برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاثیرات میانجی­گری سبک رهبری تحول­گرا بر ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان­های خصوصی منطقه 5 تهران)

تکه ای از متن پایان نامه :

تغییر را در کل سازمان القا کرده و چشم اندازی هم برای مدیران و هم کارکنان خلق می‌کند (مطلبی اصل؛ 1392).

2-2-7)عوامل مؤثر برسبک رهبری تحول گرا

با در نظر داشتن این که رهبری تحول گرا یکی از نیازهای آتی و ضروری سازمان ها و جوامع محسوب می شوند، بررسی پارامترهای مؤثر بر سبک رهبری تحول گرا به مقصود شناسایی مشخصات شخصیتی و ویژگی های محیطی تاثیرگذار و درک چگونگی ارتباط میان رفتارهای شخصیتی و رفتار رهبری تحول آفرین، امری ضروری و مبرم می باشد. عمده ترین و مهمترین پارامترهای مؤثر بر سبک رهبری تحول آفرین شناسایی و معرفی شده اند که در ادامه د) هوشمندی (IQ)

با ملاحظه و بررسی تحقیقات مختلف انجام شده و نتایج مربوط به آن این نکته روشن می­گردد، که تناقضاتی در این خصوص هست،البته تحقیق انجام شده در ایران نشان­دهنده وجود ارتباط مثبت و معنادار بین هوشمندی و سبک رهبری­تحول­گرا در سازمانها و فضای فرهنگی ایران می­باشد (2011؛Esfahani& Gheze soflu).

ﻫ) عصبیت

مقصود از عصبیت وجود ویژگی هایی نظیر اضطراب، افسردگی، عدم آرامش و… می­باشد که منجر به از بین رفتن اعتماد به نفس و خود شکوفایی می گردد. تحقیق انجام شده در این خصوص نشان دهنده این می باشد که بین عصبیت و سبک رهبری تحول گرایک ارتباط معنادار و منفی در سازمان­های ایران هست و عصبیت باعث کاهش کارآمدی می­گردد.

مطلب مرتبط :   بررسی تأثیر آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی بر کاهش اضطراب کودکان - دانلود پایانامه ارشد

و) فرهنگ سازمانی

تعاریف مختلفی از فرهنگ سازمانی توسط محققان ارایه شده می باشد، براساس تئوری اجتماعی فرهنگ سازمانی نوعی از محیط اجتماعی سازمانی می باشد که استقرار سیستم مدیریت منابع انسانی در سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد، برخی دیگر فرهنگ سازمانی را به عنوان برآیندی از استراتژی های سازمانی قلمداد می نمایند و از نظر برخی دیگر فرهنگ سازمانی به عنوان انگیزه­ها، ارزش ها، باورها، هویت­ها، تفسیرها و یا معانی وقایع مهمی می باشد که در نتیجه تجربه معمول اعضای سازمان یا جامعه حاصل می­گردد.

 مطالعه تاثیرات میانجی¬گری سبک رهبری تحول¬گرا بر ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان¬های خصوصی منطقه 5 تهران)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه :مطالعه تاثیرات میانجی­گری سبک رهبری تحول­گرا بر ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان­های خصوصی منطقه 5 تهران)

دسته بندی : پایان نامه حقوق