که فقط نهادهای مالی و اعتباری می‌توانند به خرید آنها اقدام کنند.

  1. تأییدیه بانک

تأییدیه بانک تسهیل کننده ی معاملات تجاری می باشد. یک تأییده مشخص، به معامله ی مقدار معینی کالا مربوط می‌گردد. تأییدیه بانک بیانگر تعهد پرداخت مبلغ مشخصی در زمان مشخصی می باشد. این تأییدیه بنا به درخواست خریدار کالا (که نزد بانک معتبر می باشد) صادر می‌گردد و یکی از تعهّدات بانک به حساب می‌آید. بانک موظف می باشد، در موعد مقرر، مبلغ مندرج در تأییدیه را به حامل آن تحویل دهد. با صدور تأییدیه بانک، ارزش اعتباری بانک جایگزین ارزش اعتباری فرد می‌گردد. این تأییدیه‌ها در بازار ثانویه، قابل معامله هستند؛ ارزش آنها برای مبادلات ثانوی معمولاً کمتر از ارزش اسمی آنهاست. با در نظر داشتن ضمانت بانک، تأییدیه‌ها دارایی‌های ایمنی به شمار می‌آیند و نرخ تنزیل آنها در حدود نرخ بهر ی گواهی‌های سپرده می باشد.

مطلب مرتبط :   بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل - پایانامه کارشناسی ارشد

  1. تبدیل دارایی‌های بانک به اوراق بهادار

در سالیان اخیر، یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای جبران کمبود نقدینگی در بانک‌های سنّتی تبدیل وام‌های رهنی و غیررهنی به اوراق بهادار رهنی و تعهدات با پشتوانه ی بدهی وام بوده می باشد. این ابزارها دارایی‌های بانک را نقد، از ترازنامه جدا، و بدین وسیله، منابع را از خارج بانک تأمین می‌کنند.

 مطالعه تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: مطالعه تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل