برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
داودی و افضلی، 1383 قزوین Beta maritime چغندرقند
رضوی و پهلوانی، 1383 اصفهان Carthamus tinctorius گلرنگ
براری و همکاران، 1383 مازندران Glycine max سویا
رحمانپور و دانشیان،1383 نامشخص Helianthus annuus آفتابگردان
رعیت پناه و همکاران، 1385 مازندران Glycine max سویا
آقاجانی و همکاران، 1387 گلستان Actinidia chinensis کیوی
ادراکی و بنی هاشمی، 1387 آذربایجان شرقی Armenica Vulgaris زردآلو
شیخ الااسلامی و همکاران، 1387 کرمانشاه Beta maritime چغندرقند
ادراکی، 1387 فارس و بوشهر Cucumis sativus خیار
ادراکی و بنی هاشمی، 1387 مازندران Glycine max سویا
ادراکی و بنی هاشمی، 1387 کرمان Sesamum indicum کنجد
گلپایگانی، 1387 لرستان Vicia faba باقلا
قارچ M. phaseolina دارای طیف میزبانی بسیار وسیع است، به طوری که بیش از 500 گونه متعلق به 75 خانواده گیاهی را مورد حمله قرار می دهد. بیشترین گیاهان میزبان در خانوادهی Composite، Leguminosae،Solanaceae ، Brassicaceae و Poaceae قرار دارند (Purkayastha et al., 2006) و ((Salik, 2007. از بین گیاهان سبزی و صیفی و جالیز که به عنوان میزبان های این قارچ گزارش شده اند، می توان بادمجان (Solanum melongena)، گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum)، سیب زمینی (Solanum tubersum)، سیب زمینی شیرین (Impomoea batatas)، فلفل (Capsicum annum)، کلم (Brassica oleracea)، کاهو (Lactuca sativa)، هویج (Dacus corvata)، خربزه ((Cucumis melo، خیار (Cucumis sativus)، توت فرنگی (Fragaria sp)، گل جعفری، مارچوبه، هندوانه، طالبی، شلغم و تربچه را نام برد (Mihali, 1992). از درختانی که به عنوان میزبان های این قارچ گزارش شده اند شامل گونه های مرکبات (Citrus spp)، گونه های کاج (Pinus spp)، گونه های آلو (Prunus spp)، کاج سیاه (Larix gmelinii) و زیتون (Olea europea) می باشد. در ایران قارچ عامل بیماری علاوه بر آفتابگردان روی سویا، کنجد، ذرت، کیوی، بامیه، خربزه، طالبی، خیار، گوجه فرنگی، بادمجان، بقولات و زیتون گزارش شده است (مهدی زاده و همکاران، 1388).
2-7- روش های کنترل بیماری
روش های متفاوتی برای کنترل بیماری معرفی گردید.
2-7-1- کنترل زراعی:
2-7-1-1-تغذیه متعادل و مناسب :
مطالعات انجام شده نشان می دهد که تغذیه مناسب سبب کاهش بیماری می شود ولی دادن کود ازته زیاد سبب افزایش بیماری در سویا، ذرت و نخود می گردد (Tosi and Zazzerini, 1990., Pineda and avila, 1993).
2-7-1-2- آبیاری مناسب:
آبیاری مناسب جهت حفظ رطوبت خاک و عدم استرس آب در زمان گل دهی یک عامل مهم در کاهش آلودگی توسط قارچ ماکروفومینا در محصولات مختلف می باشد (Harman et al., 2004).
2-7-1-3-غرقاب کردن خاک قبل از کشت:
آزمایشات انجام گرفته نشان داد که غرقاب کردن خاک به مدت 3 تا 4 هفته برای از بین بردن اسکلروت های موجود در خاک مؤثر می باشد (Woods and Duniway, 1986).
2-7-1-4-تناوب زراعی با غیر میزبان:
رعایت تناوب زراعی با گیاهان غیرمیزبان از قبیل غلات تراکم جمعیت قارچ بیمارگر را در خاک کاهش میدهد (Mihali, 1992).
دسته بندی : علمی