برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

تکه ای از متن پایان نامه :

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران را مطالعه می کند. از آنجا که هر پژوهشی دارای تعدادی      متغیر( های) وابسته و مستقل می باشد، در تحقیق حاضر نیز متغیر (های) مستقل، شامل وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی درطی سال های 85،84 و86 شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و متغیرهای وابسته تحقیق شامل تغییرات در وجوه نقد نگـهداری شده، سرمایه گذاری، سود سهام، تامین مالی خارجی، بازده سرمایه گذاری ها وسود پرداختی بابت تامین مالی و مالیات بر در آمد سال جاری شرکتهای مزبور می باشند. این متغیرها از طریق تبدیل اجزاء اصلی تشکیل دهنده صورت جریان وجوه نقد به یک معــادله ساده ریاضی ( معادله جریان وجوه نقد) و استخراج مدل های رگرسیون چند متغیره از این معادله، آزمون می گردد.

        بخش عمده ای از متغیر های این تحقیق را می توان با بهره گیری از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی اساسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق بانک های اطلاعاتی رایانه ای، بدست آورد.

3-5- جامعه آماری

         جامعه آماری، آزمودنی هایی هستند، که دارای تعدادی ویژگی های همگون و قابل اندازه گیری    می باشند. حدود هر جامعه پژوهشی بر پایه تعریف آن مشخص می گردد. پس جامعه آماری این پژوهش کلیه  شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد،  که از سال  1384 تا پایان  سال 1386 در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته اند.

مطلب مرتبط :   بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان - دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

3-6- نمونه پژوهش و روش نمونه گیری

          نمونه، گروهی از اعضای یک جامعه تعریف شده می باشد، که اطلاعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آن حاصل می گردد. معمولاً در تحقیقات علمی امکان پژوهش درمورد کلیه اعضای جامعه وجود ندارد، زیرا جمع آوری اطلاعات برای کل جامعه آماری مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی می باشد، لذا به استخراج نمونه مبادرت می ورزند، هر چند نمونه گیری موجب کاهش قطعیت و اطمینان نتایج بدست آمده می گردد. برای7) روش نمونه گیری حذفی: به این شکل که پژوهشگر برای انتخاب نمونه، شرایطــی را لحاظ  می نماید، چنانچه هر کدام از اعضای جامعه ویژگی های مورد نظر را داشته باشند، به عنوان نمونه انتخاب می شوند، اگر این طور نباشد از نمونه آماری حذف می شوند. این روش معمولاً بیشتر برای جامعه های محدود، به کار گرفته می گردد.

 مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دسته بندی : پایان نامه حقوق