برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
4. ابراهیم زاده حسن 1377. فیزیولوژی گیاهی، انتشارات دانشگاه تهران. شش جلد.
5.امیدی، منصور. ایزدی دربندی، علی. (1388). ژنتیک. انتشارات دانشگاه تهران.
6. پیکارد.سی (1354) حالات و مکانیسمهای بهاره کردن، ترجمه دکتر عزیز جوانشیر. انتشارات دانشگاه آذرآبادگان.
7. صفری، محمد(1388). مبانی بیوشیمی کشاورزی، انتشارات دانشگاه تهران.
8. تایز و زایگر (2006) فیزیولوژی گیاهی،ترجمه کافی، اسکندرزند، بهنام کامکار، فروغ عباسی، مجید مهدوی دامغانی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ویرایش چهارم، جلد دوم.
9. فهیمی حمید (1376) تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی، انتشارات دانشگاه تهران.
10. کوچکی عوض، راشد محصل حسن، نصیری مهدی، صدرآبادی رضا (1367) مبانی فیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان زراعی، انتشارات آستان قدس رضوی.
11. گاس جیمز.ا. (1370) فیزیولوژی گیاهان و سلولهای آنها ترجمه محمدجعفر بحرانی، نورالدین هابیلی، بی‌تا، انتشارات دانشگاه چمران)
12. گالستون، دیویس، ساتر، (1371). زندگی گیاه سبز، ترجمه مسعود مجتهدی، حسین لسانی، انتشارات دانشگاه تهران.
13. گلوور، بورلی جی، (1390)، آشنائی با گل‌ها و گلدهی ترجمه حاتم‌زاده عبدالله، اکبری راضیه، انتشارات دانشگاه گیلان.
14. گلها و گیاهان مناطق خشک و نیمه خشک و کویری ایران،(1355( .انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع تهران. نشریه فنی شماره 19. جلد اول گیاهان منطقه کلاک.
15. لمبرز، چاپین- پونر (1388). اکوفیزیولوژی گیاهی، ترجمه علیرضا کوچکی، اسکندر زند- محمد بنایان اول – پرویز رضوانی مقدم. عبدالمجید مهدوی دامغانی، مجید حاجی الاحمدی، سعید وصال. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، جلد دوم.
16. معتمد. مه‌لقا ( قربانلی) بی‌تا. فیزیولوژی گیاهان رشد و نمو، انتشارات دانشسرای عالی تهران، جلد دوم.
17. مایر، آندرسون، بوئینگ، فراتیان، 1363. مبانی فیزیولوژی گیاهی،ترجمه حسین لسانی، مسعود مجتهدی. انتشارات دانشگاه تهران.
18. مور، توماس. 1386. بیوشیمی و فیزیولوژی هورمونهای گیاهی،ترجمه مهرداد لاهوتی، مریم زارع حسن‌آبادی، راضیه احمدیان. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
19. میرمحمدی میبدی، علی محمد، (1384). روش تحقیق در علوم زیستی با تأکید بر کشاورزی. انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان دانشگاه صنعتی.
20. نوگل جی، ری. فریتز، جرج.ز. (1370). ترجمه مهرداد لاهوتی، انتشارات آستان قدس رضوی.
21. ویتام، بلیدز، دولین، (1367). آزمایشهایی در فیزیولوژی گیاهی.ترجمه صادق فرهی آشتیانی، فریدون پرویزیان ویراسته نعمت‌الاحمدی، مرکز نشر دانشگاه تهران.
22.واتسون، جیمز، (1380). ژنتیک ملکولی،ترجمه عباس صمدی، پروین پاسالار، انتشارات دانشگاه تهران.(دوجلدی)
23.هومن,حیدرعلی.(1388).راهنمای عملی تدوین پایان نامه تحصیلی.انتشارات پیک فرهنگ.تهران.
24. یزدی صمدی بهمن، ابراهیم سیدطباطبائی، بدرالدین. 1387. اصول ژنتیک، انتشارات دانشگاه تهران.
فهرست منابع انگلیسی:
دسته بندی : علمی